PŘIHLÁŠKA – POTVRZENÍ

Děkujeme za přihlášku do Odboru přátel!

Nyní zbývá poslední krok

Zaplatit poplatek za členství na jeden kalendářní rok. Ten číní: 300,- Kč pro výdělečně činné, 100 Kč pro ZTP, důchodce, studenty a děti. Všichni noví členové ještě zaplatí zápisné v hodnotě 15,- Kč. Uhradit jej můžete převodem na bankovní účet FO-OP 2101444195/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo. Po provedení úhrady pošlete identifikaci platby emailem na sekretariat@odborpratel.cz.

Podle telefonické dohody pak domluvenou formou obdržíte průkazku člena Odboru přátel. Nejlépe na sekretariátu OP, lze ji zaslat poštou. Sekretářem je Mgr. Petr Vršecký, pracovníkem sekretariátu pan Jan Čapek. Kompletní kontaktní údaje sekretariátu naleznete na této stránce.