Zápis č. 41

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 23. října 2012  v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni:  Adamec, Dobiáš, Havlíček, Kment, Kraft, Vršecký

Kontrolní komise: 

Sekretariát:                                          

Omluveni: Chmelík, Moulis, Smetana, Janáček, Horáček,  Kyzr, Eisenhut

 1. 1.     Kontrola zápisu:

–          Sjednocení organizací fanoušků

–          kontakt byl navázán (17. 10. 2012, př. Chmelík)

–          fanklub předložil svoji verzi k případné fúzi OP a FK

U: názory členů výboru OP k předložené verzi do 10.11. Konečné rozhodnutí výboru OP na zasedání 20. listopadu   

–        informace  př. Vršeckého – TS  (6 osob) k 1. 1. 2013 vytvoří Občanské sdružení v návaznosti na OP Slavia Praha

–        Setkání slávistů 2013 – prověřit místa a termín setkání

U: prověří př. Vršecký – Veleň (nebyla pozvána na schůzku odboček OP) a př. Adamec – Xaverov.

T: do zasedání výboru OP v lednu 2013

 1. 2.      Aktuality:

–        Příprava k 50. Výročí založení OP v roce 2014 (časopis, plaketa, odznak)

U: výbor OP otevře v lednu 2013 diskuzi k přípravě oslav

 1. 3.     Odbočky a Červenobílé listy:

–        14.10. Turnaj odboček v bowlingu O Perníkový Eden v Pardubicích  (Polokoňov);  byla snaha o založení pardubické odbočky, ale bez výsledku, př. Novák z Havl. Brodu  nepřijel

–        20. 10. se uskutečnilo tradiční slávistické posvícení odbočky v Brandýse/O, tentokrát v blízkém Mostku; odbočku trápí jiný problém – nájemce uzavřel restauraci Jiřička, jediný vhodný sál ve městě!

–        Dokončují se podzimní ČBL s tímto obsahem:

 • Tradičně: mozaika, kronika, tabulky
 • polemický článek Nuda u televize (Váňa)
 • Cesta do Itálie (Hejcman)
 • Fiktivní rozhovor s webem (jeho představení)
 • Dva články k 120 letům SKS
 • Pozvánka na Slávistický večer (Váňa)
 • Rozhovor s p. Držmíškem (požádal o něj př. Čapek a odsouhlaseno)
 • Akce na odbočkách (Kolín, Brandýs, Cvikov, Rožďalovice)
 • Návštěva hrobů včetně M. Růžka
 • Naopak informace sekretariátu nemusí být tak rozsáhlé
 1. 4.     Zprávy ze sekretariátu – podal př. Čapek:

–          Je o 80 členů OP méně než v roce 2012

–          Byla podána zpráva o ekonomická situaci OP k dnešnímu dnu

–          nezaplacené příspěvky odboček: H. Brod, Hronov, Dobříš, Nová Paka

–          2. 10. oznámil e-mailem sekretář př. Michael  Eisenhut  ukončení činnosti na sekretariátu OP ke dni 28. 2. 2013

–           př. Jan Čapek na základě oznámení ukončení činnosti sekretáře, oznámil e-mailem, že nebude schopen na sekretariátu nadále pracovat

U: výbor situaci na sekretariátu řeší novým pracovníkem

T: výboru prosinec 2012

 1. 5.     Různé:

 –          př. Chmelík prověří reklamu cizích fotbalových dresů na webu OP (za  jakých podmínek) do schůze výboru 20. listopadu

–          účast na  hrobech  Internacionálů  Slavia Praha pp. Maddeny, Pláničky, Bicana a F. Veselého dne 4. 11.;

–          sraz na Olšanech ve 12 hodin –  účastní se za vedení OP př. Michael Janáček, př. Michal Dobiáš a pozve s upřesněním termínu pí. S. Nouzákovou i se žádostí umístění akce na web

–          př. Michael Janáček a př. Michal Dobiáš s místostarostou města navštívili i hrob p. Růžka v Červeném Kostelci

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 20. listopadu od 17.30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 23. října 2013 Petr Kment