VÝBOR

V prosinci na valné hromadě zvoleni do výboru a v lednu 2018 po rozdělení funkcí výbor a kontrolní komice pracují v tomto složení:

Výkonný výbor:

  • Předseda: MUDr. Michael Janáček
  • 1. místopředseda: JUDr. Vlastimil Váňa
  • 2. místopředseda: Pavel Moulis
  • 3. místopředseda: Ing. Martin Krob
  • Jednatel: Ing. Jan Chmelík
  • Hospodář: David Ocetník

Členy výboru jsou dále: Ing. Libor Jonáš, Bc. Miroslav Pomikal, Ing. Václav Smetana, Marek Vesely a Marek Vlnas.

Kontrolní komise:

Členové kontrolní komise Ing. Jiří Havlíček, Ing. Jiří Krula, Pavel Tomčišin a Karel Vavřina, si zvolili za svého předsedu Karla Vavřinu.


Výbor do prosince 2017 pracoval v tomto složení:

Martin Krob-CB

př. Martin Krob, předseda

př. Vlastimil Váňa, 1. místopředseda

př. Vlastimil Váňa, 1. místopředseda

př. Pavel Moulis, 2. místopředseda

př. Pavel Moulis, 2. místopředseda

př. Jan Chmelík, jednatel

př. Jan Chmelík, jednatel

př. Václav Smetana, hospodář

př. Václav Smetana, hospodář

 

př. Miroslav Pomikal, člen výboru

př. Miroslav Pomikal, člen výboru

př. Petr Vršecký, člen výboru, sekretář

př. Petr Vršecký, člen výboru, sekretář

př. Jiří Havlíček, člen výboru

př. Jiří Havlíček, člen výboru

př. Michal Dobiáš, člen výboru

př. Michal Dobiáš, člen výboru

př. Michael Janáček, předseda kontrolní komise

př. Michael Janáček, předseda kontrolní komise

př. Jiří Horáček, člen kontrolní komise

př. Jiří Horáček, člen kontrolní komise

př. Karel Vavřina, člen kontrolní komise

př. Karel Vavřina, člen kontrolní komise