DŮSTOJNÝ PRŮBĚH SLÁVISTICKÝCH DUŠIČEK 2014

Již tradiční parta slávistických nadšenců, kteří navázali na někdejší péči o hroby slávistů skupiny slávistických vlajkonošů ze 70. let a je už po několik let jádrem tohoto dušičkového putování, měla letos napilno. O dušičkovém víkendu se toho totiž nahrnulo víc než dost.

Sobotní výroční valná hromada OP, na niž navazoval dramatický zápas s Příbramí, vše předcházelo nedělní cyklistické Tour de Slavia, jejíž premiéra byla načasována právě na den 122. výročí založení našeho milovaného klubu, toho naložily na organizátory více než dost a bylo jasné, že si budeme muset úkoly trochu rozdělit.

Na druhou stranu pro to byly více než ideální podmínky. Pro připomenutí Památky zesnulých, jak se svátek Všech svatých a Dušiček nazýval za minulého režimu, byly letos ideální podmínky. První a druhý listopad připadly na víkend a nad návštěvníky hrobů se smiloval i svatý Petr. Co smiloval? On připravil hlavně na sobotu ideální podmínky – sluníčko a příjemné podzimní teplo!

Slovo dalo slovo a první etapu putování si vzali za své Veleňští, kteří se při cestě na Vinohrady, kde byl tradičně středobod naší akce, zastavili na ďáblickém hřbitově, kde spolu s př. Čapkem, Donnerem a Dušanem Herdou uctili památku Štefana Čambala, jednoho z členů slavné římské jedenáctky, který ani za pozdějších dob nezapomněl na klub, kde zaznamenal největší slávu a výrazně pomáhal při besedách a dalších akcích OP.

Dodejme, že zastoupeny byly i další odbočky, zejména se sluší připomenout tu kolínskou, kterou reprezentoval nejen hlavní organizátor celé akce, MUDr. Michael Janáček, a tím pádem byla zastoupena v jeho osobě i mou maličkostí i odbočka z Brandýsa nad Orlicí. Co však nejvíce potěšilo, byl i fakt, že se k nám na Olšanech připojili i hosté „z ulice“, kteří si informaci o připravované akci přečetli na webu či na facebooku a doplnili tak nejsilnější skupinu, která se vydala na putování po místech posledního spočinutí největšího počtu slavných slávistů. A doslova ozdobou akce byli i dva internacionálové – již zmíněný mistr Evropy 1976 Dušan Herda a vynikající stoper Jan Mareš, bez něhož jsme si po dlouhá léta nedovedli představit obranné řady Slavie a zejména s Jánem Lužou (ani ten stále na Slavii nezapomíná a snad při každé návštěvě Prahy zavítá i do slavného Maikolandu) vytvořili snad až neprostupnou stoperskou dvojici.

Vinohradské putování jsme zahájili u nově objeveného hrobu Vlasty Kopeckého, abychom se přesunuli o kousek východněji, k hrobu Johny Maddena. I když hrob bývá navštěvován často i skotskými příznivci fotbalu, nepůsobí žel nijak komfortně a nedávno jsme se dozvěděli, že skončila příslušná smlouva a hrozí jeho zrušení. Jedinou možností je pak tzv. adopce hrobu (omlouvám se podobným ochráncům čistoty naší milé češtiny, jakým se cítím já, ale je to fakt, toto spojení je jakýsi terminus technicus a zřejmě i zde došlo k infiltraci dnes všudypřítomné angličtiny, kde slůvko „adopt“ má snad deset významů… ). Tedy jinými slovy – OP převezme práva i povinnosti vyplývající z této tzv. adopce hrobu, což znamená na jednu stranu povinnost placení nájmu, na stranu druhou pak možnost úpravy a renovace hrobu této veleslavné postavy slávistické historie, jejíž scénář už se také připravuje!
Z vlastních Olšanských hřbitovů jsme se pak přesunuli na druhou stranu přes tramvajový pás, kde je naopak rodinou pečlivě udržovaný hrob manželů Pláničkových. K četným vzpomínkám na tohoto fenomenálního brankáře se připojil i Jan Mareš, který s ním zažil nejednu besedu na odbočkách, kde právě kapitán vicemistrů světa z ME 1934 v Římě patřil spolu s nezapomenutelným Ladislavem Ženíškem k nejobětavějším a nejoblíbenějším účastníkem besed! A vinohradská procházka končila u znovuobjeveného hrobu Jana Koška na vlastním Vinohradském hřbitově, kde si mj. již v létě zástupci OP připomněli letošní jubileum tohoto slavného střelce!

Další mimovinohradské hroby jsou na Praze 5 – Malvazinky a Jinonice, kde spočívají František Veselý a Antonín Puč, si tak vzali na starost Jan Čapek a ing. Donner, hlavní skupina pak zakončila celou zdařilou akci na Vyšehradě u hrobu neméně slavného Josefa Bicana!

Je potěšitelné, že se tato krásná pietní vzpomínková akce úspěšně rozvíjí a hledají se i další objekty hodné navštěvování. A nemalý význam má i fakt, že tato akce znamená potvrzení neformálního spojení funkcionářů OP (letos Janáček, Dobiáš, Pomikal, Čapek) s odbočkam i i slávisty, které vhodná propagace na tuto akci přitáhla. V neposlední řadě pak i s internacionály, kteří opět dokázali, že klub, v němž zažili největší slávu, mají i oni zapsán hluboko v srdci!

Dobi

[nggallery id=206]