Zápis č. 14

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 21. srpna 2014 v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a.s.

Přítomni: Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Vršecký

Sekretariát: Vršecký

Omluveni: Horáček, Moulis, Pomikal, Váňa

Hosté: Kraft, Vlnas, Vrba

V úvodu zasedání bylo konstatováno, že je přítomno pět členů výboru FO-OP, což je nadpoloviční většina z celkového počtu devíti členů výboru FO-OP a výbor je tudíž usnášení schopný.

Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Úkol trvá.

Úkol 11/7: Členové výboru budou hledat vhodné prostory pro prodejní výstavu výtvarných děl k poctě Slavie, které přislíbili vytvořit někteří umělci přítomní na výstavě Pocta Bohumilu Hrabalovi k 100. výročí jeho narození. Úkol trvá.

Úkol 12/4 – př. Vršecký zjistí podmínky pro pronájem areálu na Císařské louce v souvislosti s pořádáním valné hromady FO-OP. Úkol splněn. Výbor po diskusi rozhodl rezervaci zrušit. Valná hromada proběhne v hotelu Slavia v Edenu pravděpodobně v říjnu. Členové FO-OP mohou využít jako svou akci program, který bude připraven v den přátelského zápasu Slavie s Hajdukem Split a proběhne před Nákupním centrem Eden.

Úkol 12/7: Př. Chmelík zjistípoměry hlasů připadajících jednotlivým oddílům Slavie na valné hromadě SK Slavia Praha, o.s. Byly zjištěny jen rámcové poměry hlasů. Př. Chmelík zjistí konkrétní počty delegátů např. na poslední valné hromadě. Úkol trvá.

Úkol 12/9: Př. Krob zjistí, jaké jsou možnosti participace či získání určitého množství vstupenek zdarma i pro FO-OP na utkání Slavie venku stejně jako je získává Fanklub. Bylo zjištěno, že Slavia Fanklubu vstupenky zdarma neposkytuje, Fanklub si vstupenky kupuje. Úkol splněn.

Úkol 13/1 – př. Vršecký zjistí možnosti rezervace v restauraci U Fleků u příležitosti zápasu s Hajdukem. Nebylo zjištěno. Dle informace od Jiřího Vrby rezervaci U Fleků si zajistili fotbalisté Hajduku.

Úkol 13/2 – př. Pomikal ve spolupráci s redakční radou webu navrhne formu a obsah prvního newsletteru. Úkol splněn.

Úkol 13/3 – př. Chmelík ve spolupráci se sekretariátem připraví seznam adresátů pro rozesílání tzv. newsletteru. Úkol splněn.

Úkol 13/4 – př. Pomikal dodá reklamu Městské části Praha 10, která bude umístěna na webové stránky FO-OP. Úkol splněn.

Úkol 13/5 – př. Dobiáš dodá př. Pomikalovi texty tradičních rubrik. Úkol splněn.

Úkol 13/6 – sekretariát zajistí seznam jubilantů pro období 1. 7. až 31. 12. 2014. Úkol splněn.

Červenobílé listy

V rámci kontroly stavu přípravy ČBL na zářijové vydání bylo konstatováno, že nikdo z přítomných nezná současný stav věci a zda je připraveno dostatečné množství kvalitních článků zaměřených na historii Odboru přátel, tak aby bylo možno ČBL v září vydat. Dle posledních informací jsou nyní články včetně tradičních rubrik dodaných př. Dobiášem shromážděny u př. Pomikala a př. Váni, který jejich obsah rediguje.

Po informaci od Jiřího Vrby, že Slavia u příležitosti zápasu s Hajdukem připravuje vydání Poločasu, který by se kromě zápasu věnoval i historii Odboru přátel, bylo navrženo této příležitosti využít. Program na slavnostní utkání, ve kterém bude dostatek prostoru pro Odbor přátel, se může stát památkou na utkání a přitom širokému okruhu fanoušků, kteří se zúčastní tohoto utkání, představí Odbor přátel i jeho historii. Členům FO-OP bude Poločas zaslán zdarma spolu s kartou člena na sezónu 2014/2015. Zbylé výtisky budou v prodeji ve Fanshopu.

Články, které nebudou v Poločase publikovány, by mohly být spolu s tradičními rubrikami přesunuty do následného vydání ČBL.

Úkol 14/1 – Členové redakční rady se v následujícím týdnu od 25. 8. 2014 sejdou a rozhodnou, které články mají v Poločase vyjít a zda Poločas nahradí zářiové vydání ČBL. Články pro Poločas musí být k dispozici nejpozději 1. 9. 2014, kdy bude uzávěrka jeho vydání. Termín schůzky projedná se členy př. Chmelík.

Pokud nebude vydáno zářiové číslo ČBL, měla by být členská karta rozeslána s doprovodným dopisem.

Úkol 14/2 – Rozeslání případného doprovodného dopisu spolu s novými členskými kartami zajistí sekretariát po obdržení nových karet. Rovněž zajistí rozeslání potřebného počtu Poločasů s články o historii Odboru přátel a v případě vydání i rozeslání zářiových ČBL.

Informace o webových stránkách

Grafická podoba webu je hotová, ovšem doposud nebyly podniknuty kroky k její technické realizaci. Rovněž struktura rubrik je navržena a redakční radou schválena. Programátor webu je od příštího týdne do 8. září 2014 na dovolené. Ihned po jeho návratu je třeba sjednat schůzku, která rozhodne o technické realizaci nových webových stránek.

Úkol 14/3 – Př. Chmelík zkoordinuje schůzku programátora webu se členy redakční rady, případně i s autorem grafického návrhu, která bude věnována technické realizaci webových stránek.

Příprava na přátelský zápas s Hajdukem Split

O přípravných pracích informovali zástupci Tribuny Sever př. Kraft a Vlnas. Připravuje se choreo, které by se zaměřilo na Odbor přátel a 50. výročí jeho založení. Součástí chorea by měly být portréty postav, které jsou s Odborem přátel pevně spjaty, např. Růžek, Vinklář nebo zakladatel Hanuš.

Plánují se informační sestřihy, které by běžely na obrazovkách na stadionu. V sestřizích by se např. mohly představit jednotlivé odbočky, jejich znaky či znaky jejich obcí spolu s nějakým jejich specifickým motivem či jen fotkou obce.

Úkol 14/4 – Př. Dobiáš připraví podklady (znaky, fotografie) pro představení odboček a jejich obcí a poskytne je pro přípravu prezentace na obrazovkách stadionu.

Jako zajímavá myšlenka se jeví setkání zástupců fanoušků obou táborů na ploše spojené s výměnou vlajek či triček, které by okomentoval hlasatel.

Ohledně programu je naplánovaná schůzka se zástupcem SK Slavia Praha fotbal a.s. s Jiřím Vrbou, kde by se krom jiného měl řešit i odpolední kulturní program před Nákupním centrem Eden. Bude zajištěno vystoupení hudebních skupin, proběhne autogramiáda hráčů i internacionálů, koštování vín a občerstvení. Počítá se se stánkem Fanshopu a prodejem suvenýrů. Program bude probíhat od 13:00 hod. do začátku zápasu.

Reklamní banner, který chystá Slavia, je zaměřen hlavně na Hajduk, zatím tam chybí vazba na Odbor přátel a 50. výročí jeho založení.

Po odchodu zástupců Tribuny Sever a po diskusi členů výboru FO-OP bylo odsouhlaseno poskytnutí finančního příspěvku ze zdrojů FO-OP pro přípravu chorea.

Informace sekretáře FO-OP

Informoval př. Vršecký:

Vznikla nová odbočka Strakonice. V současnosti je přihlášeno 27 členů. Dále vznikly odbočky Třebíč a Area 114. V jednání je odbočka Liberec. Do odbočky v Semilech se přihlásil otec tenistky Kvitové, pan Kvita. Naopak s činností končí odbočka v Lomnici nad Popelkou.

Valná hromada FO-OP bude s největší pravděpodobností v říjnu t. r. v hotelu Slavia v Edenu. Termín bude ještě upřesněn.

Dne 13. října 2014 se uskuteční valná hromada SK Slavia Praha o.s., je třeba nahlásit delegáty za FO-OP a rovněž případné kandidáty do výboru a předsednictva. Na příští výbor bude pozván př. Adamec, který je členem předsednictva a kandidoval za FO-OP, s cílem získat informace o činnosti SK Slavia Praha.

FO-OP i nadále dostává 30 vstupenek na domácí zápasy Slavie pro fanoušky s bydlištěm vzdáleným více jak 50 km. Je třeba ale větší diverzifikace. Vstupenky do prostor VIP, které jsou smluvně podložené, zatím od Slavie nedostáváme.

Výjezdu na prvoligové utkání Slavie na Slovácku se zúčastnilo cca 50 fanoušků, tj. jeden autobus, do Teplic již jely autobusy dva. V současnosti se organizuje výjezd do Mladé Boleslavi.

Byla podána informace o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu.

Vzhledem ke zdražení poplatků v České spořitelně bude zvážen přechod k jiné bance.

Zástupci FO-OP (př. Kraft a př. Vršecký) byli popřát Standovi Procházkovi k jeho 95. narozeninám.

Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Proběhlo:

5. 7. 2014 – Brandýs n/O. – „Cyklodovolená“ od 5. 7. do 12. 7. Tato akce se konala již po šestnácté a stává se tradicí.

12. 7. 2014 – Libiš – Blahopřání k narozeninám př. Maika, přijeli zástupci odboček Kolín, Veleň a Brandýs n/O. Za vedení FO-OP byli přítomni Dobiáš, Janáček a Čapek. Účastnili se i internacionálové Lála a Luža.

18. 7. 2014 – Žilov – Výroční členská schůze, navázala beseda s trenérem Jirkalem

19. 7. 2014 – Rožďalovice – Rožďalovická pouť

16. 8. 2014 – Kolín – výlet na kolech „Rovina u Kolína“.

Připravuje se:

23. 8. 2014 – Česká Lípa – Tradiční opékání špekáčků na Lokomotivě.

Termín a místo příštího zasedání výboru FO-OP budou upřesněny.

Zapsal dne 21. srpna 2014 Jan Chmelík.