Zápis č. 34

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 22. února 2012  v restauraci PH Slavia Praha

 

Přítomni:                    Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kraft, Moulis, Vršecký

Kontrolní komise:     Horáček

Sekretariát:                            Eisenhut

Omluven:                   Kment

 

 

  1. 1.      Kontrola zápisu

 

Zajištění placené reklamy – vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS avizovalo úhradu naší faktury, peníze jsou zatím na cestě. Sekretariát poslal vydavatelství dohodnutých 10 výtisků ČBL s jejich reklamou. Úkol splněn.

 

Rozhovor s Mixou – zatím nerealizován, dohodnuté termíny pan Mixa rušil. Výbor doporučuje př. Čapkovi zajet za panem Mixou přímo do Modletic. Úkol trvá.

 

VH v Příbrami – úkol zajistit zástupce a hráče SK Slavia Praha na VH byl splněn. Zúčastnili se hráč Koreš, Netcher a Nouzáková.

 

Květiny na pohřeb – sekretariát zajistil na pohřeb Jiřího Rašky květiny, vše bylo zařízeno prostřednictvím př. Knězka. Úkol splněn.

 

Pronájem hřiště – př. Adamec podal žádost o bezplatný pronájem hřiště s umělou trávou na zápasy mužstva FO-OP na který má FO-OP na základě smlouvy s SK Slavia Praha fotbal nárok. Představenstvo Slavie žádost odsouhlasilo, pan Trepeš však zatím nedostal pokyn k naplnění žádosti, on sám se staví proti. Úkol trvá.

 

Články do Poločasu – př. Dobiáš pracuje na sérii článků Šest desetiletí slávistického fanouška. Úkol se plní průběžně.

 

Narozeniny Knoflíčka – sekretariát zajistil dárkový balíček a pozval oslavence na dnešní zasedání výboru. Bohužel pan Knoflíček se nedostavil… Rovněž nepřišel ani na Slavistický večer, kam byl také pozván a kde mu mělo být pogratulováno. Úkol sekretariátu byl splněn.

 

 

 

  1. 2.      Aktuality

 

Př. Adamec vzpomněl úmrtí p Přibyla a úmysl zástupců SDS koupit na pohřeb věnec. Věnec byl zakoupen, zajišťoval zřejmě Vrba, pokud se na FO-OP někdo obrátí s žádostí o příspěvek, výbor FO-OP souhlasí s jeho poskytnutím.

 

Př. Adamec dále referoval o akci Setkání fanoušků s hráči. Akci naplánovalo vedení Slavie na úterní večer v týdnu před prvním zápasem Slavie. Vše skončilo velkým trapasem, akce se zúčastnili všichni hráči A týmu, celý realizační tým mimo Straky, tisková mluvčí a oba bratři Řebíčkové. Fanoušky zastupovalo cca 19 (slovy devatenáct) osob. Fanoušci měli možnost přímo hovořit s hráči i trenéry. Akce byla po hodině ukončena. Malá účast byla zřejmě dána kombinací příčin, prázdniny v Praze, špatné počasí, malá propagace, poměrně časté akce a celkově „špatná nálada“.

 

Vedení Slavie plánuje klubový ples na Žofíně začátkem dubna. Vzhledem k termínu, kdy jsou rovněž Velikonoce, panuje obava ze zdaru akce. Akce je plánována především kvůli sponzorům Slavie.

 

Sponzory se zatím nedaří najít, Slavia nemá ani generálního sponzora, který by nahradil Synot.

Majitel Řebíček a marketingový ředitel Malík údajně jednají v Itálii.

 

 

  1. 3.      Slávistický večer

 

Př. Chmelík informoval přítomné o průběhu Slávistického večera, který proběhl v hotelu IRIS v Edenu 10. února 2012.

 

Večer se programově vydařil, perfektní byl Standa Procházka, zdařilé bylo předtančení v podání dětského profesionálního souboru ve jménu slávistické sázky na mládí, líbila se i přehlídka typů slávistických fanoušků, kterou secvičili studenti DAMU. Úspěch zaznamenal rovněž Peca a nakonec spontánní pěvecké vystoupení fanoušků, které zpěvem balady vyjádřilo nesouhlas s angažováním trenéra Straky. Na SV rovněž padly informace o charitativních akcích a informace o oslavách výročí 100. narození Bicana.

 

Proběhla vědomostní soutěž o ceny, kde se daly získat hodnotné věci včetně tří zájezdů. Výbor FO-OP ukládá sekretariátu napsat poděkování cestovní kanceláři VTT, která poskytla hlavní cenu zájezd na Kypr.

 

Díky zajištěným sponzorským darům byl SV finančně ziskový, zisk činí 5000,-Kč a bude rozdělen mezi pořadatele FO-OP a Fanklub. Celkové vyúčtování je v příloze zápisu. Př. Chmelík dodá sekretariátu podepsané konečné vyúčtování.

 

Jediným negativem byla poměrně nízká účast okolo 80 osob.

 

 

  1. 4.      Stav hospodaření

 

Př. Eisenhut podal stručnou informaci o stavu hospodaření. Informoval o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu. Očekává se příjem od vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS. Členské příspěvky za prvních šest týdnů nového roku zaplatilo 559 členů.

 

 

  1. 5.      Odbočky

 

Informaci podal př. Dobiáš.

 

Proběhlo:

 

21.1.2012 – VČS Mníšek

27.1.2012 – VČS Žilova, účastnili se zástupci OP Klatovy a Příbram. Proběhla beseda, kde za SK Slavia byli přítomni Nouzáková, Pospěch a Poustka.

28.1.2012 – VČS Veleň spojená s besedou s Ivo Knoflíčkem. Zúčastnili se i zástupci OP Kolín a Libiš.

18.2.2012 – Karneval spolu s dětským karnevalem v Mníšku

18.2.2012 – Karneval odbočky Nečín s účastí zástupců OP Dobříš a Žilov

21.2.2012 – VČS v Příbrami, zúčastnili se odbočky Žilov a Dobříš. Proběhla i beseda se zástupci SK Slavia hráčem Korešem dále Nouzákovou a Netcherem.

 

Chystá se:

10.3.2012 – Dětský rej a maškarní ples v Rožďalovicích.

10.3.2012 – VČS v Klatovech, shánějí zástupce SK Slavia na besedu, bohužel sobota z hlediska programu hráčů není termínově nejvhodnější.

10.3.2012 – OP Příbram pořádá výjezdní zasedání ve sklípku

17.3.2012 – Josefská zábava v Příbrami

17.3.2012 – Odbočka v Chomutově pořádá spolu s FC Chomutov turnaj v malé kopané

31.3.2012 = Bowlení v Kolíně

 

Na duben je plánovaná zábava v Sudově Hlavně a ples v Lovosicích

 

 

  1. 6.      Různé

 

Zvažuje se přechod k jinému vydavateli ČBL, zájem o jeho vydávání má společnost Visual Impact, která sídlí v místě sekretariátu FO-OP. Jednáním byl pověřen sekretariát a př. Dobiáš. Čekáme na cenovou nabídku.

 

Výbor se zabýval rozhovorem se Strakou, který byl zveřejněn na webu FO-OP. Jeho zveřejnění hodnotí jako nevhodné. Př. Dobiáš a Chmelík budou mít možnost zveřejnění některých článků po vzájemné dohodě korigovat.

 

Proběhla diskuse nad termínem konání VH FO-OP. Výbor se shodl na květnovém termínu, pravděpodobně v neděli 13. května 2012 před zápasem s Bohemians 1905.

 

 

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 20. března 2012 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

 

 

Zapsal dne 22. února 2012 Jan Chmelík.