Zápis č. 22

Zápis číslo 22 ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel, z. s. konaného dne 8. ledna 2020 v hotelu Iris Eden na Sinobo Stadium v Edenu

Přítomni:                    Chmelík, Jonáš, Ocetník, Pomikal, Tomčišin, Váňa, Veselý, Vlnas,

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Krula, Vavřina

Omluveni:                   Havlíček, Janáček, Krob, Moulis, Smetana

Hosté:                         Jindřich Riesner 

Schůzi řídil z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy Janáčka I. místopředseda Váňa 

 1. Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

 • Schválení zápisu

Předchozí zápis byl schválen všemi hlasy.

 • Informace o procesu inventarizace historických předmětů FO-OP

O současném stavu inventarizace a historii věcí v majetku FO-OP informoval pozvaný př. Riesner.

Evidujeme tři lokality, ve kterých se předmětné věci nachází:

 • Archiv Slavie pod dohledem p. Petráka:
  • cca 40 kronik, které psali p. Slavík a Zuzka
  • historická tabla hráčů
  • dokumenty vztahující se ke vzniku Sportovního klubu Slavia Praha (zápis z ustavující schůze z května 1895, stanovy)
  • věci převezené z prostor tribuny starého stadionu při její demolici
  • některé poháry, které získala Slavia
 • Slavia Museum – zde nacházející se věci jsou sepsány
 • Kancelář př. Ocetníka

V pondělí 13. 1. 2020 je dohodnuta schůzka za účelem sepsání věcí vyskytujících se v archivu.

Členové výboru hlasováním schválili další postup inventarizace a archivace:

 • Převoz věcí z archivu Slavie do prostor pod kontrolou FO-OP 
 • Smlouva o zápůjčce věcí v majetku FO-OP společnosti SK Slavia Praha – fotbal a. s.
 • Dojednat s SK Slavia Praha – fotbal, a. s. způsob dalšího nakládání s historickými předměty
 • Informace z dění SK Slavia Praha, spolek

Př. Chmelík informoval o jednotlivých bodech probíraných na zasedání představenstva SK Slavia Praha, spolek. Zmínil:

 • Představení nového klubu SK Slavia Praha – basketbal
 • Řešení parkování v areálu Slavie
 • Schůzku př. Vrby se starostkou Prahy 10
 • Nabídku pana Boučka na odkup jeho podílu na hotelu Slavia
 • Mediální prezentaci Slavie – v týmu realizátorů webových stránek bude př. Ocetník
 • Kontrola úkolů

Úkol 9/7: Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých dokumentů GDPR a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR. Je třeba doplnit pravidla týkající se smluvních vztahů. 

Proběhla schůzka pracovní skupiny za účasti př. Janáčka, Kruly a Ocetníka. Př. Krula doplní zbylé detaily.

Úkol je před dořešením.  

Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.

Současný stav byl projednán v samostatném bodě.

Úkol probíhá.  

Úkol 17/3: Př. Janáček ve spolupráci s př. Ocetníkem a Vršeckým bude sledovat proces schvalování smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Smlouva je posuzována zástupci akciové společnosti. Smlouvu řeší právník a. s. v souvislosti se smlouvou mezi a.s. a Fanklubem.

Úkol trvá.

Úkol 20/1: Řešení tisku členských karet. Př. Pomikal dodal grafický návrh karty. Předtištění grafického návrhu zajistí Lukáš Vala, dodání grafického návrhu Valovi zajistí př. Pomikal ve spolupráci s př. Vršeckým. Program na dotisk osobních údajů člena by měl být hotov 20. ledna 2020, řeší př. Eisenhut. Oproti předchozím údajům se doplní datum platnosti karty.

Úkol probíhá.

Úkol 20/2: Př. Pomikal dodá v první polovině prosince grafické řešení členské karty, které bude poskytnuto L. Valovi.

Úkol splněn.

Úkol 20/4: Sekretariát bude v souvislosti s placením příspěvků informovat členy FO-OP o zrušení účtu u České spořitelny. Při rozesílání ČBL bude zajištěno vložení informace o zvýšení členského příspěvku FO-OP a o účtu, na který se budou příspěvky posílat. S použitím složenek se již nepočítá.

Úkol probíhá.

Úkol 20/5: Př. Ocetník dojedná převzetí účetnictví FO-OP pí Hartmannovou. V případě souhlasu připraví ve spolupráci se sekretariátem výpověď smlouvy s účetní firmou Ježek.

Úkol trvá.

Úkol 20/6: V případě převodu účetnictví, podmíněno souhlasem pí Hartmannové, sekretariát vypoví současnou smlouvu s účetní firmou Ježek.  

Úkol trvá.

Úkol 20/9: Př. Vršecký zjistí účast členů výboru a kontrolní komise FO-OP na valné hromadě SK Slavia Praha, spolek. Provede případné doplnění delegátů FO-OP na počet 15.

Úkol splněn

Úkol 21/1: Př. Váňa sestaví text pro upoutávku na Slávistický večer na sociální sítě.

Úkol splněn.

Úkol 21/2: Sekretariát připraví seznam členů platících plnou výši členských příspěvků a pošle jej řediteli spolku SK Slavia Praha p. Pluchovi. Na seznamu pracuje př. Ocetník. Výbor FO-OP schválil možnost členů FO-OP, kteří nebudou primárně na seznamu členů, za které odvede FO-OP zvýšené členské příspěvky spolku SK Slavia Praha, doplatit si rozdíl a zařadit se na seznam členů platících plnou výši příspěvků. 

Úkol probíhá.

Úkol 21/3: Sekretariát ve spolupráci s př. Ocetníkem zajistí oznámení termínu valné hromady FO-OP na webu FO-OP. 

Úkol splněn.

Úkol 22/1: Př. Vršecký zjistí možnost rezervace prostor pro valnou hromadu FO-OP spolu s možností občerstvení v místě.

Úkol 21/4: Př. Vršecký osloví patentové zástupce v souvislosti s prodloužením a novou registrací ochranných známek FO-OP a Odboru přátel.

Úkol probíhá.

 • Slavistický večer 2020

Přípravy probíhají se zvýšenou intenzitou, proběhlo jednání s obsluhou elektroniky v hotelu IRIS EDEN, zajištěno osvětlení, audio i video. Př. Pomikal a Jonáš zajistí obsluhu elektroniky v čase konání.

Donesení Středoevropského poháru do sálu zajistí př. Vlnas.

Př. Vršecký objedná jeden hotelový pokoj, který bude sloužit jako šatna.

Př. Váňa komunikuje s kapelou Majerán a TJ Sokol Hronov (Rozpustilé bábinky). 

Připravují se štítky pro jmenovité označení místa u stolu pro účastníky.

V rámci občerstvení se počítá s gulášem, řízky a chlebíčky. Cena teplého jídla bude 80,‑Kč, cena chlebíčku 30,-Kč.

Předpokládané finanční náklady:

Kapela Majerán      15.000,-Kč

Obrazovky                7.000,-Kč

Uvítací drink            7.500,-Kč

Bábinky z Hronova  5.000,-Kč

Jsou zajištěny dvoulůžkové pokoje pro přespání, cena za jednu noc bude 1.200 Kč

Programem budou slovem provázet střídavě př. Váňa, Pomikal a Krob. Úvodní slovo bude mít Př. Janáček. 

 • Informace předsedy

Př. Janáček se z jednání omluvil pro pracovní zaneprázdnění.

 • Informace hospodáře

V současnosti máme k dispozici máme finanční prostředky – předneseno:

 • Informace zástupce kontrolní komise

Kontrola hospodaření proběhne v prvním únorovém týdnu roku 2020.

 1. Informace sekretáře

Př. Vršecký informoval:

Členská základna – v současnosti evidujeme 5870 členů a 136 odboček.

Dotace – MŠMT nám pro rok 2020 dotaci neposkytlo.

Poštovné – od počátku roku je poštovné dražší i z tohoto důvodu by kvůli vyšší gramáži a tím i vyšší ceně za distribuci počet stran ČBL neměl překročit 56.

Záměr založit odbočku zvířat – výbor tuto myšlenku nepodpořil.

Stížnost člena bývalé odbočky Stachy.

Úkol 22/2: Př. Janáček zajistí sepsání odpovědi na obdrženou stížnost.

 1. Informace o Červenobílých listech

Práce na Červenobílých listech pokračuje, doplňují se plánované články, které se průběžně redigují. Připravuje se grafické řešení obálky i uspořádání článků.

Obsah ČBL bude primárně zaměřen na připomínku 55 let od založení Odboru přátel, publikovány budou i nová zjištění o historii založení Slavie.

 1. Informace o sociálních sítích FO-OP

Průběžně se doplňují články na webu FO-OP i dalších facebookových či twitterových stránkách.

Kvalitních, smysluplných textů není dostatek.

 1. Informace o činnosti odboček

Konalo se:

26. 12. 2020 – Strakonice                           Předsilvestrovské derby , účastnili se Petra Divišová a starosta města p. Hrdlička, výtěžek z akce ve výši 22.200,-Kč bude věnován dětskému oddělení nemocnice ve Strakonicích.

31. 12. 2019 – Brandýs n. O.           Tradiční silvestrovská vycházka

01. 01. 2020 – Praha                       Novoroční procházka slávistů

Připravuje se:

11. 01. 2020 – Strakonice               VH

25. 01. 2020 – Veleň                      VH

25. 01. 2020 – Kamenice n. Lipou   VH

12. 02. 2020 – Praha, Area 114       VH

13. 02. 2020 – Příbram                   VH

28. 03. 2020 – Brandýs n. O.           VH

 1. Různé

Proběhla obecná diskuze.

Termín příštího zasedání výboru FO-OP bude upřesněn.

Zapsal dne 8. ledna 2020 Jan Chmelík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..