Zápis č. 17

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 24. srpna 2010

v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Chmelík,  Kment

Kontrolní komise: Horáček

Sekretariát: Eisenhut

Hosté: Robert Segmüler, internacionál

1. Blahopřání jubilantovi

Schůze FO-OP byla zahájena slavnostním blahopřáním bývalému hráči Slavie, panu Segmülerovi, k jeho 65. narozeninám. Př. Adamec předal jubilantovi dárkový balíček. Zároveň bylo R. Segmülerovi nabídnuto členství v FO-OP, nabídka byla přijata. Př Adamec rovněž zmínil možnost, jmenovat R. Segmülera „patronem“ příštího setkání slávistů.

2. Kontrola zápisu

 • Členská karta – Př. Chmelík zajistil finální formu digitalizace včetně log sponzorů a konečné grafické úpravy textů. Karta již byla vyrobena a začíná se distribuovat. Úkol splněn.
 • Př. Dobiáš je v kontaktu se zástupci Žirovnice ve věci založení odbočky FO-OP. Úkol je plněn.
 • Veřejné blahopřání před výkopem prvního domácího utkání Slavie s Mladou Boleslaví př. Maikovi k jeho narozeninám bylo realizováno. Úkol splněn.
 • Ve věci finanční podpory od SK Slavia fotbal a.s. pro ČBL je třeba napsat oficiální žádost, zajistí př. Adamec ve spolupráci s př. Havlíčkem.
 • Letní číslo ČBL bylo vydáno, ČBL jsou rozesílány a zároveň je možno je vyzvednout na sekretariátě. Úkol splněn.
 • Úkol pro všechny shánět reklamu do ČBL trvá.
 • Opomnělo se pozvat předsedu představenstva SK Slavia Praha fotbal a.s. pana Rosena a generálního ředitele SK Slavia Praha fotbal a.s., pana Platila na schůzi. Pozvání na příští schůzi (21. 9. 2010) zajistí sekretariát.

3. Zpráva o hospodaření

Př . Eisenhut informoval o stavu finančních prostředků FO-OP. Na bankovní účet přišla dotace od SK Slavia Praha, o.s., která pokryla vydání letního čísla ČBL včetně poštovného. Částka na bankovním účtu zůstala díky dotaci nezměněna.

Nejbližšími plánovanými výdaji je výdaj za členské karty a za webhosting.

V oblasti příjmů je přislíben sponzorský dar od účetní firmy Ježek. Zároveň je snížena fakturovaná částka za poskytnuté účetní služby vzhledem k tomu, že v současné době není třeba vést mzdovou agendu.

Za poslední období bylo vybráno na členských příspěvcích 6 tisíc Kč.

4. Odbočky

Př Dobiáš informoval o proběhlých akcích:

 • Memoriál Staška Bartoše – cykloakce v Brandýse
 • Slávistické zkvašení – turnajová akce odbočky Žilov
 • Oslava v Rožďalovicích u příležitosti desetiletého výročí vzniku jejich odbočky

Připravuje se:

 • Cyklistický výlet okolo Brandýsa – 4. září 2010

Vzhledem k povodním byla odvolána další cykloakce ‚Rovina u Kolína‘

5. Červenobílé listy

Př. Dobiáš informoval o výhledu na vydání dalšího čísla ČBL. Předpokládá vydání zimního čísla koncem roku nebo po 1. 1. 2011 v rozsahu cca 40-48 stran. Př. Adamec zkusí dojednat další sponzorské příspěvky.

6. Různé

 • Př.Adamec zhodnotil stav ligového týmu. Schází útočník, který by byl schopen důrazného zakončení. Vzhledem k finanční situaci nelze čekat posily zvenčí. Naopak je registrován zájem o hráče Slavie, např. Ragueda a Trappa.
 • Př. Adamec seznámil přítomné se stavem příprav na rekonstrukci hokejové haly Slavie v Edenu. Zatím žádné rozhodnutí nepadlo.
 • Př. Chmelík připomněl příslib pozvat př. Voždu, který oslavil 90. let života, na derby se Spartou. Př. Chmelík bude v této věci kontaktovat rodinu pana Voždy. Př. Adamec poskytne pro tuto příležitost dvě vstupenky do V.I .P. prostor.

Příští zasedání výboru proběhne 21. září od 17:30 hod. v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 24. srpna 2010  Jan Chmelík.