VALNÁ HROMADA OP – 17.4.2011

I když přeložení důležitého utkání Slavie se Slováckem kvůli TV-přenosu zhatilo původní záměr uspořádat výroční VH OP v den zápasu a vyvolalo tak obavy, zda se nesejde v sále hotelu Slavia jen minimální počet nejvěrnějších, předčila účast i optimistická očekávání.

Je pravdou, že řada účastníků přišla s touhou se dovědět něco bližšího, cosi ze zákulisí, ale zde jsme jim nikdo nemohl splnit všechna jejich přání, protože i pro nás je tajemno kolem tajemných majitelů a jejich „hospodaření“ dosud kyselým tajemstvím. Přesto se však projevila slávistická věrnost a zájem o dění i o budoucnost milovaného klubu i jeho odboru přátel.

Mezi účastníky jsme napočítali zástupce 16 odboček – Brandýsa nad Orlicí, České Lípy, FO-XI.OP. Frenštátu pod Radhoštěm (tradičně nejvzdálenější účastník – př.Knězek), Chomutova, Klatov, Kolína, Lázní Bělohrad, Libiše, Nečíně, Opatovic I, Příbrami, Rožďalovic, Semil, Veleně a Žilova. A mezi účastníky se prezentovali i další delegáti pražští i mimopražští (Hořovice, Kladno, Sezemice, Perštejn, Psáry, Roudnice,  Strojetice).

V hlavní zprávě shrnul předseda př.Adamec celoroční bohatou činnost OP, kde mezi nejvýznamnější činnosti patřilo vynikající jubilejní Setkání slávistů v Rožďalovicích (součástí VH bylo i předání standardy letošním organizátorům z Nečíně), připomenutí jubileí významných slávistů, významná účast OP na fanouškovských hnutích ku pomoci a na záchranu Slavie i neutuchající činnost našich odboček. Připomněl i fakt, že musíme pracovat se značně omezeným rozpočtem kvůli naprosté absenci dotací z PTÚ, přesto však musíme vytrvat i v dalších činnostech, které prezentují naše aktivity a reprezentují naše sdružení vůči členstvu i navenek, a to je jak náš web, tak i tradiční časopis Červenobílé listy!

Bohatá diskuse se především soustřeďovala na možnosti pomoci slávistickému fotbalu v situaci, mírně řešeno nelehké! Jak jsme již uvedli, tak některé informace ze zřejmých důvodů jsme poskytnout nemohli, protože je ani neznáme. Velkého uznání se dostalo i vzpomínkovému příspěvku př.Bartůňka na roky záchrany Slavie v roce 1964, cenné byly i další náměty.

Z tohoto pohledu bylo možná trochu nešťastné a zbytečně vytažení problému členské evidence neboli kartičky versus průkazky. Výbor se touto situací na základě úkolů z loňské VH zabýval a uvědomuje si, že v členské základě máme příznivce obou „táborů“. A možná, že někteří diskutující opomněli, že již používáme třetí generaci ročních kartiček vedle klasických známek v průkazkách a bylo i přijato řešení, jak obojí zefektivnit a postupně vyřešit i rozdílnou periodicitu obou možností. Diskuse, která se následně rozvinula i na Slávistických novinách, mohla vzbudit dojem, že se OP utápí jen v takovémto problému a že konzervativně a necitlivě odpírá zvláště mladší generaci pro ni modernější kartičky, což vůbec není pravda. VH tak – aspoň podle mne na diskusních fórech – vyzněla někdy z tohoto důvodu trochu negativně a ať si každý srovná se svým svědomím, nakolik zbytečným vyvoláním tohoto „Neproblému“ snížil možná až důstojnost našeho vždy kultivovaného sezení! To je můj názor, který si právě na základě kontroverzních názorů na webových diskusích dovoluji vyslovit a je mi to líto, že v očích některých jsme pak dostali nálepku konzervativních staromilců! Určitě tomu tak není a výbor řešení našel – určitě ke spokojenosti všech! I naší pokladny!

Dr.Michal Dobiáš, 1.místopředseda OP

Připojuji i schválené usnesení této VH:

U S N E S E N Í

z valné hromady FO-OP SK SLAVIA PRAHA konané dne 17. 4. 2011

1. Schvaluje

a)      Volbu pracovního předsednictva, program a jednací řád VH, mandátovou a návrhovou komisi

b)      Zprávu o činnosti výboru FO-OP za rok 2010

c)      Zprávu o hospodaření  FO-OP za rok 2010

d)      Zprávu kontrolní komise  FO-OP za rok 2010

e)      Návrh rozpočtu FO-OP na rok 2011

f)       Delegáty na VH SKS Praha, která se bude konat na podzim roku 2011 v počtu 15 osob – viz příloha

2. Bere na vědomí

Předání standarty setkání odboček přátelům z Nečíně. Setkání se koná 25. 6. 2011 v Nečíni

3. Ukládá výboru FO-OP

a)      Na základě ankety členů FO-OP přijmout definitivní způsob registrace a úhrady členských příspěvků – termín 30. 6. 2011

b)      Zahájit přípravu k finanční sbírce pro potřeby fotbalu

c)      Nadále udržovat pravidelný kontakt s vedením fotbalu a.s.

d)      Pokračovat ve spolupráci s Fanklubem a SDS s účelem pomoci naší Slávii

e)      Na výboru FO-OP řešit diskusní příspěvky delegátů VH FO-OP

4.    Doporučuje

Výboru FO-OP a všem členům získat sponzory, kteří budou schopni a ochotni v této krizové situaci pomoci Slávii

V Praze dne 17. 4. 2011

PaedDr. Petr Kment                Jindřich Riesner                       RNDr. Michael Eisenhut