DĚLBUCHY? PETARDY? DÝMOVNICE? ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA?

Na své řádné schůzi dne 13.9.2011 projednal výbor OP mimo jiné i informaci našeho předsedy Ing.Adamce o jednáních ohledně spolupráce se všemi fanouškovskými kluby a uskupeními, jakož i poukázání na otázky, které nás všechny tíží. Určitě hlavním problémem v souvislosti s fanoušky v hledišti je v současnosti otázka používání různých forem pyrotechniky v hledišti a následné reakce přímo při zápase a případné důsledky včetně nemalého finančního postihu.

Víme dobře, že v otázce pyrotechniky se zdánlivě naši fanoušci vzájemně trochu liší. I když většina jistě uznává, že ke zdařilé choreografii může i bezpečná pyrotechnika opticky přispět (přesvědčili jsme se o tom třeba i při oslavách 100. výročí Hajduku Split), jsou zde dvě obrovská nebezpečí:

  1. Ne každý, kdo na stadión vstoupí, byť se třeba zařadí do hloučku nejvěrnějších, přichází s čistými úmysly a věrným slávistickým srdcem. Není asi v silách nikoho takovéto živly uhlídat a zabránit jim nejen v činech vedoucích třeba k přerušení zápasu nebo i ohrožení často i sousedů popálením nebo poškozením sluchu!
  1. Pyrotechnika v hledištích je u nás striktně zakázána, což na jednu stranu odpovídá myšlenkám z bodu 1, na druhou stranu se nikdo nezabývá případným odlišováním stupně nebezpečí, jako je tomu třeba v české legislativě v souvislosti s prodejem zábavní pyrotechniky v obchodech, jak vše důsledně vymezuje vyhláška č.174/1992 Sb. Z našeho pohledu navíc je zřejmé, že Slavia nepatří mezi ony „rovnější mezi rovnými“ a – jak jsme se již několikrát přesvědčili, je vůči Slavii postupováno mnohem přísněji a postihy jsou citelnější; důkazem jsou například (zatím) prvoinstanční postihy za srovnatelné přestupky v kotli Sparty a Slavie při jarním derby, našli bychom i další případy, kdy slávisté tahají tzv. za ten nejkratší konec.

Taková je realita a Odbor přátel apeluje především na zdrženlivost všech diváků v kotli, aby si uvědomili, že bohužel – vedle pomíjivého a do jisté míry i krásného efektu – svému klubu především škodí, a dokázali se plně vžít do této reality. Příklad z Teplic, kde to kvůli dělbuchům kolem slávistického kotle vypadalo jako u proslulého Verdunu, ukazuje, že nás všechny čeká ještě velký kus práce.

Výbor FO SK Slavia Praha – odbor přátel