Založení Slavie? Přepisujeme dějiny!

Zveřejňujeme článek z Červenobílých listů 2/2019 (ročník 18), kde jsme publikovali zjištění Tomáše Donnera co se týče založení Slavie. A podali jsme podnět k odpovědným osobám aby „právně“ potvrdili datum založení Slavie.

Možná už příští rok budeme slavit v trochu jiný den.

14. listopad 1892, správné datum vzniku Slavie

Tento článek asi každého nepotěší, ale je třeba seznámit veřejnost s výsledky pečlivého bádání Historické sekce Odboru přátel v archivních dokumentech a opravit po léta uváděný chybný den vzniku Akademického cyklistického odboru Slavie (ACOS), tedy tím pádem i dnešního Sportovního klubu Slavia, jenž je přímým pokračovatelem ACOS. Akademický cyklistický odbor Slavie nevznikl totiž dne 2. listopadu 1892, ale byl ustanoven až 14. listopadu 1892.

Chyby se dopustil MUDr. Jaroslav Hausman (1872-1923) v článku Desetileté jubileum S. K. Slavia, který psal na dánském ostrově Fanoe (viz časopis Sport a hry č. 28 z roku 1902), a od něj chybu všichni později opisovali. Dr. Hausman totiž uvedl, že cyklistický odbor byl povolen valnou hromadou (VH) Literárního a řečnického spolku Slavia (literární Slavie) dne 2. listopadu 1892. Toho dne se však žádná valná hromada literární Slavie nekonala.

Nápad založit samostatný studentský cyklistický klub vznikl v první polovině (patrně začátkem) měsíce října roku 1892. Výsledkem porad však nakonec bylo, že se nemá zakládat klub, ale odbor v rámci literární Slavie. V Národních listech ze dne 16. října 1892 byl otištěn článek, ve kterém je úplně první zpráva o dnešní sportovní Slavii.

V jeho začátku se píše:

„Literární a řečnický spolek »Slavia«, mohutné sdružení studentstva českoslovanského, zahájil po prázdninách opět svou činnost. Počátek jest velice šťastný. Byloť zapsáno během uplynulých 14 dní nově za členy činné 700 akademiků (ku konci roku loňského čítala »Slavia« 1308 členův činných). Noví členové poprvé do Prahy přicházející rozproudí vždy bujaře život spolkový.

Tak i letos. Veškeré odbory z roku loňského značnými přírůstky mladých sil osvěženy znovu pracují; tak cvičení své již zahájily odbory tamburášský, pěvecký, šermířský i šachový a již pomýšlí se na zřízení nových odborů a to: dramatického, hudebního, jenž koná již zkoušky, cyklistického…“

Článek není podepsán. Jeho autorem je s největší pravděpodobností vůdce české mládeže JUC. Antonín Čížek (1865-1897), jenž v té době s tímto deníkem spolupracoval, což potvrzuje i Masaryk v Čapkových Hovorech s T. G. M.:

„Vůdce »Omladiny« Čížek, rozumný člověk, byl v »Národních listech«.“

Dle nových stanov literární Slavie, které c. k. místodržitelství schválilo v srpnu 1890, mohli členové zřizovat odbory, ale jen se svolením valné hromady.

Řádná valná hromada literární Slavie se konala dne 4. listopadu 1892. Na programu byly: zprávy činovníků, návrhy výboru, návrh na oslavu 100. výročí narozenin Jana Kollára, volné návrhy a dotazy členstva. Projednal se však pouze první bod, a to zprávy činovníků (zpráva jednatelská, pokladní, novinářská, knihovní, zapisovatelská a zpráva podpůrného fondu), které byly po dlouhé debatě schváleny. Navíc se hovořilo o údajném autoritářství zasloužilých starších členů spolku.

Na ostatní body programu, zejména pro nás na nejdůležitější bod, a to na návrhy členů, nezbyl čas. Atak toho dne nebyl ACOS ještě ustanoven.

Druhého dne, tedy 5. listopadu 1892, se konaly volby do výboru literární Slavie ve spolkových místnostech v bývalém paláci barona Nádherného (Vodičkova č p. 701). Zvolen byl nový výbor, jehož předsedou se stal JUDr. Alois Rašín (1867-1923), později první československý ministr financí.

Jelikož se na řádné valné hromadě literární Slavie dne 4. listopadu 1892 nestačilo vše vyřídit, konala se pokračovací valná hromada Literárního a řečnického spolku Slavia v pondělí dne 14. listopadu 1892 od 18. hodiny v síni filozofické fakulty v dnes již zbořeném Kaulichově domě (Karlovo nám. 285; nahrazen funkcionalistickou stavbou arch. O. Tyla), kde se již odbývala i předchozí řádná VH. Na programu byly následující dosud neprobrané čtyři body:

 1. Schválení rozpočtu pro rok 1892-93;
 2. Návrh na oslavu výročí stých narozenin Jana Kollára;
 3. Návrhy výboru;
 4. Návrhy členů.

Právě poslední bod se týká našeho vzniku.

V rámci jeho projednávání podal již zmiňovaný JUC. Ant. Čížek návrh na vznik cyklistického odboru Slavie, jenž byl následně přijat. Čížek však nebyl členem výboru Slavie, jak chybně uvádí Karel Petrů v Dějinách československé kopané, ale jen řadovým členem.

To, že ACOS skutečně na podzim roku 1892 vznikl, potvrzují zprávy v Národních listech z 19. listopadu 1892 a v časopise Cyklista č. 12 ze dne 15. prosince 1892. V nich se ale konkrétní den ustanovení cyklistického odboru neuvádí.

Důkazy o tom, že se valná hromada literární Slavie konala pouze ve dnech 4. a 14. listopadu 1892 jsou uvedeny v následujících tiskovinách:

 1. Národní listy z 4. listopadu 1892 (»Slavia« lit. a řečn. spolek koná dnes o 6. hod. več. v místnostech filos. ústavu … ř á d n o u v a l n o u  h r o m a d u.)
 2. <Národní listy z 14. listopadu 1892 (Z liter. a řečnického spolku »Slavia«. Pokračování valné hromady d n e s v síni filosofické fakulty.)
 3. Časopis českého studentstva č. 19 z 10. listopadu 1892 (Valná hromada „Slavie“. Dne 4 t. m. konána byla výroční valná hromada „Slavie“ za rok 1892.);
 4. Kalendář českého studentstva na rok 1893-1894 (1892, listopad, 4. Řádná list. valná hromada »Slavie«… (listopad) 14. Valná hrom. »Slavie«.);
 5. Kalendář českého studentstva na rok 1893-1894 (Literární a řečnický spolek »S l a v i a« … přijav na valné hromadě dne 14. listopadu 1892 zásadu…).

Veškeré spisy, protokoly apod. literární Slavie a ACOS byly po úředním rozpuštění literární Slavie dne 14. října 1894 policií zabaveny a později patrně spáleny. Podobný osud potkal i Časopis českého studentstva, který o VH literární Slavie vždy podrobně informoval. Jeho 20. číslo bylo pro dva závadné články 26. listopadu 1892 konfiskováno. Vyšlo již jen v následujícím měsíci 21. číslo, kterým byl časopis nucen ukončit svou pouť.

Možnost, že by se dva dny před konáním řádné valné hromady odbývala ještě nějaká mimořádná VH, o které navíc není v dobových pramenech ani zmínky, je prakticky vyloučena.

Tomáš Donner

Použitá literatura:

 • Kalendář českého studentstva na rok 1893-1894, archiv autora
 • MUDr. Jaroslav Hausman: Desetileté jubileum S. K. Slavia in Sport a hry č. 28, 3. září 1902,ročník I.
 • Časopis českého studentstva č. 19, 10. listopad 1892, ročník IV.,Národní knihovna České republiky, studovna Hostivař
 • Národní listy, 16. říjen a 4., 14. 19. listopad 1892, Národní knihovna České republiky
Národní listy z 14. listopadu 1892: Pozvánka na klíčové
pokračování valné hromady Literárního a řečnického
spolku Slavia.

One thought on “Založení Slavie? Přepisujeme dějiny!

 1. Vznik Slavie

  Zajímavý počin – historické vědy umí překvapovat, pokud nejde osobní exhibici autora!!! Jen by to chtělo nějaké oponentní řízení v podobě širšího zkoumání artefaktů /listin/. Slavii by to nezničilo. Asi nejde o nějaký den sem nebo tam! A co na to „dědici a pokračovatelé“ samotného ACOS, jsou aktivní dodnes. Měli bychom i s nimi vést debatu.
  Taky by byla vhodná debata na historických ústavech ohledně věrohodnosti a kvality pramenů, byť v článku jsou představeny věrohodně. Že by se dr. Hausman po létech spletl o několik dnů – možné je. Škoda likvidace dobových spolků ze strany Rakouska-Uherska, možná, že kdesi na některé půdě, či ve stodole ještě něco dřímá! A co letošní slávistické dušičky? Vhodná příležitost se na vše podívat /v kontextu a v návaznosti na logiku souvisejících událostí tehdejší doby.
  Ale dík za počin, zdá se, že popis vychází ze spolehlivých argumentů. Za mně: já si dám 14/11 panáka – za existenci a další rozvoj. Slavia – byla, je a bude věčná!!!

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..