Zápis č. 12

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 27. května 2014 v restauraci PH Slavia Praha.

Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Moulis, Pomikal, Smetana, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Vavřina

 1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy s tím, že bod „Příprava Setkání slávistů“ byl předřazen všem projednávaným bodům

 1. 2.      Schválení zápisu č. 11 ze zasedání výboru 14. 4. 2014

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. 3.      Příprava Setkání slávistů

O aktuální situaci informoval př. Vršecký.

Zástupci SK Slavia Praha – fotbal, a.s. byli poprvé o akci Setkání slávistů spojené s fotbalovým turnajem plánované v Praze na 21. června 2014 informováni dne 13. července 2013, přesto technický úsek nebral tuto informaci v potaz a v úvahu připadající hřiště byla obsazena jím pořádanou akcí. Na zbývajících hracích plochách je plánován osev trávou. Po zjištění této skutečnosti byly osloveny další oddíly Slavie. Atletický stadion je bohužel rezervován pro akci amerického fotbalu, oddíl ragby nás ústy předsedy odmítl, byť v prvním okamžiku byl vysloven souhlas. Po dalších jednáních i mimo území Prahy 10 o zapůjčení hřiště jsou k dispozici následující možnosti:

 • Areál na Xaverově – umělá tráva – 21. června 2014 – bez možnosti čerpání dotace z grantu MČ Prahy 10
 • Hřiště Bohnice – přírodní tráva – 21. června 2014 – cena pronájmu 15.000,-Kč – bez možnosti čerpání dotace z grantu MČ Prahy 10
 • Areál pozemního hokeje Slavie Praha – umělá tráva – 28. června 2014 – možnost čerpání dotace z grantu MČ Prahy 10 – avizováno nutné dvouhodinové přerušení
 • Sportovní centrum Hostivař – přírodní tráva – 22. června 2014 – zřejmě možnost čerpání dotace z grantu MČ Prahy 10 – možné zajištění doprovodných sportovních aktivit (bazén, tenis)
 • Zrušení akce v červnovém termínu

V následné diskusi byly vyloučeny lokality neumožňující čerpat dotaci a rovněž byla vyloučena možnost zrušit akci v červnovém termínu. Proběhlo hlasování o dvou zbývajících variantách. Pro areál pozemního hokeje Slavie Praha hlasovali tři členové výboru FO-OP, pro Sportovní centrum Hostivař bylo pět členů výboru FO-OP, což byla nadpoloviční většina. Turnaj bude odehrán ve Sportovním centru Hostivař.

Úkol 12/1 – Př. Vršecký zajistí pronájem hřiště ve Sportovním centru Hostivař a ověří účast rozhodčích. Zároveň zajistí ceny pro vítězné týmy a jednotlivce včetně nového putovního poháru.

Výboru byla podána informace o možnosti prohlídky  fotbalového stadionu v Edenu. I zde vznikla komplikace, neboť o víkendu pracovníci firmy Vinet nepracují a oficiální prohlídka stadionu není možná.

Úkol 12/2 – př. Krob ve spolupráci se sekretářem zjistí možnosti vedoucí k zajištění výše uvedené prohlídky.

Při následné diskusi o celkovém programu Setkání byly diskutovány různé varianty. Padl návrh na pořádání dvou oddělených akcí, tj. sportovní části a části společensko-kulturní, který byl nakonec odsouhlasen.

Sportovní část proběhne v již schváleném termínu a lokalitě s možností příjezdu o den dříve a večerním společenským posezením. Dle počtu zájemců o dřívější příjezd je možné zajistit společnou akci v nedalekém pivovaru Hostivar.

Společensko-kulturní část proběhne v září 2014 v areálu na Císařské louce, místě prvního fotbalového klání Slavie a navíc v době formálního vzniku Odboru přátel. Pro akci bude zajištěna kapela a další doprovodný program včetně sportovních aktivit, které daná lokalita umožňuje. Současně může i proběhnout řádná výroční valná hromada FO-OP.

Úkol 12/3 – př. Vršecký zkontroluje podmínky grantu, aby vzhledem k rozdělení Setkání na dvě akce nebylo ohroženo jeho čerpání.

Úkol 12/4 – př. Vršecký zjistí podmínky pro pronájem areálu na Císařské louce.

Úkol 12/5 – př. Dobiáš sestaví dopis odbočkám s popisem a zdůvodněním situace.

Následně byly probrány body týkající se sportovní části setkání a jejich zajištění:

 • Termín akce, místo, čas – 22. 6. 2014, Sportovní centrum Hostivař, 9:00 hod.
 • Pozvánka – byla odeslána
 • Startovné – 800,-Kč/družstvo
 • Termín přihlášek – 10. 6. 2014
 • Pravidla turnaje – upraví př. Dobiáš a Chmelík
 • Rozlosování – připraví př. Dobiáš a Chmelík
 • Rozhodčí – zajistí př. Vršecký
 • Věcné ceny – zajistí př. Vršecký, bude zakoupen nový putovní pohár
 • Technické zabezpečení – př. Vršecký ve spolupráci se členy Tribuny sever.
 • Charitativní akce – proběhnou až v září
 • Ubytování – zajištěno, př. Vršecký dotáže počty osob u přihlašujících se týmů
 • Pořadatelská služba – členové výboru FO-OP
 • Občerstvení – zajistí se ve spolupráci s Tribunou Sever
 • Doprovodné akce – budou uskutečněny v části kulturně společenské na podzim
 • Sdělovací prostředky – př. Pomikal
 • Marketing – př. Pomikal
 1. 4.      Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Úkol trvá. 

Úkol 11/2: Př. Pomikal zjistí cenu výroby standarty při použití tisku na plátno.

Př. Pomikal informoval o dvou variantách. Při výrobě standarty, která by byla přesnou kopií té původní včetně vyšitého loga, by náklady na výrobu takovéto standarty dosáhly 12 tisíc Kč bez DPH. Náklady na standartu s použitou technologií tisku na plátno natažením do rámu jsou v řádu tisíců. Zároveň navrhl nový grafický motiv, který bude na jedné straně obsahovat citát př. Růžka „Přátelé Slavie, přátelé mezi sebou“. Úkol byl splněn.

Výbor schválil realizaci druhé lacinější varianty výroby standarty.

Úkol 9/8: Sekretariát zjistí stav ohledně smlouvy s archivářem Zuskou. Žádná oficiální smlouva uzavřena nebyla. Úkol splněn.

Výbor konstatoval, že pokud by měla spolupráce s př. Zuskou pokračovat, měla by být uzavřena smlouva mezi ním a FO-OP, která by přesně stanovila předmět jeho činnosti.

Úkol 12/6 – Př. Vršecký vyzve př. Zusku, aby dokladoval svoji doposud prováděnou činnost, na základě této informace bude stanoven předmět činnosti a připravena smlouva.

Úkol 11/3: Zpětnou vazbu na osobnosti pozvané na 3. Slávistický večer v divadle Minor včetně poděkování za účast zajistí př. Krob ve spolupráci se sekretariátem. Úkol splněn.

Úkol 11/4: Př. Krob sepíše a zajistí mediální prezentaci názoru výboru FO-OP na zásah Policie ČR před derby Sparta vs. Slavia. Úkol splněn.

Úkol 11/5: Př. Dobiáš připraví písemnou informaci na odbočky, která je bude seznamovat s doposud známými údaji a termíny Setkání slávistů. Úkol splněn.

Úkol 11/6: Sekretariát zajistí rozeslání informace o Setkání slávistů na odbočky. Úkol splněn.

Úkol 11/7: Členové výboru budou hledat vhodné prostory pro prodejní výstavu výtvarných děl k poctě Slavie, které přislíbili vytvořit někteří umělci přítomní na výstavě Pocta Bohumilu Hrabalovi k 100. výročí jeho narození. Úkol trvá.

Úkol 11/8: Po konečném odsouhlasení struktury rubrik webu FO-OP členy RR dojedná př. Pomikal s grafikem nový grafický návrh. Úkol splněn.

Úkol 11/9: Př. Váňa napíše článek o divadelním představení v divadle Minor. Úkol splněn.

 1. 5.      Informace předsedy FO-OP

Př. Krob poděkoval členům výboru za dosavadní práci při zajištění jednotlivých úkolů.

Dále se věnoval situaci okolo společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a.s.

 • Prodej novému investorovi se zatím nekoná.
 • Sportovní výkony týmu jsou špatné a v posledním kole se bude rozhodovat o udržení se v I. lize.
 • Předseda představenstva Adam Řebíček požádal FO-OP o podporu. Zatím nevíme, jakou formu podpory má na mysli.

Informoval o záměru MČ Praha 10 odkoupit fotbalový stadion Bohemians do svého vlastnictví a o možnostech získání finančních prostředků pro Slavii.

Byla diskutována ochota či neochota některých oddílů Slavie vyjít vstříc žádostem FO-OP ve spojení s pořádáním Setkání slávistů.

Úkol 12/7: Př. Chmelík zjistí poměry hlasů připadajících jednotlivým oddílům Slavie na valné hromadě SK Slavia Praha, o.s.

 1. 6.      Informace sekretáře FO-OP

Informoval př. Vršecký:

V souvislosti s pochodem fanoušků před derby se Spartou a neadekvátním zásahem proti nim byla podána žádost na Policii ČR o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Je připravena stížnost na Generální inspekci policejních sborů a rovněž je připravena i žaloba. Zatím však není ujasněno, na základě jakého svědectví bude podána.

Dále informoval o výměně akcií Slavie, bylo diskutováno, zda všichni drobní akcionáři o této skutečnosti vědí vzhledem k jen letmému zveřejnění na webových stránkách Slavie.

Úkol 12/8: Př. Vršecký pošle mailem upozornění na výměnu akcií Slavie jednotlivým odbočkám FO-OP.

Byla podána informace o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu.

Dále bylo zmíněno vyjednání slevy při vedení účtu FO-OP u České spořitelny, platby za měsíc se sníží o 172,-Kč.

Vstupenky na zápas v Ostravě je možno zakoupit pouze v Praze ve Fanshopu. Po dohodě s mimopražskými fanoušky jim mohou být ale do Ostravy dovezeny.

V souvislosti s pořádáním zájezdů byla podána informace poskytování 50 ti vstupenek zdarma pro Fanklub od technického oddělení SK Slavia Praha – fotbal, a.s. I kvůli této skutečnosti si může Fanklub dovolit pořádat zájezdy za lepší cenu.

Úkol 12/9: Př. Krob zjistí, jaké jsou možnosti participace či získání určitého množství vstupenek zdarma i pro FO-OP.

 1. 7.      Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Proběhlo:

24. 4. 2014 – Příbram – výroční schůze spojená s besedou a účastí trenéra A-mužstva Alexe Pastoora, Poustky i van Dopa.

30. 4. 2014 – Rožďalovice – pálení čarodějnic

30. 4. 2014 – Chomutov – pálení čarodějnic a „cinkloušů“

25. 5. 2014 – Praha – akce sdružení Donor – účast na utkání se Slováckem

Připravuje se:

14. 6. 2014 – Veleň – Veleňská pentle, jedna z největších akcí odboček spojená se soutěží v kopání pokutových kopů

Př. Dobiáš dále informoval, že př. Petr Tomášek z odbočky Brandýs n/O. obhájil titul Mistr ČR v bowlingu v kategorii nad 65 let.

 1. 8.      Informace o webových stránkách

Byl zredukován počet rubrik tak, aby web umožňoval lepší orientaci uživatelů. Př. Pomikal představil grafický návrh domovské stránky a celkový grafický styl webu. Grafický návrh bude dotažen do podoby, kterou pro její technickou realizaci potřebuje zhotovitel webu.

Úkol 12/9: Př. Pomikal bude dohlížet na přípravu pro technickou realizaci grafické podoby webu.

 1. 9.      Informace o Červenobílých listech 

Vzhledem k oddělení sportovní části Setkání slávistů od části kulturně společenské, která bude v září, v době oficiálního ustavení Odboru přátel, rozhodl výbor FO-OP vydat Červenobílé listy k době konání části kulturně společenské, tj. v září. Zvláštní vydání k 50. výročí založení Odboru přátel nebude, všechny články včetně tradičních rubrik budou součástí zářijového vydání.

Články  k 50. výročí jsou v podstatě k dispozici, musí se však provést korektura a případné doplnění. Vše bude k dispozici na příštím jednání výboru.

Klasické rubriky budou připraveny př. Dobiášem. Bude zavedena rubrika s názvem „Noví slávisté“, kde se budou prezentovat fotografie nových členů FO-OP hlavně z řad dětí.

Obálka ČBL bude navržena ve stylu starých zpravodajů.

 1. 10.  Distribuce volných vstupenek

Sekretář př. Vršecký byl požádán o informaci týkající se distribuce volných vstupenek na domácí utkání pro členy FO-OP. Vstupenky si může rezervovat každý člen FO-OP až do vyčerpání počtu, který je k dispozici. Rezervace vstupenek probíhá v období před zápasem a vyzvedávají se zpravidla v den zápasu případně již dříve. Sekretariát nezaznamenal problém.

S využíváním dvou vstupenek do prostor V.I.P. není rovněž problém, jednotlivé odbočky se v jejich využívání střídají.

Proběhla diskuse o vstupenkách, které dostává Fanklub přímo od Slavie na své venkovní zájezdy.

 1. 11.  Různé

Př. Pomikal poděkoval za aktivitu a konverzaci, kterou vede př. Janáček na Facebooku a díky které se zvyšuje počet čtenářů našich facebookových stránek.

Př. Chmelík informoval, že tým FO-OP má nakročeno k vítězství v Pražském přeboru rekreační kopané. Výbor FO-OP rozhodl, že případné celkové vítězství v soutěži bude oceněno na Setkání slávistů, pravděpodobně v zářiové společensko-kulturní části.

Př. Moulis je v den Setkání slávistů připraven pomoci s jakýmikoli provozními věcmi týkajícími se vlastního turnaje.

Př. Havlíček komentoval pořad o Slavii, který proběhl v rádiu.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne ve středu 25. června 2014 od 18:00 hodin. Místo konání bude upřesněno.

Zapsal dne 27. května 2014 Jan Chmelík.