Krátká historie klatovské odbočky a její znovuzrození.

U zrodu klatovské odbočky, která vznikla již v roce 1965 a je tedy jedna z   nejstarších v republice, byli p. Taur dlouholetý předseda, p.Synáč, p.Mík, p.Jílek a další. Snažili jsme se získat nějaké informace o historii klatovské odbočky z kroniky, kterou vlastní p. Synáčová, ale ta ji bohužel nechce vydat.

Máme tedy informace jen z doslechu, proto se omlouvám, jestli jsem na někoho zapomněl nebo mám chybné údaje. Brzy po založení odbočka získala silnou základnu členů a bylo ji v Klatovech vidět. Začala pořádat Mikulášské zábavy, které si získaly velkou oblibu nejen svojí úrovní zábavy, ale i hosty Slávie, např. p. Ženíšek, p. Šulc a jiní. Zábavy se pořádaly až do roku 1995. Získané prostředky ze zábav byly použity na zájezdy na ligový fotbal, často spojené s nějakým programem např. divadlo, Karlštejn, Průhonice a podobně. Často i na slávistický karneval na dnešní Výstaviště. Počátkem devadesátých let měla odbočka 92 platících členů. Postupně členové ubývali a v r. 1997 odbočka v Klatovech prakticky končí.

Díky p. Zajíčkovi se odbočku podařilo obnovit a k dnešnímu dni máme již 52 platných členů. Dokonce jsme se zúčastnili jako odbočka v Žilově turnaje v malé kopané. Přeji si, aby tento stav a elán naší odbočce hodně dlouho vydržel.

SLAVII ZDAR!
J. Junek Klatovy