Zápis č. 29

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 13. září 2011 v restauraci PH Slavia Praha.

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Moulis

Kontrolní komise:

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Janáček, Kment, Kraft, Smetana, Vršecký

Před zahájením schůze př. Adamec přivítal pozvaného Dušana Herdu, kterému byl k jeho narozeninám předán dárkový koš, zároveň všichni zúčastnění Dušanu Herdovi popřáli.

  1. 1. Kontrola zápisu

Komerční aktivity – v současné době je zakládána firma, která by měla produkovat zboží obsahující logo FO-OP nebo jeho část. Spolupráce bude smluvně ošetřena. Úkol trvá.

Zajištění placené reklamy – př. Chmelík jednal s p. Štěpánem Kafkou, který na základě dohody s př. M. Krobem dodá podklady pro zveřejnění placeného inzerátu v ČBL. Bylo dohodnuto, že grafický návrh s textem bude k dispozici do 15. listopadu 2011. Úkol trvá.

  1. 2. Aktuality

Př. Adamec referoval o pracovní schůzce s Alešem i Adamem Řebíčkem. Oba projevili zájem o činnost FO-OP a nechali se informovat. Zároveň vyjádřili přání na zpracování výzvy či prohlášení jakožto reakci na chování fanoušků v Teplicích. Každé takovéto chování přináší Slavii pokuty. Citlivé vyjádření k této věci sepíše př. Dobiáš a zveřejníme na webu FO-OP.

Proběhlo setkání s legendami slávistického fotbalu, kterého se zúčastnili zástupci jednotlivých fanouškovských uskupení, tj FO.-OP, Fanklub, Tribuna sever a Slávistické noviny. Za FO-OP byl přítomen př. Adamec, Chmelík a Kment. Na setkání zástupci vedení předali internacionálům permanentní vstupenky pro sezónu 2011/2012.

  1. 3. Internacionálové

Přítomní diskutovali o spolupráci a internacionály Slavie. Internacionálové se scházejí pravidelně každé druhé úterý v měsíci v restauraci „U parašutisty“. Výbor FO-OP pověřil př. Dobiáše a Adamce toto jejich setkání navštívit, pravděpodobně 11. října 2011. Sekretariát ověří termín.

  1. 4. Stav hospodaření

Př. Eisenhut podal stručnou informaci o stavu hospodaření. Bylo zpracováno a předáno vyúčtování dotace od  společnosti SynotTip. Dále informoval o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu. Udržet vyrovnanou bilanci by měl pomoci placený inzerát v prosincovém vydání ČBL. Finanční pomoc ve formě sponzorského daru přislíbil př. Adamec, který zároveň vyjednává o příspěvku s př. Mixou.

  1. 5. Odbočky

Informaci podal př. Dobiáš. Některé z odboček (Hradišťko, Bělá) žádají o pomoc z hlediska fungování odboček. Př. Dobiáš přislíbil návštěvu v horizontu 3 týdnů.

Proběhlo:

  • 3. září – 11. Ročník cykloakce Okolo Brandýsa n. O., zúčastnilo se 44 účastníků, absolvovali různé délky tras.
  • 3. září – Střelecký den v Příbrami – „Memoriál Miloslava Matějky“, více jak 60 účastníků
  • 9. září – výroční členská schůze v Kolíně, 44 let od založení. Proběhla i beseda jíž se za SK Slavia zúčastnili Petrouš, Vaniak a mluvčí Zlámal, celková účast 35 lidí, včetně zástupců některých odboček a sekretariátu.

Podrobnosti o akcích byly publikovány na webu FO-OP.

  1. 6. Červenobílé listy

Př. Dobiáš ve stručnosti informoval o započaté přípravě prosincového vydání. Uzávěrka pravděpodobně 15. listopadu 2011.

  1. 7. Různé

Př. Dobiáš a Chmelík zmínili možnost pořádat opět Slávistický večer. Bylo by dobré uspořádat i druhý ročník. Problém je hlavně finanční, v této souvislosti př. Adamec připomněl úkol pro všechny členy výboru shánět sponzory.

Př. Moulis informoval o zápase Slavia – Dukla, který je věnován slávistům z transplantační jednotky v Motole. Zároveň před zápasem budou transplantační jednotce předány šeky, které byly vystaveny na základě sbírek a dražby. Připojili se rovněž zaměstnanci SK Slavia i majitelé bratři Řebíčkové.

Př. Dobiáš referoval o nových článcích na webu FO-OP

Př. Havlíček podal námět ohledně suvenýrů FO-OP, které by se mohly prodávat na akcích Slavie.

Výbor FO-OP diskutoval možná místa konání slávistických setkání. Evidováni jsou tři zájemci, Žilov, Mníšek a Hostinné. Pořadatelství v roce 2012 bude nabídnuto odbočce Žilov, která se ozvala nejdříve. Předpoklad 2013 Mníšek, 2014 Hostinné.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 18. října 2011 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 13. září 2011 Jan Chmelík.