VÝBOR

V říjnu 2021 na valné hromadě byl zvolen nový výbor, který si zároveň následně rozdělil jednotlivé funkce.

 • David Ocetník, předseda výboru
 • JUDr. Vlastimil Váňa, 1. místopředseda výboru
 • Pavel Moulis, 2. místopředseda výboru
 • Pavla Kubálková, 3. místopředseda výboru
 • Ing. Jan Chmelík, jednatel
 • Lukáš Gavlák, hospodář
 • členové výboru: Bc. Miroslav Pomikal, Ing. Václav Smetana, Marek Veselý, Rudolf Vinař a MUDr. Michael Janáček

Kontrolní komise byla zvolena ve stejném složení jako v předchozím období.

Členové kontrolní komise Jiří Červenský, Ing. Jiří Krula, Pavel Tomčišin a Karel Vavřina, si zvolili za svého předsedu Karla Vavřinu.

V prosinci na valné hromadě zvoleni do výboru a v lednu 2018 po rozdělení funkcí výbor a kontrolní komice pracují v tomto složení:

Výkonný výbor:

 • Předseda: MUDr. Michael Janáček
 • 1. místopředseda: JUDr. Vlastimil Váňa
 • 2. místopředseda: Pavel Moulis
 • 3. místopředseda: Ing. Martin Krob
 • Jednatel: Ing. Jan Chmelík
 • Hospodář: David Ocetník

Členy výboru jsou dále: Ing. Libor Jonáš, Bc. Miroslav Pomikal, Ing. Václav Smetana, Marek Vesely a Marek Vlnas.

Kontrolní komise:

Členové kontrolní komise Ing. Jiří Havlíček, Ing. Jiří Krula, Pavel Tomčišin a Karel Vavřina, si zvolili za svého předsedu Karla Vavřinu.


Výbor do prosince 2017 pracoval v tomto složení:

Martin Krob-CB
př. Martin Krob, předseda
př. Vlastimil Váňa, 1. místopředseda
př. Vlastimil Váňa, 1. místopředseda
př. Pavel Moulis, 2. místopředseda
př. Pavel Moulis, 2. místopředseda
př. Jan Chmelík, jednatel
př. Jan Chmelík, jednatel
př. Václav Smetana, hospodář
př. Václav Smetana, hospodář
př. Miroslav Pomikal, člen výboru
př. Miroslav Pomikal, člen výboru
př. Petr Vršecký, člen výboru, sekretář
př. Petr Vršecký, člen výboru, sekretář
př. Jiří Havlíček, člen výboru
př. Jiří Havlíček, člen výboru
př. Michal Dobiáš, člen výboru
př. Michal Dobiáš, člen výboru
př. Michael Janáček, předseda kontrolní komise
př. Michael Janáček, předseda kontrolní komise
př. Jiří Horáček, člen kontrolní komise
př. Jiří Horáček, člen kontrolní komise
př. Karel Vavřina, člen kontrolní komise
př. Karel Vavřina, člen kontrolní komise