Jednací řád valné hromady


Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odboru přátel z.s konané dne 9. 2. 2019             

 1. Jednání se zúčastní členové Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel (dále jen FO-OP) s hlasem rozhodujícím, kteří splňují podmínky základního členství, jsou starší 18 let, jsou členy nejméně jeden rok a mají uhrazeny příspěvky minimálně za rok 2017. Dále pak členové-junioři do 18 let jako pozorovatelé bez hlasovacího práva, čestní členové FO-OP s hlasem poradním a hosté. 
 2. Jako hosté se zúčastňují valné hromady zástupci ostatních sportovních oddílů, členové představenstva SK Slavia Praha, Internacionálové Slavie, kteří nejsou členy FO-OP, čestní hosté, členové ze zahraničí, zástupci ligových klubů, zástupci národních svazů, zástupci sponzorů, zástupci tisku a sdělovacích prostředků.
 3. Valnou hromadu řídí pracovní předsednictvo a její předsedající.
 4. Členové s hlasem rozhodujícím mají právo volit, hlasovat, navrhovat a přednášet faktické připomínky. Členové s hlasem poradním mají právo navrhovat a přednášet faktické připomínky.
 5. Hlasování o předložených materiálech (program, jednací řád,  usnesení, složenípracovního předsednictva, pracovních komisí a volba delegátů na VH SK Slavia Praha) se provádí veřejným hlasováním (aklamací) členů FO-OP s hlasem rozhodujícím. Rozhodnutí je právoplatné, jestliže pro předložený návrh hlasuje nadpoloviční většina členů FO-OP s hlasem rozhodujícím přítomných v sále v době konání hlasování. Jsou-li k některému materiálu nebo jeho části podány protinávrhy, hlasuje se nejprve o přijetí či nepřijetí proti návrhu, a to pořadí, v jakém byly podány.
 6. Diskuze se mohou zúčastnit členové FO-OP s hlasem rozhodujícím, čestní členové FO-OP a hosté. Všichni pouze na základě vyplněné přihlášky do diskuze předané pracovnímu předsednictvu. Maximální délku diskuzního příspěvku si odhlasují přítomní členové FO-OP s hlasem rozhodujícím před započetím diskuze aklamací. Prodloužení maximální délky diskuzního příspěvku v případě jeho závažnosti může v průběhu VH povolit předsedající VH. K faktické připomínce se členové hlásí zvednutím ruky. Faktická připomínka má dobu trvání max. 2 minuty.
 7. Členové FO-OP s hlasem rozhodujícím zvolí mandátovou a návrhovou komisi. Tyto komise si ze svého středu potom zvolí samostatně svého předsedu, případně mluvčího.
 8. Mandátová komise prověřuje platnost mandátů, předkládá prostřednictvím mluvčího komise zprávu valné hromadě o účasti členů FO-OP a zajišťuje organizaci hlasování a sčítání
  hlasů.
 9. Návrhová komise připravuje návrh usnesení valné hromady, přičemž vychází z přednesených zpráv, připomínek a návrhů z diskuze a dále předkládá VH návrh na volbu delegátů na VH SK Slavia Praha. Prostřednictvím svého mluvčího řídí volbu delegátů na VH SK Slavia Praha a předkládá Valné hromadě FO-OP návrh na usnesení VH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..