Zápis č. 40

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 25. září 2012  v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluven: Kment, Kraft, Kyzr

 1. 1.      Kontrola zápisu

Sjednocení organizací fanoušků – rozhovory s Fanklubem (zajišťují př. Chmelík a Kment) zatím neproběhly, úkol navázat kontakt v této věci pro př. Chmelíka a Kmenta trvá. V souvislosti se spoluprací fanoušků podal př. Vršecký informaci o přípravě vzniku odbočky Tribuna sever. Zakládají vlastní občanské sdružení, které by se stalo součástí Odboru přátel jako právnická osoba, což stanovy FO-OP umožňují. Jako potenciální předseda se jeví Marek Vlnas.

Problém s pronájmem hřiště – př. Adamec vyřešil problém s pronájmem hřiště a zajistil pro rekreační tým FO-OP tréninkové prostory, úkol splněn.

Distribuce VIP vstupenek – distribuce je pod kontrolou výboru FO-OP, úkol splněn.

Valná hromada SK Slavia Praha – delegáti za FO-OP byli pozváni, sekretariát zajistil návrhy na vyznamenání. Úkol splněn.

Poděkování panu Niklovi – sekretariát zajistil poděkování panu Niklovi za poskytnutí dvou voucherů na pobyt v jeho chatě Bouda Máma v Krkonoších. Úkol splněn. Př. Adamec s panem Niklem mluvil osobně a dohodl s ním reklamní inzerát na Boudu Máma, který by měl vyjít v prosincovém čísle ČBL. Sekretariát bude pana Nikla v této věci předem kontaktovat. Pokud bude spolupráce dlouhodobějšího rázu, může FO-OP zveřejnit inzerát i na svých webových stránkách.

 1. 2.      Aktuality

Proběhla valná hromada SK Slavia Praha, členové FO-OP, př. Adamec a Mixa byli zvoleni do výboru SK Slavia Praha, př. Adamec dokonce všemi hlasy. Za SK Slavia fotbal,a.s. byl zvolen Adam Řebíček. Př. Adamec a Dobiáš dostali vyznamenání za dlouholetou práci pro Slavii.

Př. Dobiáš informoval o akci „Univerzita Slavia“. Akce proběhla ve Fanshopu a měla skvělou úroveň. Duchovními otci jsou př. Pomikal a Krob. Úvodní setkání, které navštívilo bezmála sto osob se neslo v duchu počátků vzniku SK Slavia, vztahů se Spartou a derby Slavia-Sparta.

Setkání odboček proběhne před derby se Spartou v sobotu 29. Září 2012 v 16:30 hod. Místem setkání bude salonek Mirko Huptycha. Za SK Slavia Praha fotbal, a.s. přislíbili účast Adam Řebíček, předseda představenstva a generální ředitel Kusý.

Distribuce VIP vstupenek – Na utkání s Plzní obdrží vstupenky zástupci odbočky Příbram, na utkání s Příbramí zástupci Nečíně.

Př. Adamec informoval o schůzce s Adamem Řebíčkem. Schůzky se ještě zúčastnil př. Krob, tématem byl vztah se společností eSide poté co změnila majitele v souvislosti se stadionem v Edenu. Vztahy jsou obecně lepší, nicméně termínová podřízenost Slavie vzhledem ke koncertům je velmi nemilá, rovněž i problémy s údržbou trávníku apod. Byly probrány různé varianty řešení.

 1. 3.      Odbočky

Př. Dobiáš informoval o dění na odbočkách.

Proběhlo:

 • Cykloakce v Brandýse „Okolo Brandýsa“
 • Opékání prasete v Žirovnici
 • Bowling v Pardubicích
 • Vinobraní v Rožďalovicích
 1. 4.      Setkání odboček

Setkání proběhne v sobotu 29. září 2012 před derby se Spartou od 16:30. Př. Dobiáš již připravil prezenční listiny. Hosty budou Adam Řebíček a generální ředitel Kusý. Pokud čas dovolí, může se zúčastnit i ředitelka pro komunikaci S. Nouzáková, vůči které byla vznesena kritika v souvislosti s krácením článku v poločase, kde vypadla důležitá část o charitě a družstvu Donor. Rovněž v ročence připravované na VH SK Slavia chyběla pasáž o činnosti FO-OP. Spolupráce se S. Nouzákovo je však velmi důležité vzhledem k zajišťování hráčů na besedy na odbočkách FO_OP.

 1. 5.      Setkání slávistů

V současné době není ještě určen pořadatel tradičního setkání slávistů, které probíhá každý rok v červnu. Jednou z variant je uspořádání Setkání v Krkonoších s přespáním v Bodě MÁMA. Hřiště by se mohlo pronajmout v Peci pod Sněžkou. Otázkou jsou finanční náklady.

Př. Vršecký v diskusi zmínil možnost uspořádání setkání ve Veleni.

Př. Adamec navrhl jako možnost uspořádat Setkání netradičně v Praze a to v areálu Xaverova. Restaurace i ubytovna je v místě, ovšem ubytovna nemusí být v té době volná.

Dle př. Dobiáše  má setkání mimo Prahu větší kouzlo, zmínil možnost uspořádání Setkání ve Cvikově.

Prověří se všechny možnosti, varianty by se měly prodiskutovat i na budoucím setkání odboček.

 1. 6.      Stav hospodaření

Př. Eisenhut podal stručnou informaci o stavu hospodaření. Informoval o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu.

 1. 7.      Různé

Př.Moulis informoval o kalendáři OS Donor pro rok 2013. Na jeho realizaci se podílel i FO-OP příspěvkem ze zisku Setkání slávistů v Plasích a z Veleňské pentle.

Dále informoval o účasti dětí ze sdružení Donor na utkání Slavie se Spartou, utkání by se měly účastnit i děti z německé školy.

Na setkání odboček v sobotu přiveze DVD ze Setkání slávistů v Plasích.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 23. října 2012 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 25. září 2012 Jan Chmelík.