Zápis č. 26

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 17. května 2011 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Kraft, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček, Kyzr

Sekretariát: Eisenhut

1. Aktuality

Př. Adamec stručně zhodnotil uplynulé období, zmínil:

 • Aktivity iniciativy ‚Sešívaní drži spolu‘
 • Potencionálního investora, společnost Natland a její stručnou charakteristiku
 • Jednání se společností Enic, které v současnosti probíhá v Anglii. Slavii zastupuje společnost Natland a další možný investor (Viamont?)
 • Možnost nástupnictví FO-OP v případě krachu společnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s.

2. Kontrola zápisu

Valná hromada FO-OP proběhla. Zápisy z valné hromady jsou zkompletovány. Úkol splněn.

Rozhodnutí o dalším používání průkazek či karet nebylo s definitivní platností učiněno. Př. Dobiáš zpracoval dotazník na odbočky. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl rozeslán, sekretariát zajistí jeho urychlené rozeslání. Na základě vrácených údajů z dotazníku výbor na příštím zasedání rozhodne. K tématu zároveň proběhla diskuse, převládá názor povolit používání jak průkazek, tak karet. Konkrétní pravidla používání je třeba definovat. Úkol trvá.

Poplatek za P.O. Box vzhledem k jeho dalšímu použití byl uhrazen. Úkol splněn.

3. Odbočky

Př.Dobiáš informoval o proběhlých a připravovaných akcích na odbočkách:

Proběhlo:

 • 16.4. – tradiční ples v Lovosicích, vynikající kultivovaná atmosféra, tradiční soutěž, k tanci a poslechu hraje skupina př.Štyvara z Roudnice nad Labem – jako vždy velmi úspěšná. Přítomný př.Dobiáš je kontaktoval a sondoval jejich případný zájem o vystoupení na dalším Slávistickém večeru, pokud se uskuteční. Pokud budou osloveni, účast neodmítnou. Je předpoklad, že náklady na jejich vystoupení budou nižší.
 • 23.4. – tradiční zábava v Sudově Hlavně. Jako vždy vynikající atmosféra poslední taneční akce zimní sezóny roku v obci, zpestřením je skupina tanečnic z Mladé Boleslavi, tentokrát s novým, vylepšeným programem!. Př.Dobiáš navrhuje zvážit jejich vystoupení jako předtančení na případném příštím SV – i tato skupina mu připadá levnější a zajímavější.
 • 30.4. – tradiční čarodějnice v Rožďalovicích; opět vynikající úroveň, kopání penalt dětí letos zajišťoval přímo brankář (Hanuš), dík patří př.Čapkovi, který spolu s př.Šimkovou a př.Dobiášem a na chvíli i př.Janáčkem zajišťovali účast vedení OP.

Připravuje se:

 • 21.5. se uskuteční Memoriál Petra Dünghübela v Dobříči pod vedením odbočky Žilov, kde jedním z hlavních bodů je humanitární akce na podporu Dětské onkologie Motol. Účast přislíbila i Miss Slavia sl.Blížkovská. S bližšími podrobnostmi seznámil př. Moulis.
 • 29.5. Plánována Plavba naděje lodí Kolinea. Pro malý zájem členů odbočky Kolín byla pro letošek plavba odřeknuta. Pozn. zapisovatele: pro avizovaný zájem přátel z odboček mimo Kolín, bude akce zrealizována!!!
 • 3.6. uspořádá odbočka Příbram Dětský slávistický den „na Marii“ v Příbrami
 • 4.6. oslaví interně odbočka Brandýs nad Orlicí 30.výročí své existence
 • 5.6. připravili slávisté z Loun tradiční setkání v Maikolandu, zváni jsou i Standa Procházka a Jano Luža
 • 11.6. se uskuteční 2.ročník Veleňské pentle

4. Setkání odboček

Setkání proběhne 25.6. 2011 v Nečíni. Stav příprav a informaci o plném zajištění přednesl př.Vršecký. 20.5. je uzávěrka přihlášek týmů k turnaji v kopané. Úhradu startovného zatím provedlo 6 týmů. Kromě turnaje je zajištěn i výlet do okolí lomů. Večer je na pořadu diskoples. Pro zájemce o ubytování jsou připraveny tři varianty, které zahrnují jak spaní pod střechou (penzion) tak i pod stanem. Ubytování je v okruhu do 5 km.

5. Červenobílé listy

O přípravě referoval př. Dobiáš, vydání je předpokládáno na přelom července a srpna. V ČBL vyjde i článek př. Macháčka o setkáních Slavie s evropskými velkokluby; postupně se doplňuje, včetně aktualit ze zemí „Ostblocku“ – kdo je a není pokračovatelem?

6. Hospodaření

Zprávu o hospodaření přednesl př. Eisenhut. Přítomné seznámil se stavem finančních prostředků na bankovním účtu i v pokladně. Rovněž informoval o stavu výběru členských příspěvků. Některé odbočky již avizují, že mají vybráno a příspěvky zašlou v nejbližším termínu. V současné situaci se členské příspěvky stávají v podstatě jediným příjmem, sekretariát odešle dopis odbočkám, které se doposud neozvaly a za své členy nezaplatily.

Př. Eisenhut rovněž informoval o úsporách v provozu sekretariátu, které by měly dosáhnout výše 80 tis. Kč.

7. Různé

 • Byly diskutovány možné formy spolupráce s Fanklubem
 • Probrána možnost pozvání Vaniaka na setkání odboček. Bude realizováno dle situace.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 21. června 2011 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 17. května 2011 Jan Chmelík.