Zápis č. 21

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 21. prosince 2010

v Board roomu Slavie

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Vršecký

Kontrolní komise:

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Janáček, Kraft, Moulis, Smetana

Hosté: Riesner

1. Kontrola zápisu

  • Červenobílé listy připraveny pro vydání a předány do tisku. Úkol splněn.
  • Otevřený dopis vedení SK Slavia Praha fotbal, a.s. byl sestaven a přečten na veřejném setkání fanoušků. Následně zveřejněn na webu. Úkol splněn.
  • Byl kontaktován herec Vl. Čech v souvislosti s pořádáním Slávistického večera. Vl. Čech přislíbil účast a převzetí role moderátora bez nároku na honorář. Úkol splněn.
  • Byl sestaven Přípravný výbor Slávistického večera  ve složení Chmelík a Váňa za FO-OP, Dvorský a Štěpánková za Fanklub. Úkol splněn.

2. Aktuality

Př. Dobiáš informoval o úmrtí př. Mikety. Zúčastnil se za FO-OP jeho pohřbu. Vzhledem k pracovním povinnostem se ostatní členové výboru zúčastnit nemohli.

Př. Havlíček pozval na zasedání výboru FO-OP konaného 21. prosince 2010 předsedu představenstva SK Slavia Praha fotbal, a.s. T. Rosena. Bohužel v den konání je mimo republiku, přislíbil však účast na některém dalším zasedání.

Sekretář Eisenhut seznámil přítomné se žádostí SK Slavia Praha o.s. o návrhy sportovců na vyhlášení „Sportovce Slavie“ za rok 2010. Členové výboru FO-OP doporučili v ženských disciplínách veslařku Knapkovou, házenkářku Vítkovou a zástupkyni kuželkářek dle výběru SK. V mužských disciplínách hokejistu Červenku, atleta Žalského a zástupce ragby dle výběru SK.

3. Zpráva o hospodaření

Př . Eisenhut seznámil účastníky schůze se stavem finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu. Na bankovní účet dorazil příspěvěk od SK Slavia Praha o.s. a dotace od společnosti SynotTip. Dotační prostředky jsou však účelově vázané na společensko sportovní akce.

Očekávanými výdaji jsou výdaje za Červenobílé listy a jejich distribuci.

4. Odbočky

Př. Dobiáš informoval o akcích na odbočkách.

Proběhlo:

  • Valná hromada v Rožďalovicích spolu s Mikulášskou zábavou  – 4. 12. 2010
  • „Kolínská kuželka“ v Hit Bowling Pizzeria v Kutné Hoře – 11. 12. 2010
  • Turnaj v Chomutově a v Rokycanech – 11. 12. 2010

Chystá se valná hromada v Brandýse nad Orlicí 29. prosince 2010.

Ve dnech 11.-12. června 2011 se připravuje turnaj na Istrii. Nabízí se možnost postavit společný tým Odboru přátel. Tato možnost bude zvážena na základě zájmu.

5. Slávistický večer

Př. Chmelík informoval o přípravě Slávistického večera. Byl ustaven přípravný výbor, který sestavil první variantu programu, oslovil herce Vl. Čecha a vstoupil v jednání s pí Fukovou, provozní manažerkou hotelu IRIS, kde by akce měla proběhnout.

V rámci programu, který bude moderovat Vl. Čech, by měly být vysloveny zdravice předsedů Odboru přátel a Fanklubu, proběhnout předtančení, uvedena sbírka na pomník P. Bicana a vyhlášena miss Slavia. O půlnoci se počítá s vyhlášením tomboly. Během večera bude hrát kapela Hlasoplet.

Rozpočet akce:

Pronájem prostor v hotelu IRIS                            29 000,-Kč

(pronájem obsahuje welcome drink, zapůjčení pódia, stolů a techniky, pronájem salonku na šatnu)

Předtančení                                                                        3 000,-Kč

Kapela                                                                 20 000,-Kč

Celkem                                                                52 000,-Kč

Občerstvení není předem zajištěno, každý návštěvník si bude hradit individuálně. Hotel může zajistit pokoje pro přespání dle objednávek.

Výbor Fanklubu na svém zasedání navrhl vstupné ve výši 115,-Kč pro členy Fanklubu a FO-OP, pro nečleny pak ve výši 200,-Kč. Při předpokládané účasti 150 osob, by příjem činil cca 20 000,-Kč.

O akci proběhla diskuse:

Př. Dobiáš vyjádřil názor, zda v současné finanční situaci je pořádání této akce v tomto rozsahu pro FO-OP přínosné.

Př. Havlíček a př. Vršecký navrhli zkusit najít levnější hudební těleso, které by se akce účastnilo za menší honorář, případně zadarmo.

Plénem byla zpochybněna i potřeba předtančení.

Př. Chmelík zapochyboval o kvalitě večera, pokud bude program osekán na minimum nebo snížena úroveň vystupujících.

Diskutována byla výše vstupného i typy občerstvení.

Závěr:

Př. Vršecký i př. Havlíček osloví s nabídkou své známé hudebníky a zjistí možnosti a ceny.

Odsouhlasen pronájem a individuální úhrada občerstvení. Přípravný výbor projedná nabídku jídel, která by měla obsahovat teplou i studenou variantu i možnosti nabídky nápojů

Výbor FO-OP navrhl a odsouhlasil změnu výše vstupného. Pro člena Odboru přátel či Fanklubu a jednu osobu doprovodu, která nemusí být členem, ve výši po 150,-Kč (tj. např. pro manželskou dvojici celkem 300,-Kč), pro nečleny OP a FK bez doprovodu člena ve výši 300,-Kč. Zástupci FO-OP projednají tuto navrženou změnu v přípravném výboru.

6. Různé

Výbor FO-OP vyslechl zprávu př. Vršeckého o přípravě letního setkání slávistů v Nečíně. Setkání bude mít tři pilíře, fotbalový turnaj, procházku po lomech a večerní zábavu. Ubytování bude zajištěno pod stany, případně ve 4 km vzdáleném hotelu, kde je možno obsadit 50 míst. Termín akce byl stanoven na 25. června 2011.

Př. Dobiáš zjistí možnost startu zahraničního týmu z Chorvatska.

Výbor FO-OP odsouhlasil finanční příspěvek pro pořadatele ve výši 15 000,-Kč

Př. Riesner informoval o pozvánce pro tým SK Slavia Praha na turnaj do Splitu u příležitosti stého výročí založení tamního klubu Hajduk Split. Turnaj by měl proběhnout 13. února 2011. V této době bude končit přípravné soustředění Slavie na Kanárských ostrovech. Účast bude tedy zřejmě závislá i na dohodě o přepravě týmu z dějiště soustředění do Splitu. V případě účasti týmu Slavie na turnaji, se FO-OP pokusí uspořádat autobusový zájezd.

Př. Havlíček navrhl zveřejnění inzerátu v deníku Sport, který by popřál všem slávistům do nového roku 2011.

Výbor uložil sekretáři zjistit podmínky zveřejnění takovéhoto inzerátu a př. Havlíčka pověřil sestavením jeho znění ve spolupráci s dalšími členy výboru a sekretářem. Zveřejnění inzerátu bude záviset na poměru cena obsah, cena by se měla pohybovat maximálně okolo 5 tisíc Kč.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 18. ledna 2011 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 21. prosince 2010 Jan Chmelík.