Zápis č. 18

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 21. září 2010

v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Chmelík,  Kment, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček, Kyzr

Sekretariát: Eisenhut

Hosté: Miroslav Platil, generální ředitel SK Slavia Praha fotbal, a.s.,

Jindřich Riesner

1. Vystoupení Miroslava Platila

Na úvod schůze  FO-OP vystoupil pan Miroslav Platil, generální ředitel SK Slavia Praha fotbal. Ve svém projevu popsal současnou situaci společnosti SK Slavia Praha a zmínil i historii, která předcházela současnému stavu, tj.:

 • investice do dražších hráčů
 • nevydařený zápas s Tiraspolem
 • pokračování nákupu drahých posil,
 • necitlivé odchody odchovanců
 • zahraniční skauting přivádějící hráče ze zahraničí i do mládežnických kategorií na úkor hráčů domácích
 • pád na poli sponzorů, na kterém se podepsala i hospodářská krize
 • neprodejní hráči
 • celkové financování provozu se nepřizpůsobilo aktuální situaci

Následně byla popsána budoucí strategie klubu, týkající se sportovní stránky a financování provozu.

 • Klub se zaměří více na práci s mládeží, se kterou už v minulosti slavil úspěchy a i dnes má Slavia spoustu mládežnických reprezentantů. Talentem je například útočník Hůrka.
 • Kontinuita při práci s odchovanci, plynulý přechod mezi dorostem, „B“ týmem a „A“ týmem. Cílem je dvouletá perioda při přechodech.
 • Lepší spolupráce a komunikace mezi sportovním ředitelem a vedením „A“ týmu
 • Zlepšení věkové struktury i skladby „A“ týmu na jednotlivých pozicích
 • Snížení provozních nákladů, vyrovnání finančních závazků, strukturální změny zaměstnanců

Na závěr proběhla diskuse na různá témata, např. uzavírání smluv s hráči, přestupy hráčů, vztahy s agenty hráčů, majetková struktura klubu, komunikace a vztahy s veřejnoprávními médii.

Návštěva byla ukončena poděkováním předsedy FO-OP př. Adamce panu Platilovi za návštěvu a otevřenou diskusi.

2. Kontrola zápisu

 • Finanční podpora od SK Slavia fotbal a.s. pro ČBL byla zajištěna, úkol splněn
 • Úkol pro všechny shánět reklamu do ČBL trvá.
 • Pozvání pana Platila a pana Rosena na schůzi FO-OP dne 21. září 2009 bylo realizováno. Úkol splněn. Pan Platil se zúčastnil, pan Rosen se omluvil.
 • Návštěva pana Voždy na derby proběhla. Byly zajištěny vstupenky do VIP prostor i blahopřání k dožitým devadesátinám. Úkol splněn.
 • Před utkáním se Spartou proběhlo blahopřání herci Skopečkovi k 85. narozeninám. Byl předán dárkový balíček. Úkol splněn.

3. Klub Pepi Bicana

Př. Dobiáš informoval o schůzce přípravného výboru oslav 100. výročí narození Pepi Bicana, které se zúčastnil. Na schůzce byli kromě jeho osoby a př. Čapka přítomni zástupci Fanklubu, Ondřej Zlámal za Slavii a i zástupci ze zahraničí. Bylo rozhodnuto ustanovit Klub přátel Pepi Bicana, který bude připravovat oslavy výročí. Součástí oslav by mělo být i odhalení pomníku Pepi Bicana před stadionem v Edenu. Proběhne oslovení sochařů. Na realizaci pomníku bude vypsána společná sbírka všech fanoušků Slavie. Konto bude obhospodařovat Fanklub.

Př. Smetana v této souvislosti zmínil, že prvotní impuls vzpomínkových oslav byl dán ze strany FO-OP a tudíž by FO-OP se měl aktivně zapojit a nepřenechat iniciativu jiným.

Výbor FO-OP rozhodl jmenovat do skupiny Klubu přátel P. Bicana př. Smetanu ml., př. Smetanu st. a př. Dobiáše.

Př. Chmelík oznámí nominaci za FO-OP Ondřeji Zlámalovi, který má na starosti svolávání schůzek.

4. Síň slávy

Byla ustanovena skupina pro realizaci síně slávy Slavie v prostorách stadionu v Edenu, ve skupině mají být zastoupena jednotlivá fanouškovská uskupení. Za FO-OP výbor nominoval př. Riesnera. Př. Chmelík uvědomí Ondřeje Zlámala.

5. Zpráva o hospodaření

Př . Eisenhut informoval o stavu finančních prostředků FO-OP. Byla zmíněna disponibilní částka na bankovním účtu i v pokladně FO-OP.

6. Odbočky

Př Dobiáš informoval o proběhlých akcích:

 • Oslava v Rožďalovicích u příležitosti desetiletého výročí vzniku jejich odbočky
 • Cyklistický výlet okolo Brandýsa – 4. září 2010

Připravuje se:

 • Cykloakce „Rovina u Kolína“ v náhradním termínu 25. září 2010
 • Společenská akce – Sudislav nad Orlicí, 16. října 2010

Př. Moulis informoval o turnaji ve SQUASHi, který je připraven na úterý 28. 9. 2010 a připravila jej žilovská odbočka FO-OP Slavia Praha. Akce má název „Červenobílé ‘SKVAŠENÍ‘ aneb Svatováclavský turnaj ve SQUASHi“. Turnaj je určený široké slávistické i sportovní veřejnosti. Místem konání je Plzeň.

7. Červenobílé listy

Př. Dobiáš informoval o přípravě vydání dalšího čísla ČBL. Zatím je připraveno cca 35 stran. Hlásí se noví dopisovatelé, úroveň příspěvků je velmi dobrá. Otázkou zůstává, zda bude stačit kapacita vydání vzhledem k možným finančním nákladům. Př. Adamec v této souvislosti připomněl úkol shánět sponzory.

8. Různé

Výbor rozhodl uspořádat tradiční podzimní setkání odboček. Na setkání bude pozván generální ředitel SK Slavia Praha fotbal, a.s., pan Platil. Pozvání zajistí sekretariát. Termín bude odvislý od termínů domácích zápasů a možných přenosů v televizi. První možnost setkání se nabízí v 23. až 24. října, kdy hrajeme doma s Jabloncem. Vše bude sledovat sekretariát a operativně rozhodne.

Př. Chmelík informoval o nabídce na spolupráci firmy Attacktrade spol. s r.o., která by měla zájem využít webových stránek FO-OP za účelem reklamy a prodeje svého zboží (fotbalové dresy světových klubů). Nabízí 15% provizi z celkové částky prodeje, který proběhne prostřednictvím našich stránek. Jednáním byl pověřen př. Chmelík.

Příští zasedání výboru proběhne 26. října od 17:30 hod. v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 21. září 2010  Jan Chmelík.