Zápis č. 3

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 20. srpna 2013 v boardroomu SK Slavia Praha.


Přítomni: 
Dobiáš, Chmelík, Krob, Pomikal, Váňa, Vršecký
Kontrolní komise: Vavřina
Sekretariát: Vršecký
Omluveni: Horáček, Janáček, Kment, Moulis, Smetana

 1. 1.      Schválení programu

Př. Krob seznámil přítomné s body programu a vyzval k doplnění. Byl podán návrh na doplnění programu o projednání výkonu ligového týmu. Navržený program i s doplňujícím bodem jednání byl schválen.

 1. 2.      Reakce na výkon ligového týmu SK Slavia Praha

Úvodním a mimořádným bodem jednání výboru FO-OP byla reakce na ostudný výkon ligového týmu SK Slavia Praha v utkání s Teplicemi. Výbor sestavil a schválil text otevřeného dopisu prezidentovi společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a.s. panu Aleši Řebíčkovi. Dopis byl dán k dispozici médiím a rovněž zveřejněn na webových stránkách FO-OP i Slávistických novin.

 1. 3.      Informace a úkoly zadané předsedou FO-OP

Př. Krob poděkoval př. Dobiášovi za odvedenou práci při přípravě vydání Červenobílých listů (ČBL) v nově vybrané tiskárně. Zpracování ČBL v nové tiskárně přinese úsporu ve výši cca 20 tisíc Kč. V souvislosti s přechodem byly původní tiskárně uhrazeny již vykonané práce v hodnotě 5.000,-Kč.

Př. Krob navrhl zřízení redakční rady ČBL, která by do budoucna zodpovídala za vydávání ČBL i jejich vzhled a formu. Výbor schválil zřízení redakční rady ve složení př. Dobiáš, Pomikal, Váňa.

V následné diskusi byla diskutována témata:

 • Účel ČBL (Listy by se měly zaměřit především na fotbalová témata. Obsah by měl přitáhnout i mladé čtenáře, navrhováno např. zařazení komiksů)
 • Forma ČBL (Klasická, je možný i typ jakéhosi kalendáře)
 • Periodicita ČBL
 • Finanční (Zaměřit se na sehnání reklamních příspěvků)

Úkol č. 1/3: Redakční rada sestaví koncept obsahu a formy ČBL.

Termín: 19. 9. 2013

Př. Krob dále navrhl složení redakční rady pro správu webových stránek FO-OP. Navržení byli př. Dobiáš, Chmelík (technické věci), Pomikal (grafická stránka webu) a Váňa. Složení rady bylo výborem odsouhlaseno.

Výbor dále odsouhlasil:

 • Vytvoření nové verze webových stránek
 • Firmu Kabris|NET pro jejich technické zpracování

Úkol č. 2/3: Př. Chmelík ve spolupráci se sekretářem zajistí podpis smlouvy s firmou Kabris|NET.

Termín: 19. 9. 2013

Úkol č. 3/3: Redakční rada pro web zahájí práce na nové verzi z hlediska grafického provedení, obsahové struktury a počtu rubrik.

Termín: průběžně, obsahová struktura a počet rubrik do 19. 9. 2013

Př. Krob informoval o žádosti Nadace Synot o vyjádření podpory jejich činnosti. Výbor FO-OP vzhledem k dřívější finanční pomoci Nadace pro FO-OP rozhodl vyslovit Nadaci Synot podporu.

Úkol č. 3/4: Sekretariát zajistí zaslání příslušného dopisu vyjadřujícího podporu Nadaci Synot

Termín: ihned

Připravují se oslavy stého výročí narození Pepi Bicana. I vzhledem k neshodám se synem nebudou nijak bombastické, Slavia připravuje slavnostní položení věnce na hrob. Výbor FO-OP nechce organizovat oficiální setkání fanoušků. K vyjádření vzpomínky a uctění památky doporučuje v lokalitě hrobu zapalovat svíčky.

Osobě Pepi Bicana bude věnována Univerzita Slavia, která proběhne 25. září 2013, místo konání zatím nebylo stanoveno. Nabízí se možnost uspořádání Univerzity i s promítáním přímo na stadionu. Plánuje se účast internacionálů, Bican ml. se účastnit nebude.

Př. Krob informoval o žádosti Tribuny sever na příspěvek na choreo, které má býti věnováno výročí Pepi Bicana. Výbor FO-OP schválil příspěvek ve výši 30.000,-Kč.

Př. Krob dále seznámil s výsledky jednání se zástupci rekreačního týmu FO-OP a s představiteli Fanklubu. Jednání se za FO-OP ještě zúčastnil př. Chmelík. Se zástupci týmu FO-OP byl dohodnut termín zaplacení členských příspěvků FO-OP a vzájemná výměna informací. FO-OP projedná se zástupci SK Slavia Praha možnost slevy na pronájmu šaten při jejich zápasech. Výbor FO-OP ocenil letošní úspěchy rekreačního týmu.

Úkol č. 3/5: Př. Vršecký projedná s panem Wágnerem možnost slevy při pronájmu šaten pro rekreační tým FO-OP.

Termín: 19. 9. 2013

Představitelé Fanklubu byli vyzváni k předložení návrhu a podmínek pro případné sloučení FO-OP a Fanklubu. Návrh byl již předán a bude předmětem následujícího jednání výboru FO-OP.

 1. 4.      Informace sekretáře FO-OP

Př. Vršecký seznámil přítomné s jednáním s obchodním ředitelem společnosti Stes. Výsledkem jednání je příslib finanční pomoci pro činnost FO-OP ve výši až 5% z výtěžku jejich akcí.

Př. Vršecký dále informoval:

 • Byla uzavřena nová smlouva s Vodafone – neomezený tarif
 • Vzhledem ke zdražení známek byly v předstihu do zásoby nakoupeny známky typu A
 • Řeší se otázka potřebnosti PO-Boxu, zatím se platí 1.390,-Kč měsíčně
 • Odbočka Klatovy požádala o poskytnutí sady starých dresů

Podána zpráva o stavu finančních prostředků.

 1. 5.      Informace o činnosti odboček

Př. Dobiáš informoval o náhlém úmrtí Josefa Vondrky, člena odbočky Brandýs nad Orlicí. Dále informoval, že př. Maik nastoupil do nemocnice.

Proběhlo:

20. 7. 2013 – Rožďalovická pouť (sportovní i společenská část)

03. 8. 2013 – Memoriál Staška Bartoše – Brandýs nad Orlicí

17. 8. 2013 – Pivní kros – Opatovice

Druhý týden v srpnu zorganizovali členové odbočky v Brandýse cyklistickou dovolenou.

Připravuje se:

24. 8. 2013 – Opatovický mariáš – Opatovice

31. 8. 2013 – Na kolech okolo Brandýsa – Brandýs nad Orlicí

31. 8. 2013 – Opékání špekáčků – Česká Lípa

07. 9. 2013 – Slávistický ostrostřelec – Kolín

 1. 6.      Výročí vzniku Odboru přátel

V souvislosti s přípravou oslav 50. výročí vzniku Odboru přátel proběhla diskuse o formě a místu pořádání Setkání slávistů.

V případě konání akce v Praze se pro sportovní část nabízí místo konání Xaverov, pronájem prostor pravděpodobně zdarma. Dalším místem je přímo hlavní stadion v Edenu (Synottip aréna), zde by pronájem stál 150.000,-Kč. Turnaj se však může konat i v jiné lokalitě, upřednostňuje se Praha 10.

Pro společenskou část Setkání je mimo tradiční zábavu možno uvažovat i o jiné formě, např. setkání v divadle.

Byla diskutována šíře oslav, co vše bude zahrnuto a pořádáno. Např. Slávistický večer, již zmíněné divadlo nebo setkání na místě ustanovení Odboru přátel ve Slovanském domě.

Úkol pro všechny členy výboru je zamyslet se nad celkovou koncepcí oslav výročí.

 1. 7.      Různé

Př. Pomikal navrhl v souvislosti s oslavami narození Bicana zhotovit sochu Bicana přímo před stadionem v Edenu před zraky diváků. Jsou možné dva materiály, dřevo nebo polystyren. Již byly osloveny dvě osoby, budou vyhotoveny první skici.

Byla představena členská karta člena FO-OP. Bude zahájena výroba. Grafický motiv bude prezentován ve fanshopu.

Diskutováno rozesílání Červenobílých listů, mělo by se hlídat, aby nebyly posílány i neplatičům. Dle sdělení sekretáře bude nová verze programu tento problém řešit.

Diskutoval se podnět zástupců Fanklubu ohledně působení FO-OP na zástupce Tribuny sever ve věci omezení používání pyrotechniky. Výbor FO-OP rozhodl nevyvíjet akce moralizujícího charakteru, které jsou spíše kontraproduktivní.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 19. září 2013 od 18:30 hodin. Místo konání bude upřesněno.

Zapsal dne 20. srpna 2013 Jan Chmelík.