Doc. MUDr. Václav SMETANA vyznamenán!

Spolu s dalšími vynikajícími osobnostmi naší země byl 28.října, při příležitosti státního svátku České republiky vyznamenán medailí Za zásluhy i doc. Václav Smetana.

Ve světě lékařském proslul především jako vynikající ortopéd, byl však po celý život významným činitelem i ve světě sportovním, zejména jako jeden z vedoucích představitelů hendikepovaných sportovců. A v neposlední řadě věnoval velkou část života i milované Slavii, a to nejen ve volených orgánech akciové společnosti SK Slavia Praha – a.s., ale i v našem odboru přátel! Po dlouhá léta byl aktivním členem výboru Fotbalového oddílu – odboru přátel Slavie, po několik let i jeho předsedou a později 1.místopředsedou! K upřímným gratulantům se připojuje i náš web, k čemuž přidáváme i blahopřání k nadcházejícím kulatým narozeninám – doc.Smetana se 15.listopadu 2009 dožívá 75 let!
Dobi