Zápis č. 46

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 19. března 2013  v restauraci PH Slavia Praha


Přítomni: Adamec, Dobiáš, Chmelík, Kraft, Kment, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Janáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluven: Havliček, Horáček, Kyzr

Hosté: Krob

 1. 1.      Kontrola zápisu

 Setkání slávistů 2013 – s definitivní platností bylo potvrzeno, že Setkání se bude konat poslední víkend v červnu ve Šternberku. Místní odbočka konání odsouhlasila. Hřiště jsou připravena, přespávat bude možno v místním internátu. Doplňkovým programem může být prohlídka historického města. Budeme nápomocni a přípravy sledovat.

Parník – př. Chmelík seznámil se současnou cenovou nabídkou pronájmu parníku. Cena středně velkého parníku pro max. 150 lidí bez zabezpečení stravy je 9500,-Kč na jednu hodinu. Cena je poměrně vysoká, nicméně př. Chmelík se doptá na možnost rezervace termínu a i na podmínky případného odstoupení od pořádání této akce. Termínově se hodí termín posledního kola 1. ligy, den předem, tj. pátek 24. 5., případně sobota 25. 4. 2013. Úkol trvá.

Výročí př. Daliby – pan Miloš Daliba se zúčastnil zasedání výboru, členové výboru mu popřáli hodně úspěchů a zdraví do dalších let. Př. Daliba apeloval na členy výboru ohledně shánění finančních zdrojů na podporu talentovaných mladých fotbalistů. Pobyt v Praze je pro mladé talenty příliš drahý a mnohdy pro rodiče neakceptovatelný, což může vést k úbytku dětí v týmech mládeže. Př. Dalibovi byl předán dárkový balíček. Úkol splněn.

Oslavy 120. výročí vzniku Slavie v ND – opětovně bylo probíráno téma účasti členů FO-OP na slavnostním večeru v Národním divadle. Na připravované VH FO-OP by měl být zástupce akciové společnosti SK Slavia Praha fotbal, je možné mu adresovat otázku, jaký byl systém distribuce vstupenek. V diskusi dále byly probírány různé způsoby získání vstupenek i absence prezentace skutečnosti, že předseda FO-OP byl přítomen na pódiu ND.

Výročí Jedličkova ústavu – př. Vršecký sdělil představitelům ústavu, že zástupci FO-OP se neúčastní akce k 130. výročí založení ústavu. Termínově se kryje s termínem Setkání slávistů.

 1. 2.      Aktuality

Př. Krob informoval o termínu konání další Univerzity Slavia. Měla by se konat 3. dubna, opět v prostorách Fanshopu.  Tématem budou odchody hráčů do ciziny, do kterých klubů, kolik a kdy.

 1. 3.      Internacionálové

V nejbližší době není žádné jubileum členů FO-OP.

 1. 4.      Odbočky

O akcích informoval Př. Dobiáš:

Proběhlo:

24.2.          VH odbočky ve Šternberku. Potvrdili organizaci Setkání slávistů, ubytování, stravování, hřiště i poznávací program jsou připraveny.

1.3.            VH odbočky Žilov – zároveň proběhl výjezdní seminář Univerzity Slavia. Dalším programem byla beseda s hráčem Martinem Dostálem. Za SK Slavia byla přítomna ředitelka Soňa Nouzáková. Nechyběli ani zástupci vedení FO-OP.

9.3.            Maškarní bál v Rožďalovicích, tradiční dětský rej.

9.3.            Proběhla VH ve Veleni, doplněno besedou s Martinem Dostálem. Byli rovněž přítomni zástupci FO-OP. V diskusi byl opět kritizován malý počet zástupců OP v ND.

Připravuje se:

23.3.          Bowling v Kutné Hoře aneb „Potkali se u Kolína“, pořádá odbočka Kolín

27.3.          Výroční VH v Příbrami, tentokrát v restauraci U Simony.

3.4.                       Univerzita Slavia

 1. 5.      Geocaching

Př. Chmelík informoval o stavu příprav na spuštění akce. Vše je připraveno, je třeba projednat její spuštění se supervizorem a získat povolení k umístění „kešky“ v prostorách Fanshopu.

 1. 6.      Zprávy sekretariátu

Př. Eisenhut seznámil zúčastněné se stavem finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.

Ke dni schůze zaplatilo členské příspěvky cca 600 členů.

Platí se za webhousing a za administraci webu. Očekávaným příjmem je platba od Fanshopu za užívání ochranných známek FO-OP. Sekretariát na základě smlouvy vystaví fakturu.

 1. 7.      Volební Valná hromada FO-OP

Výbor FO-OP potvrdil termín  VH na víkend 20 – 21. dubna 2013, kdy by podle rozpisu měla hrát Slavia domácí zápas. Dle rozpisu zápasů by se mělo jednat o neděli 21. dubna 2013.

Výbor bude doporučovat ke schválení následné personální obsazení:

Řídící schůze:  Václav Smetana

Pracovní předsednictvo: Ladislav Adamec, Michal Dobiáš, Petr Kment,

Václav Smetana (řídící schůze), Jan Chmelík (zapisovatel)

Mandátová komise:  Michal Dobiáš, Pavel Moulis, Petr Vršecký

Volební komise:  Jindřich Riesner, Jiří Horáček, Michael Janáček

Návrhová komise: Petr Kment, Martin Krob, Miroslav Pomikal

Jednací a volební řád spolu s hlasovacími a volebními lístky připraví a vytiskne př. Chmelík.

Výbor FO-OP navrhuje následující kandidátku výboru (abecedně):

 1. RNDr. Michal Dobiáš
 2. Ing. Jiří Havlíček
 3. Ing. Jan Chmelík
 4. PaedDr. Petr Kment
 5. Ing. Martin Krob
 6. Pavel Moulis
 7. Miroslav Pomikal
 8. Ing. Václav Smetana
 9. JUDr. Vlastimil Váňa
 10. Mgr. Petr Vršecký

Ing. Ladislav Adamec a Jiří Kraft se kandidatury vzdali.

Kandidáti do kontrolní komise:

 1. Jiří Horáček
 2. MUDr. Michael Janáček
 3. Karel Vavřina

Další kandidáti mohou být doplněni návrhy z pléna.

 1. 8.      Různé

Bylo diskutováno:

Problém současně používaného SW na sekretariátu vzhledem k odchodu sekretáře př. Eisenhuta, který je autorem programu. Databáze je v prostředí Fox.

Př. Vršecký v dané věci informoval, že bude kontaktovat svého známého informatika, který by eventuálně správu databáze i programu převzal.

Výročí 50. let Odboru přátel. Aktivity musí být koordinovány. Jak již bylo rozhodnuto na minulé schůzi, nový výbor jmenuje koordinační skupinu OP-50, která bude mít přípravu oslav na starosti.

Čestný předseda. Př. Krob přednesl záměr jmenovat čestným předsedou FO-OP obecně známou osobnost, která by se podílela na zviditelnění Odboru přátel.

Nápad ohodnocen jako dobrý, bylo by dobré, aby tato osobnost se již mohla zúčastnit Setkání slávistů ve Šternberku a tam být představena. Rovněž by se měla představit před prvním utkáním Slavie v novém ročníku ligy v Edenu.

Př. Janáček diskutoval vhodnost termínu „Čestný předseda“, možná by byl vhodnější termín „Patron“.

Rovněž př. Kment připomněl, že čestný předseda většinou vzejde z členstva dané organizace.

Úkol pro všechny, hledat vhodnou osobnost a případně i název této čestné funkce.

Námět pro pořadatele Setkání slávistů. Vikingové z České Lípy dávají na zvážení zřízení dvou turnajových skupin. Jedna prestižní, druhá pro slabé týmy, které si přijely jen zahrát pro zábavu. Rozhodnutí nepadlo, záleží na pořadateli.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 9. dubna 2013 od 17:30 hodin v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 19. března 2013 Jan Chmelík.