POSLEDNÍ VÍKEND PŘED JARNÍ LIGOU – AKCE NA 5 ODBOČKÁCH!

Letošní zima po několika letech opět potrápila zvláště ty teplomilnější z nás; paradoxně byl stanoven začátek jarní sezóny téměř na polovinu února (ale prognózy už byly optimističtější), a tak ty odbočky, které mají některou svou akci tradičně v době ponovoroční, tlačily ten termín co nejvíce dopředu na časové ose zvané kalendář, aby naděje na příznivější počasí byla větší. A tak se stalo, že na poslední předligový víkend (včetně pátku a pondělka) se nakonec sešlo 5 zajímavých akcí na našich odbočkách. Přibližme si několika slovy i obrázky každou z nich.

KLATOVY– HRDÉ OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM

 Představovat čtenářům historické město Klatovy, které je právem nazýváno branou Šumavy, by jistě bylo nošením dříví do lesa. V loňském roce byly Klatovy „hlaním městem OP Slavie“ jako organizátor 16. Setkání slávistů, kteréhož úkolu se zhostily se ctí a na první červencový víkend roku 2016 vzpomínají na odbočkách s úctou a nejedna odbočka vyslovila Klatovským upřímné poděkování za bezvadnou organizaci celého slávistického víkendu – na turnaj, jeho zázemí, večerní zábavu i poznávací program v této perle jihozápadních Čech! I proto byly připomínky této akce, jejíž příprava i průběh stály Klatovské hodně sil, právem „Leitmitivem“ výroční zprávy, kterou přednesl předseda odbočky př. Junek. Poděkoval ještě i touto cestou všem za pomoc,zejména i městu a kraji,  účastníkům pak za uznání a jen politoval fakt, že pár výtržníků se pokusilo narušit i pečlivě připravenou besedu.  Klatovští připravili i hezké suvenýry a natočili na DVD video o celé akci.

Novinkou na odbočce byl zdařilý vánoční turnaj ve stolním tenise za účast 23 hráčů. A jen málokterý zápas v Edenu nebo start Slavie v Plzni se odehraje bez účasti klatovských slávistů, často je jejich delegace vidět i pořádně slyšet! Pokračovala i zdárná spolupráce (nazvěme ji  raději přátelstvím) s odbočkami v Příbrami i Žilově (zástupci obou byli na VVH přítomn). Klatovští nechyběli ani na unikátní akci tamní odbočky ve Strakonicích, kde hostili naše fotbalistky v souboji s Bayernem Mnichov. To už se rýsoval fakt, že právě Strakonice budou „následníkem trůnu“ v historii Setkání a převzali zde i první zkušenosti a rady. Snad vyjde letos  i nápad, kdy by se měla tradiční standarta Setkání předávat před zápasem s Jihlavo a ne v komorním prostředí VVH OP, jak bylo dosud zvykem. Klatovští našli i nové zázemí v příjemném prostředí penzionu Pod hůrkou, který přímo sousedí s autobusovým nádražím, což je výhodou i pro přespolní, kteří  využívají veřejnou dopravu.    

Jak už se v Klatovech stává pomalu tradicí, rádi spojí  výročku i s některým tématem Univerzity Slavia. I když  byli připraveni další přednášející, nakonec celá tato část se letos točila kolem prvnho kapitána Slavie, Karla Freji. Projevila se zde vzácná pečlivost Ing.Donnera, který i zde dokázal zjistit i sebemenší podrobnosti ze sportovního, funkcionářského i civilního (a vlastně i vojenského) života jedné z prvních velkých osobností historie naší Slavie! Na další kapitány tak dojde až příště! Zapomenout nesmíme ani na krásný okamžik, kdy všichni upřímně blahopřáli př.Ireně Jílkové, která 6 dni před VVH oslavila 90.narozeniny a její čilost by jí mohla závidět i nejedna šedesátnice!

BRANDÝS NAD ORLICÍ – TO ZDALEKA NENÍ JEN KOLO A BOWLINGOVÁ KOULE!

Stejně jako Klatovy, naplánovali si i Brandejšťáci svoji VVH na pátek 10.února. Brandýs totiž dodržuje tradici měsíční schůze spolku vždy druhý pátek v měsíci a v únoru tak zde obě akce spojili. Neodradil je ani fakt, že sály oblíbeného hotelu Jiřička jsou opět uzavřeny, a tak opět, jako před 3 roky, vzali za vděk trochu menším prostorům stejně příjemného penzionu Pod hradem.

Výroční zprávu přednesl opět př. Jaroslav Beneš st., který štafetu převzal po nezapomenutelném Josefu Vondrkovi, který téměř před 4 roky náhle zemřel. Připomněl i loňské oslavy 35.výročí odbočky, které se slavilo malým výjezdem. Jedním z významných bodů bylo i přijetí nového člena Jaroslava Růžičky, který nejen sníží věkový průměr, ale zajímá se i o založení facebookových stránek odbočky, což dnes patří snad až k nutnosti každé významné odbočky. A že si Brandýs udržuje i nadále významné postavení, o tom nemůže být pochyb! Dokazují to i některé akce pro veřejnost, ať už je to populární předjarní trurnaj v mariáši (na programu je již 18.2.) nebo poznávací cykloakce Na kole kolem Brandýsa. Slávisté pokračují i v oboustranně prospěšné spolupráci s místní ZŠ, pan Dušek je mj. pravidelným účastníkem VVH. Uspořádali například cyklozávody místních školáků, na oplátku vždy na Boží hod vánoční jim patří odbočce školní tělocvična pro víceboj v často netradičních disciplínách. Výrazně pomáhají i jednotlivým  kategoriím místních fotbalových žáčků. Účastní se okresní bowlingové ligy, nikdy nechybí  na bowlingových akcích v Pardubicích či Kutné Hoře a jen málokdy jsou symbolické stupně vítězů bez někoho z Brandýsa!  Unikátním bodem programu je každoroční týdenní Cykloexpedice, což je společná dovolená zpravidla osmičky členů odbočky v některém z krajů Česka, i když už pobývali i na Slovensku, v Maďarsku nebo sledovali podunajskou stezku v Bavorsku a Rakousku! Tradicí je i Slávistické posvícení, kdy si na kachničce pochutnávají i manželky a přítelkyně. A rok vždy pak zakončí  Silvestrovská vycházka!

A ani letos Brandejšťáci nezapomněli na jubilanty – nejvyznamnější byly 65.narozeniny JUDr. Baboráka, který byl odměněn oblíbenou „Karjčíkovou dekou“. Přidejme i tradiční slova přípitku:

AŤ ŽIJE SLAVIA, MATKA NAŠE RODNÁ, SLOVANSKÁ!

MNÍŠEK POD BRDY UDRŽUJE TRADICI I LETOŠNÍ ÚSPĚŠNOU VVH 11. ÚNORA

Pokud vyrazíte z Prahy jihojihozápadním směrem po dálnici D4 na Příbram, Písek či Strakonice, Mníšku se sice obchvatem vyhnete, ale určitě si všimnete aspoň dvou památek – poutního kostela nahoře na Skalce či obnoveného zámku přímo v centru Mníšku pod Brdy. Za války a po válce byl Mníšek hornickým městem – v okolí se nacházela ložiska železné rudy, která však měla nízkou kovnatost, a tak ji bylo nutn zušlechťovat v tzv. hrudkovnách (kolovaly i vtipy, že kanadský špenát obsahuje více železa…), Dolování i hrudkovny výrazně zhoršovaly životní prostředí. Ale práce bylo dost a i díky tomu se Mníšek rozrůstal a mníšecká odbočka OP patřila k nejsilnějším. I zde hledejme vztah populárního „baraba“ Míly Náhlíka, který býval jedním z předáků při kutání prvních linek metra, který našel zalíbení právě v Mníšku a byl i významným patrnem odbočky. Karnevaly měly vynikající pověst v širokém okolí, rádi přijížděli i slávističtí umělci i internacionálové. Zvlášť rádi vzpomínají na Milana Nedělu. Karnevaly, a to i dětský, mívaly pověst i v širokém okolí, př.Náhlík dokázal pomoci i při zajišťování příslušného gastronomického i finančního zázemí… Postupně se sice těžba utlumovalo a přírodě se vracela její krása, ale město má perfektní příměstské spojení s Prahou.

Odbočka tak stále žila a starala se o propagaci, karnevaly se pořádaly až do předloňska, kdy už zájem výrazně poklesl a dokonce hrozila nerentabilita, a tak byla prozatím tato tradiční akce pozastavena. Každroční výročka je však stále významným setkáním místních slávistů, sál sokolovny se vždy hezky zaplní a je o čem hovořit. Určitým problémem je však fakt, že řada členů pracuje na směny, a tak se hledá takové sladění termínů, aby se mohlo co nejvíce členů zúčastnit. A když se to podaří, mohu nastat i jiné nečekané okolnosti. Letos tak byl postižen předseda odbočky př.Svoboda, kdy se rozhodla jeho paní nastavit oslavu svých abrahámovin právě na den VVH. Ale vše se zvládlo! Letos význam VH podpořila i dvě jubilea čestvých sedmdesátníků a jednoho padesátníka! Všichni se mohli radovat z populární „Krajčíkovy“ deky!Tradici sympatickcých VH tak zachoval i letošní rok, kdy vyvrcholením je vždy vynikající guláš a vždy se rozvine zajímavá diskuse, letos v optimistickém duchu, a to jak díky nadějným posilám, tak i díky stabilizaci funkcionářského kádru, kterému i Mníšečtí věří.

Vydařil se svatoštěpánský turnaj ve stolním tenise s 24 účastníky. Derby se Spartou se letos hrálo na menším hřišti, ale to nezabránilo slávistické výhře 4:1. Věří, že letos po určité pauze podaří účast mužstva na turnaji při Setkání slávistů – Mníšek je přece tak trochu na trase do Strakonic. A třeba se, jako v počátcích Setkání, Mníšečtí opět postaví na některý stupínek  mez vítěze!

VE STRAKONICÍCH ZAVONĚLY TRADIČNÍ LAHŮDKY NA SLÁVISTICKÝCH VEPŘOVÝCH HODECH!

Ve stejný den, jako výročka v Mníšku, se již před 11.hodinou začali scházet slávisté do oblíbeného areálu Na Křemelce, kde strakoničtí slávisté uspořádali již druhý ročník Slávistických vepřových hodů. Strakonická odbočka se dva a půl roku po obnovení činnosti hbitě vyšvihla mezi největší a nejúspěšnější odbočky s řadou originálních akcí. Jednou z nich jsou právě vepřové hody! Nakonec se nejednalo pouze o akci pro akci, což dokázala i přítomnost tiskového mluvčího Slavie Michala Býčka, sekretáe OP Petra Vršeckého a především největší hvězdy hodů – Murise Mešanoviće, takže se hody změnily i v malou improvizovanou besedu!

Strakoničtí se opravdu rozjeli plnou parou. Právem byli vybráni jako pořadatel letošního, již 17. Setkání slávistů poslední červnový víkend tohoto roku. Svoje organizační schopnosti dokázali i vloni 6.srpna, kdy doslova od A do Z uspořádali přátelský zápas žen Slavie s Bayernem Mnichov! Jejich úspěch byl významně oceněn – odbočka Strakonice získala cenu Nejlepší sportovní akce okresu Strakonice roku 2016 právě za toto přátelské utkání žen! Naší pozornosti neunikla ani další výborná zpráva, když slávisté zopakovali vítězství v Předsilvestrovském derby proti místním sparťanům, tentokrát výhrou 4:3! Naopak trochu unikla pozornosti první VVH v sobotu 21.ledna, kdy byl zvolen nový výbor, v jehož čele stojí nyní Miloš Sedláček. A není pochyb, že se pečlivě „Dudáci“ připraví i na červen, kdy několikrát všichni právem zvoláme: Hurá do Strakonic!

RADOVALI SE PŘÍBRAMÁCI!

Snad si aspoň příslušníci starší generace vzpomenou na různé poutě a procesí, i na ty, které směřovaly k jedné z nejvýznamnějších církevních památek u nás, ke Svaté hoře, která se vypíná nad historickou Příbramí proslulou i hornickou slávou.  Zpívávalo se: „Radujte se, Příbramáci, neseme Vám buchty v ranci! A do Příbrami míří často i další slávisté, když ti místní  pořádají některou zdařilou akci. Hezké vzpomínky jsou  na Setkání slávistů v roce 2007, rádi přijíždějí pravidelně přátelé nejbližší – ze Žilova, Klatov i Dobříše, které posílili Tuchlovičtí i díky Jirkovi Kraftovi, který tam v poslední době přesídlil a založil odbočku. Takovéto upřímné přátelství mezi odbočkami je určitě jedním z unikátů, jímž se může OP pochlubit! A velkou příležitostí je i každoroční VVH, která je vždy pečlivě připravena a má vynikající průbh s besedou i kultivovanou diskusí.  Početné delegace spřátelených odboček dokázaly i letos, že toto přátelství trvá i nadále a prohlubuje se! Prostě závěr prodlouženého druhého únorového víkendu neměl ani v pondělí 13.února sebemenší chybičku a vlastně vše pod Svatou horou vyvrcholilo!

Program v tradiční hornické hospůdce Na Marii, opět před zahájením jarní částii ligy, se nakonec protáhl na téměř 4 hodiny, ale nikdo se nenudil, spíše naopak se každý divil, jak ten čas rychle uběhl! Schůzi zahájil člen výboru odbočky př.Stránský a přivítal zejména početné delegace spřátelených odboček. Pražské centrum OP pak reprezentovalo tradiční duo Čapek-Dobiáš.  Upřímným potleskem byl přivítán i zástupce Spartaku Příbram. Asi jen málokdo ví, že Spartak je pátým nejstarším klubem (po Slavii, Spatě, Plzni a Kolínu) u nás! Založen byl v roce 1894. A na Spartaku se konalo již zmíněné Setkání  v roce 2007!

Zprávu o činnosti i o hospodaření přednesl předseda odbočky př. Jiří Kropáček.

Víme, že Příbramští ctí úterky – v zimě U Šaška, v létě Na Marii – pro pravidelné schůze výboru otevřené všem členům. Tentokrát vše trochu brzdila jeho zdravotní indispozice i problémy některých dalších členů, ale rytmus zůstal zachován, v čemž je odbočka unikátní! Připomněl , že v uplynulém roce naštěstí nikdo neodešel kamsi do slávistického nebe, ale žel ani žádný nový člen nepřibyl. Možná i trochu proto, že v okolí je několik aktivních odboček – Dobříš, Nečín, Mníšek… Zatím se žel neprojevil ani vzestup výkonnosti Slavie, který obvykle mívá na růst fanouškovské členské základny  vliv. Trochu je mrzí, že na Tribuně sever vlaje i vlajka s nápisem Sešívky z Příbrami, ale tato parta si vyhledává raději jinou společnost, zřejmě mladších lidí. Vyslovil i dík sekretariátu OP za vstřícnost při zajišťován vstupenek.

Páteří volnočasových aktivit jsou tři taneční zábavy – Josefská, Václavská a Mikulášská, kdy se o správnou náladu obětavě stará pan muzikant Ondrušek. Na přání některýc účastníků se zábava přestěhovala po delší době do restaurace U Švejka. Jsou tam sice o chloupek levnější nápoje, ale při loňské Josefské přestala obsluha úderem půlnoci fungovat, a tak se pokorně zábavy vrátily na Březové Hory do tradičního Atolla. Tradicí se stalo již opékání vuřtů na zahrádce př.Falcníkové vedle areálu Na Marii po skončení sezóny a všichni věří, že se bude opakovat sláva z mistrovských sezón, kdy se místo špekáčků nad ohněm točil malý čuník! Pozitivem je, že odbočka Příbram opět postavila na turnaj při Setkání dobré mužstvo, které v semifinále i v boji o 3.místo zradily penalty. Ale blízcí přátelé z Klatov si vysložili i pochvalu Příbramských a jen každého mrzelo, že očekávanou besedu s Ivo Knoflíčkem a Tomášem Syrovátkou pokazilo pár výtržníků! Proč raději nesedí doma! V loňském roce proběhly oslavy 800 let města Příbrami, bohžel se odbočce nepodařilo zapojit se do oslav a odbočku zviditelnit. Naopak z výhry 2:0 na Letné měli příbramští slávisté dvojnásobnou radost, protože v sešívaném dresu poprvé poádně zazářil Tonda Barák! A loňskou fotbalovou sezónu zakončilo i poslední kolo zápasem s Mladou Boleslaví a VVH OP, oboje i za účasti zástupců odbočky.

Určité zdravotní problémy omezily vloni dvě významné akce aktivního pohybu. Letní výjezd na kolech do Brd se tak neuskutečnil a začínající chřipková epidemie tak omezila i účast na Pochodu hornickou štolou. Vše se pak jistě letos vrátí do normálu, i když tyto akce budou přece jen trochu podružné. Odbočka Píbram totiž oslaví letos 50 let nepřetržité činnosti, čímž je jedničkou mezi našimi odbočkami! Vše je naplánováno na sobotu 22.dubna a celodenní program je už nyní pečlivě připravován. Zahrne například návštěvu Svaté hory,    pochod po krytých schodech dolů do města, akce v areálu Kovohutí a další zajímavý program!

Druhá část výročky se tentokrát setkala s velkým očekáváním. Účast totiž přislíbil příbramský rodák a patriot, nyní však stejně oblíbená hvězda naší Slavie – Antonín Barák, ale i další dva členové delegace, tiskový mluvčí Slavie Michal Býček a kondiční trenér A-mužstva Pavel Čvančara přidali soustu zajímavých informací, ať už se jednalo třeba o kondici hráčů, průběh tréninkového procesu, zranění, ale i plánů Slavie na jaro, kde je snaha přinést věrným divákům co nejvíce komfortu, což třeba podporují i oblíbené balíčky a akce pro permanentkáře na Jihlavu „1+1“. Padl i dotaz na poslední kolo, pro které je Slavia proti Brnu vylosována jako domácí, ale s konerty v Edenu již žel nikdo nepohne (jo, jo,  to jsou ty důsledky všech nejasnostíí kolem majitelů stadiónu, které snad vbrzku již definitivně skončí!). Asi nejpříznivějším by byl Strahov, kde Slavia sehrála celou řadu vynikajících zápasů, ale je otázkou, nakolik je stadión ještě vyhovující, nejen divácky, ale i staticky! Dokonce se objevil i návrh na saskou metropoli Drážďany, ale to už by bylo asi nejkrajnější řešení, i když i mezi Sasíky  má Slavia řadu příznivců. Ponechme to vývoji a věřme, že se najde optimální řešení!

Toník Barák se vyznal ze vztahu k Píbrami, ale i k tomu, jak je rád, že je ve Slavii a že se po počáteční nedůvěře tehdejšího trenéra do základní sestavy probojoval. V Itálii se již s oblastí Friuli, jejíž je Udine metropolí, mohl seznámit a pochvaloval si vstřícnost místních obyvatel (tu jsme pocítili při startu Slavie v Poháru UEFAv sezóně 199/2000 i my, kdy díky brance venku Slavia postoupila; i účastníci zájezdů si prostředí pochvalovali a sluší se ocitovat i jeden z výroků – „vždyť jsou to vlastně italsky mluvící Slovinci“…). Takže jistě budeme Toníkovi přát úspěšné začlenění do kolektivu, stejně jako všichni věřili jeho slovům, že na jaře vydá za Slavii vše!

Celý program pak o trochu protáhla malá autogramiáda i nezbytné fotografování. Ale všichni sohlasili, že to byl zase jeden velmi podařený večer!

Dobi

/článek nebyl redakčně upraven/

One thought on “POSLEDNÍ VÍKEND PŘED JARNÍ LIGOU – AKCE NA 5 ODBOČKÁCH!

  1. Pingback: Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..