Přípravy oslav 100.výročí narozenin Josefa Bicana a úloha OP

pepiByli jsme jako OP z různých míst tázáni, zda nezůstáváme u těchto akcí stranou. Implicitně je jasné, že různé cenné poháry a trofeje pro souběžně připravovanou Síň slávy jsou v dědictví a tudíž majetku Fotbalového oddílu – odboru přátel, krátce OP.

A podobně, jako tomu bylo u Slávistického večera, bude i zde celá akce koordinována v rámci všech slávistických subjektů, zejména dvou největších fanouškovských uskupení – OP a FK. Celá akce je ve fázi příprav a především různých schvalování, což si každý dokáže představit, že není jednoduché. A protože musí pro tyto akce být jednoznačně definovaný a průhledný orgán, dohodlo se na Přípravném výboru Oslav (kde vedle např. autora Červenobílé bojové síly Aleše Pivody, zástupců Fanklubu, a.s. figurují i zástupci OP, především i oba příbuzní Pepiho Bicana – doc.MUDr. Václav Smetana a Ing.Václav Smetana), že není nutné, aby se tvořil orgán nový, ale že garance převezme Fanklub.

Vedle oficiálních materiálů budou vítány i k darování či zapůjčení soukromé materiály našich příznivců a věříme, že ani zde nezůstane OP stranou. O všech postupných krocích a oficiálním rozběhu přípravy oslav budete i po linii OP průběžně informováni.

Dr.Michal Dobiáš, 1.místopředseda OP

Veškeré dotazy, náměty, nabídky i dotazy směřujte, prosím na sekretariát OP nebo na adresu někoho z členů výboru. Děkujeme!

Podrobnější informace najdete v současnosti zejména na webových Slávistických novinách.

[nggallery id=102]