Category Archives: ČERVENOBÍLÉ LISTY

Červenobílé listy a členská karta

V příštím týdnu se pro členy Odboru přátel začne distribuovat náš časopis Červenobílé listy.  Ve vydání najdete tradiční kroniku, rozhovory, mj. s M. Petroušem i miss Slavie. Nebudou chybět aktuality, co se stalo na odbočkách i zhodnocení závěrů jarní valné hromady OP. Nezapomnělo se ani na jubilanty. Časopis OP, který… Read more »

Noví spolupracovníci Červenobílých listů se představují

Jak již jistě i čtenáři našeho webu vědí, je magazín Červenobílé listy, který vychází pravidelně 2-4x ročně, vlajkovou lodí Odboru přátel, jenž navazuje na nezapomenutelný Slávistický zpravodaj! Ten stál nejen u zrodu OP, ale postupně se stával na jedné straně útěchou pro nejvěrnější fanoušky v dobách, kdy se Slavii nedařilo, na… Read more »