ZDAŘILÝ 29.ROČNÍK FOTBALOVÉHO MEMORIÁLU STAŠKA BARTOŠE V BRANDÝSE NAD ORLICÍ – SMUTEK I ODHODLÁNÍ!

Čím měřit úspěšnost našich odboček? Propagací, pořádáním akcí pro vlastní členy, pro město či okolní sportovními spolky, snahou dokázat, že tu jsme? Příkladů najdeme desítky, ale nechám vše posoudit laskavým čtenářům.

Musím však říci, že pro Brandýs nad Orlicí platí vše! Nenápadné i sledované odbočkové akce (posvícenské posezení, Silvestrovská vycházka, společná cyklodovolená či účast na bowlingové lize regionu), ale i řada akcí pro veřejnost či pro především regionální sport (cyklistická akce Okolím Brandýsa, mariášový turnaj či dnes již slavný dorostenecký Memoriál Staška Bartoše, pořádaný na paměť obětavého funkcionáře brandýského fotbalu a stejně obětavého člena odbočky, která se jako první vydala cestou do jisté míry samostatnosti, jinými slovy právní subjektivity, za čímž však v žádném případě nehledejme náznaky secese neboli oddělení…

Nalistujeme-li si vždy aktuální webové stránky odbočky www.slaviabrandys.cz, zvíme, že za termín letošního Memoriálu Staška Bartoše byla zvolena sobota 3.srpna, čímž ničím nevybočili organizátoři ze vžitého rytmu. Šlo již o 29.ročník turnaje, který si vydobyl ohlas mezi dorosteneckými týmy regionu. 4 až 5 účastníků, výborné organizační i gastronomické zázemí, připravení sudí. A pode vším byl vždy podepsán tradiční hlavní pořadatel Josef Vondrka… I letos.

Avšak i v Brandýse platilo – čas oponou trhnul.. Pozorní čtenáři již totiž seznali, že od 9.července Josef Vondrka již mezi námi není. Jeho náhlá smrt byla šokem pro nás všechny! A nostalgie nad jeho náhlým úmrtím se nesla snad mezi všemi; při slavnostním zahájení byla jeho památka všemi uctěna minutou ticha, jeho zásluhy byly připomenuty několika větami jak při ceremoniálu zahájení, tak i na nástěnce.

Ale co dál? Opět však platilo, že každý z nás nosí v té symbolické tornistřičce maršálskou hůl! Když už pro nic jiného, tak aspoň pro památku Pepy se nesměl rozjetý rychlík zastavit… A tak vlak OP jede dále! Vedení se ujal místopředseda Jaroslav Beneš a určitě nejsem sám, kdo mohl říci, že převzal dědictví na jedničku s hvězdičkou. Věděl, že má za sebou obětavé pomocníky, kteří si uvědomili, že právě teď musí každý ze zúčastněných ukázat, kde bylo a je jeho místo! Opět se osvědčilo bezvadné polední stravování U suché dásně pro všechna mužstva! Perfektně bylo opět zajištěno napájení mimořádně žíznivých účastníků  (v sobotu 3.srpna padl další z teplotních rekordů!), stejně perfektně fungoval i klobásový ráj (jen šikovné ruce autorek populárních bramboráčků tentokrát pochopitelně chyběly – i zde hledejme někdejší pozitivní vliv nebohého předsedy). A moderátor Pepa Diblík? No, nevím, ale třeba někdy nesnášenlivý TV-moderátor Pavel Čapek byl měl podle názorů všech jednou přijet do Brandýsa a učit se toleranci i orientaci v nezávislých faktech!!! Učit se, učit se, učit se!!!

A to vše se dařilo přes objektivní i subjektivní nepříjemností. Tou hlavní byla strohá zpráva ze Svitav, jejichž sekretariát oznámil těsně před akcí, že letos nepřijedou. Přitom závaznou přihlášku koncem května potvrdili! Nakonec však i zde platilo, že každý mrak má zlatý okraj a zkrácení turnaje asi přivítal každý – odpolední vedro bylo již vražedné! Turnaj tak nakonec zaznamenal účast 4 dorosteneckých celků – suverénně zvítězil FK Česká Třebová, mužstvo sousední FC Agra Choceň bylo nakonec vlivem horšího skóre po vzájemné remíze předstiženo celkem 1. FC Žamberk. Poslední, bez bodu, skončili reprezentanti malé vesničky z kopců nad Brandýsem, FK Jehnědí 1980. Ale ani oni nesmutnili, rádi na turnaj přijíždějí i kvůli výborné přátelské atmosféře a bezvadnému zajištění!

Memoriál je vždy i příležitostí pro společenská setkání. Pravda, především se vzpomínalo na nebohého předsedu. Př. Ing. Vítek však zde představil svoji fotoknihu sestavenou z dokumentů ze spanilých zájezdů OP po Evropě, což je i z hlediska celoslávistického naprosto unikátní dokument!

A zapomenout nesmíme ani na cestu dlouholetého sekretáře odbočky, nyní „jen“ člena výboru, ale zároveň  starosty Brandýsa/O př. Tomáška do Las Vegas, města her a heren. Byl, jako úspěšný účastník nejen regionálního bowlení (bývá vždy i mezi premianty kolínských bowligových akcí) pozván na 1.MS veteránů >50, jehož začátek byl naplánován na 9.srpna!!! Snad i jinak uzavření Američané se nějak dozvědí, že v Praze máme Slavii a na českém a moravském venkově spoustu jejích aktivních organizovaných příznivců! Jako třeba v Brandýse nad Orlicí!

Dobi

One thought on “ZDAŘILÝ 29.ROČNÍK FOTBALOVÉHO MEMORIÁLU STAŠKA BARTOŠE V BRANDÝSE NAD ORLICÍ – SMUTEK I ODHODLÁNÍ!

  1. Pingback: Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí

Comments are closed.