ZÁPIS Z VÝBORU Č. 32

ZÁPIS Z VÝBORU Č. 32

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 9. října 2017

na stadionu Eden Aréna

Přítomni: Havlíček, Chmelík, Krob, Moulis, Pomikal, Smetana, Váňa, Vršecký 

Sekretariát: Vršecký

Kontrolní komise: Janáček

Omluveni: Vavřina

V úvodu zasedání bylo vzpomenuto úmrtí člena kontrolní komise př. Horáčka.

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy. 

 1. Schválení zápisu č. 31 ze zasedání výboru 26. 4. 2017

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. Kontrola úkolů
 • Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a. s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. 
  • S klubem FK Borac Banja Luka nebylo jednáno. Nově bylo zjištěno, že plánky původního Středoevropského poháru jsou uloženy v archivu Rapidu Vídeň.  
 • Úkol 32/1 – Př. Krob zjistí, zda je možno pořídit kopii plánků či případně zapůjčit za účelem zhotovení věrné kopie Středoevropského poháru. Úkol 11/1 byl nahrazen úkolem 32/1 a nebude se dále sledovat.
  • V rámci diskuse týkající se poháru byla podána informace o přípravách muzea Slavie. 
 • Úkol 18/2: V souvislosti s kontrolou archivu FO-OP a Slavie členové výboru na příštím zasedání navrhnou složení týmu, který by jednotlivé exponáty zdokumentoval. Do spolupráce v této věci se kromě př. Vršeckého a př. Riesnera zapojí Soňa Nouzáková. 
  • Vhodné prostory pro uložení exponátů nebyly zatím nalezeny. Jednotlivé exponáty začíná sepisovat př. Zápotocký. Úkol trvá.
 • Úkol 24/5: Př. Horáček zjistí možnosti pořízení počítače s novým operačním systémem. 
  • Př. Horáček poskytl základní informace a navrhl konfiguraci. Při nákupu lze případně spolupracovat s př. Chmelíkem. Nákup bude řešen operativně dle aktuální nabídky. Bude dotázán i př. Eisenhut, autor provozované aplikace, aby byly splněny i požadavky aplikačního sw na bezchybný chod.
  • Byl zrealizován nákup PC a proběhla instalace systému Windows 10. Byla zprovozněna tiskárna. Provozované aplikace jsou funkční.
  • Úkol splněn.
 • Úkol 28/1: Vzhledem k tomu, že ne všichni členové výboru zprovoznili své mail boxy na doménové adrese ‚odborpratel‘, pozve sekretariát na schůzi výboru př. Ocetníka. Př. Ocetník by měl provést potřebnou instruktáž, případně si členové výboru s ním dohodnou osobní konzultaci.
  • Úkol trvá.
 • Úkol 27/1: Př. Pomikal zajistí výrobu razítka s podpisem Pavla Řeháka. Razítko zajistil př. Vršecký.
  • Úkol splněn.
 1. Informace předsedy
 • Př. Krob zhodnotil uplynulé období. Bylo zrealizováno velké množství akcí. Např.:
  • Sázení lípy v Žilově
  • Univerzita Slavia
  • Akce odbočky Kolín
  • Výstup na Říp
  • Procházky po památných místech Slavie
  • Návštěvy hrobů
  • Výjezdy na pohárová utkání Slavie
 • Je třeba zlepšit periodicitu zasedání výkonného výboru FO-OP.
 • Byl zajišťován servis pro členy FO-OP např. vstupenky, spolupráce na besedách pořádaných odbočkami. Bylo potvrzeno pravidlo komunikace odboček se Slavií Praha fotbal a.s., tedy přes sekretariát FO-OP, nikoli přímo, i vzhledem ke koordinaci akcí.
 • Byly vydány nové Červenobílé listy zaměřené na získání titulu. Předseda ocenil práci redakce.
 • Připravují se oslavy 125. výročí vzniku „sportovní“ Slavie. SK Slavia Praha-fotbal a.s. připravuje slavnostní večer, který by měl proběhnout 10. prosince 2017 v Obecním domě v Praze. Pracuje se na scénáři, v jednání je spolupráce s televizí, moderátorem večera by měl být Leoš Mareš.
 • Proběhla diskuse o tradičním Slavistickém večeru. Jako termín pořádání byl navržen únor 2018. V úvahu kromě klasického společenského večera v hotelu IRIS přichází např. i účast na divadelním představení. Bude dále posouzeno. 
 1. Příprava valné hromady FO-OP
 • Výbor schválil předběžný termín valné hromady FO-OP na první prosincový víkend. Valná hromada bude volební. Na příštím zasedání výboru FO-OP bude upřesněna kandidátka. Byli nebo budou osloveni případní noví kandidáti do výboru. Výbor schválil oslovení př. Jonáše, Kaufnerové,  Ocetníka, Tomšičina,Veselého a Vlnase. 
 • Konkrétní obsazení komisí a určení jednacích bodů programu bude projednáno na příštím zasedání výboru. Bude projednán jednací a volební řád. 
 1. Příprava 18. Setkání slávistů
 • Odbočka Jičín odvolala svoji kandidaturu na pořádání Setkání.
 • Úkol 32/2 – Sekretariát zajistí zveřejnění výzvy na podávání nabídek na pořádání Setkání slávistů v roce 2018 na webových stránkách FO-OP. 
 1. Informace o Červenobílých listech
 • V září vyšly Červenobílé listy věnující se zisku titulu. Listy jsou hodnoceny velmi pozitivně.
 • Nové vydání ČBL bude připomínat 125. výročí vzniku sportovní Slavie. Stěžejním tématem budou veselé příběhy z historie Slavie, počet příběhů by měl být symbolických 125. ČBL budou dále obsahovat klasické rubriky a články. Termín vydání je prosinec 2017.
 1. Informace o webových stránkách FO-OP
 • Webové stránky fungují. Je třeba aktualizovat reklamní „kolotoč“. O stránky se  průběžně stará př. Ocetník.
 1. Informace sekretáře FO-OP
 • Př. Vršecký informoval o získaných dotacích od MŠMT a od České unie sportu.
 • Dne 6. listopadu 2017 proběhne valná hromada spolku SK Slavia Praha.  Jako delegáti se zúčastní členové výboru a kontrolní komise FO-OP. Zbylé delegáty dle svého návrhu doplní sekretariát. Sekretariát všem delegátům předá lístky delegáta. 
 • Na vyznamenání za dlouholetou práci pro Slavii byl navržen př. Dlouhý z odbočky Bělá.
 • Úkol 32/3 – Zprávu o činnosti FO-OP na valnou hromadu zpracuje př. Váňa.
 • FO-OP má v současné době téměř 3 tisíce platících členů, v letošním roce došlo k nárůstu o 632 nových členů. V současné době je registrováno 93 odboček.
 • Př. Vršecký referoval o úmrtí dlouholetého člena FO-OP a stálého účastníka Setkání slávistů a dalších akcí př. Knězka z Frenštátu pod Radhoštěm.
 • Př. Vršecký informoval o finančním stavu FO-OP.  
 • Zájezdy na evropská utkání Slavie pořádá FO-OP ve spolupráci se společností FotbalTour. Letělo se do Kazachstánu, připravuje se zájezd do Španělska i Izraele.
 • Př. Vršecký informoval o nebezpečí pozdního příchodu na zápasy Slavie, ani majitelé permanentek nemusí být po uzavření příchodů na stadion vpuštěni.
 1. Informace o činnosti odboček
 • Př. Moulis informoval o oslavě 10. výročí založení odbočky v Žilově. Následné besedy se zúčastnili trenér Šilhavý a bývalý hráč Dřížďal, který asistoval i při založení odbočky. 
 • Př. Moulis následně předal kompletní seznam akcí pořádaných v roce 2017. Seznam akcí je přílohou tohoto zápisu.
 1. Různé
 • Př. Pomikal informoval o plánované Univerzitě Slavie, která proběhne v Dřevníkách 26. 10. 2017.
 • Opět je třeba upozornit odbočky, že v případě pokud chtějí na besedy hráče ‚A‘ kádru Slavie, je třeba vzhledem k vytíženosti hráčů pořádat besedy v termínu od úterý do čtvrtka a dojednávat vše za pomoci sekretariátu FO-OP.
 • Dne 28. 10. 2017 bude pořádána již tradiční akce Slávistické Dušičky. Tentokráte se pojede na různé pražské hřbitovy veteránským autobusem. Upřesnění bude zveřejněno na webu FO-OP.
 • Příští zasedání výboru FO-OP se uskuteční v listopadu, termín bude upřesněn.

Zapsal dne 9. října 2017 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..