Vyjádření výboru Odboru přátel SK Slavia Praha k vytvoření Fondu na podporu Slavie

Výbor Odboru přátel SK Slavia Praha projednal na svém zasedání 15. února 2011, kterého se zúčastnili i zástupci Fanklubu, možnosti, podmínky a postup v případě vytvoření finančního fondu, účelově směrovaného na podporu fotbalového týmu SK Slavia Praha. Po zvážení všech souvislostí bylo rozhodnuto:

  1. Zpracovat právní analýzu současně platné legislativy vztahující se k založení účelového finančního fondu v rámci občanského sdružení nebo v rámci nového subjektu typu nadace.
  2. Zpracovat posloupnost konkrétních kroků, jak časových, tak věcných, pro realizaci záměru uvedeného v bodu 1.
  3. Zjistit současný stav jednání, která mají za cíl najít pro společnost SK Slavia Praha fotbal a.s. nového strategického partnera, a v této souvislosti pak definovat možnosti z tohoto stavu jednání vyplývající.
  4. Navrhnout způsob spravování finančního fondu a nabývání i čerpání prostředků v plném souladu s legislativou a s ohledem na právní postavení organizace fond spravující.
  5. Stanovit účel a možnosti použití vybraných finančních prostředků ve variantách odrážejících způsoby užití zohledňující jejich výši a  kontext s předpokládanými možnostmi reálného stavu a vývoje.

    Výbor Odboru přátel konstatuje, že konečné rozhodnutí o realizaci účelového finančního fondu a jeho formě bude přijato až na základě zpracovaných podkladů, informací a aktuálního vývoje společnosti.

    O všech nových skutečnostech budeme slávistickou veřejnost průběžně informovat.