MALÝ PRŮVODCE OKOLÍM KARDAŠOVY ŘEČICE

Pro účastníky 18. Setkání slávistů zpracoval RNDr. Michal Dobiáš

Je jistě zajímavé sledovat, jak vznikaly názvy měst s přívlastkem i skutečného vlastníka či zakladatele! U západočeských lázní je to jasné – Františkovy Lázně založil císař František I., Karlovy Vary Karel IV. Jinde je to jasné – Vrchotovy Janovice založil na svém panství Vrchota z Vrchotic, Havlíčkův Brod a Havlíčkova Borová byly přejmenovány na památku národního buditele K.H. Borovského, když i my navazujeme na jeho heslo MOJE BARVA ČERVENÁ A BÍLÁ, DĚDICTVÍ MÉ – POCTIVOST A SÍLA!Ale kdo to byl Kardaš? Ať pátráte jakkoliv, na nikoho takového asi nenarazíte! Prameny uvádějí, že přívlastek městu dal blízký rybník Kardaš, jehož jméno pochází– kdo ví proč – z turečtiny, kde znamená „bratr“.

KARDAŠOVA ŘEČICE – DĚJIŠTĚ 18.SETKÁNÍ SLÁVISTŮ

Kardašova Řečice má kolem 2 200 obyvatel a leží na rychlíkové tratu z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy. Zastavují zde i dálkové autobusové linky z Prahy. Pochlubit se může kostelem sv. Jana Křtitele původně z r. 1380, věž je z r. 1620 a celá stavba byla rekonstruována po požáru r. 1814. Zaujme i zámek z 18. století, budova radnice i blízké zbytky hradu zvaného Babka. Z rodáků je určitě tím nejvýznamnějším Bohuslav JABLONSKÝ (1813-1881), kněz a národní buditel, jehož pomník je jednou z dominant centra.

PLUHŮV ŽĎÁR – DĚJIŠTĚ DALŠÍHO SEMINÁŘE UNIVERZITY SLAVIA

V bezprostřední blízkosti Kardašovy Řečice se nachází Pluhův Žďár se zámkem, který v r.1928 zakoupil bratr druhého čs. prezidenta, mimo jiné i velkého slávisty Edvarda Beneše, Bedřich a s odkazem i potomky je spojen dodnes. Je zajímavé, že Dr. Beneš, ač rodem Západočech z Kožlan, si zamiloval jižní Čechy, kde pobýval nejen   u bratra, ale je pochován v zahradě své vily v Sezimově Ústí!

JINDŘICHŮV HRADEC

Okresní město na Nežárce (německyNeuhaus, latinskyNova Domus). V roce 2011 zde žilo skoro 22 tisíc obyvatel. Jeho historické jádro je městskou památkovou rezervací.

Za první opevněné lze považovat pohraniční přemyslovské hradiště z 9. až 10. století. Na konci 12. stol. se region dostává pod sféru vlivu mocného rodu Vítkovců, z nichž se časem oddělili páni z Hradce. Ti po meči vymřeli roku 1604, Kolem roku 1220 si nechává Jindřich z Hradce vystavět na základech starého slovanského hradiště nový gotickýhrad(spolu se zámkem 3. největší komplex v ČR) a nazývá jej Nový hrad, nebo Nový dům (Nova domus, Neuhaus). Díky své strategické poloze mezi Prahou a Vídní zaznamenala tato osada v brzké době nebývalý vzestup. Postupně sílí vliv obchodníků a řemeslníků, hlavně pak soukeníků. Důležité bylo od 14 stol. i pivovarnictví, v 16. stol. největší v na jihu Čech, zrušen byl roku 1967. Rozkvět města pokračoval a dosáhl vrcholu v 16.stol.,za Jindřicha IV. z Hradce a jeho syna Adama. Ke gotickým stavbám se přidávaly stavby renesanční, hlavně díky přítomnosti mnoha italských stavebníků, přestavujících hrad na moderní zámek. Třicetiletá válkabyla počátkem úpadku Jindřichova Hradce, byť byl v té době dokonce druhým největším městem celého Království Českého. Koncem 17. století převzali panství Černínové z Chudenica vlastnili je až do roku 1945. 18.stol. přináší útlum, který byl znásoben požáry v r.1773 a v r.1801 a výstavbou trati Praha – Vídeň, jež se městu vyhnula. JH je také pravděpodobným rodištěm Adama Michny z Otradovic(1600). V letech 18311835pobýval v místním pivovaru Bedřich Smetana, jenž zde utrpěl vážný úraz, který zapříčinil jeho pozdější hluchotu.

 Ač bylo v minulosti okolí města z velké části osídleno Němci a ač byli páni z Hradce velmi proněmecky orientováni, mělo české obyvatelstvo města vždy drtivou většinu. V 1.pol.19. stol.se stalo město centrem národního obrození. Některé pamětihodnosti města:

 • 15,poledník– Čára na nároží proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie totiž vyznačuje místo, kterým prochází 15. poledník východní délky, tedy jakýsi střed Evropy!
 • Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel– výstavní prostory s expozicemi tkalcovských stavů a strojů, dále expozice prezentující významné osobnosti tohoto oboru. Byl slavnostně otevřen 1. dubna 2012 v prostorách jindřichohradeckého zámeckého pivovaru, který patří k nejstarším podobným komplexům v Čechách (je zmiňován již ve 14. století).
 • Unikátní aqua show v novém centru sv. Florián v JH. Kombinace světelných efektů, video-projekce a obrazců za pomoci padající vody – nádherná podívaná. Je druhá svého druhu v Evropě a jediná v ČR, jespouštěnakaždý den od 8 hodin vždy v celou hodinu.
 • Městská vyhlídková věžměří celkem 68,3 metru, z toho báň téměř 24 metrů. Koule na vrcholu má průměr 1,2 metru a kříž na špici je 5 metrů vysoký. Návštěvník, který vystoupí po 153 schodechaž nahoru, si bude město prohlížet z výšky 35,3 metru.
 • Krýzovy jesličky jsou dílo jindřichohradeckého měšťana a punčochářského mistra Tomáše Krýzya patří k nejnavštěvovanějším expozicím v Jindřichově Hradci. Od roku 1998jsou zapsány v Guinnessově knize rekordůjako největší mechanický lidový betlém na světě.
 • Punčochář Tomáš Krýza (18381918) vyráběl toto dílo přes 60 let. Velkolepý betlém vystavěl na ploše 60 m². Z kašírovací hmoty (mouka, piliny, sádra a klíh) nebo ze dřeva vyrobil 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž je 133 pohyblivých. Původní mechanismus byl poháněn ručně, nyní je pohyb rozváděn z jediného elektromotoru a to pomocí nekonečných pásů, ozubených kol, archimédových šroubů a mnoha dalších zařízení. Betlém má nyní 17 m na délku, šířka i výška jsou 2 m. V současnosti je sestaven s mechanickým betlémem Emanuela Steinochera a statickým betlémem od Bohdana Steinochera v jeden celek.
 • Vajgar(z něm.Weiher, rybník) je rybníkv Jindřichově Hradcina Hamerském potocepřed ústím potoka do řeky Nežárky. Má plochu asi 45 ha a slouží jako zásobárna užitkové vody, ke sportu, rekreacii k chovu ryb. Hráza později mostjej dělí na severnější Velký Vajgar a Malý Vajgar blíže k Nežárce. Rybník vznikl už před tisícem let, Kolem roku 1725byla do Vajgaru svedena městská kanalizace.Čistička odpadních vodbyla postavena až v roce 1969. Po roce 2007byla vyměněna stavidlaa vyčištěn i Malý Vajgar

                   A DÁLE UŽ PĚKNĚ PODLE ABECEDY:

ČERVENÁ LHOTA

            Renesančnívodní zámek, sev. odJindřichova Hradce.Zámek je umístěn na skále, jež se přehrazením údolía zvýšením hladiny vody stala ostrůvkem na zámeckém rybníku. Zámek tvoří uzavřená čtyřkřídlá dispozicekolem čtvercového nádvoří. Nad vjezdem je umístěna věž. K zámku vede přístupová cesta přes kamenný most. Na zámku bylo natočeno i několik filmových a televizních pohádeka dalších filmů (Zlatovláska, Svatby pana Voka).

DEŠTNÁ

Město Deštná  leží na Dírenském potoce15 km sz.  od Jindřichova Hradce, žije v něm 758obyvatel. 10. října2006byl obci vrácen status města. ]První písemná zmínkao Deštné pochází z roku 1294 z darovací listiny Oldřicha z Hradce. Pojmenování vychází z  velmi deštivého místa, tedy kopců, té doby). Návštěvníky zejména zaujme Kostel svatého Ottona,původně románskábudova kostela má nyní zachovalý raně gotickýpresbytář, zbytek budovy (chrámová loďa původně barokní věž) byl dostavěn později a získal současnou klasicistnípodobu. Renesanční fara.Poutní kaple svatého Jana Křtiteleze 17. století. Kaplička se smírčím kamenem, Barokní kašna a sloup se sochou andělaz roku 1888

Provaznické muzeumKarla Klika. Otevřeno r.1998v býv. provaznické dílně rodiny. Letecké muzeum– otevřeno roku 2008 v budově bývalého kina

JINDŘICHOHRADECKÉ ÚZKOROZCHDKY

JHMD Jindřichohradecké místní dráy), a.s. jsou akciová společnost, provozující jihočeské úzkokolejné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně, včetně provozování dopravy (dnes tratě č. 228 a 229). Ta větev do Nové Bystřice míří i do hlubokých lesů České Kanady a má spíše výletních charakter, větev do Obrataně je nezastupitelným dopravním prostředkem, který obsluhje např. Kamenici nad Lipou. V ČR funguje ještě jedna úzkorozchodka – „Osoblažka“ ve Slezsku, trať č. 298 z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy, , Nad někdejší tratí z Frýdlantu do Heřmanic, která navazovala i na žitavské dráhy, už můžeme jen vzpomínat!

KAMENICE NAD LIPOU

Je již naokrese Pelhřimov, na řeceKamenici, na trase  úzkokolejkyJHMDObrataňJH. Město je městskou památkovou zónou      Dominantou je renesanční zámekpřestavěný roku 1583 z původního hradu. Je to jednopatrová budova obdélníkového půdorysu, jejíž jižní křídlo je dvoupatrové, zámecké nádvoří je lemováno otevřenými arkádami. Kolem zámku se nachází anglický parkse starou lípou(byla však v 90.letech minulého století výrazně poškozena bouřkou), podle které město dostalo přídomek.Její stáří se odhaduje na 800 let. V roce 1824 jí srazil korunu blesk. Zámek je od konce r.1998 ve správě Uměleckoprůmyslového musea v Praze a od července 2004 je přístupný veřejnosti.Od roku 2006 se na zámku koná v době letních prázdnin týdenní festival hraček z přírodního materiálu Hračkobraní.

LANDŠTEJN

            Mohutná zřícenina hradu na česko-moravském pomezí. Hrad vznikl ve 13.stol., měl několik vlastnických rodů. V r.1771 byl zapálen bleskem, vyhořel a  je udržován jako zřícenina

(muzeum, archeologické práce). Dvouvěžová dispozice hradu je v Česku ojedinělá. .

Hrad byl vybudován na počátku 13.stol. zřejmě moravskými Přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Svým pojetím dvou věží propojených palácem, představuje ojedinělý komplex svého druhu u nás a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v ČR a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve stř. Evropě.

Horní část vyšší věže je upravena jako vyhlídková – kruhový pohled na hluboké lesy České Kanady. Expozice představuje dějiny hradu, archeologické nálezy a středověké zbraně. V mohutných zdech hradu se zalíbilo něm.básníkovi Friedrichu Schillerovi, který do okolních lesů umístil děj svých Loupežníků. V sezóně se zde konají Landštejnské slavnosti.

NOVÁ BYSTŘICE

            Pohraniční město poblíž rakouských Grametten, konečná stanice populární úzkorozchodné železnice, z Jindřichova Hradce, dnes městská památková zóna. Poprvé je zmíněna r.1175, husity byla při dobývání Landštejna vypálena. Zachovala se část got.městského opevnění, Původně gotický hrad byl přeměněn v zámek od r.1610 v renesanční a od 18.století barokní stavbu. Na náměstí je několik renes.měšť.domů ze 16.stol. s klenutým mázhausem, empírově přestavěných. Gotický kostel sv.Petra a Pavla ze 14.stol byl barokně upraven na konci 17.st., v chóru jsou nástěnné gotické malby. Hřbitovní kostel sv.Kateřiny pochází z konce 16.st., barokně přestavěn. Židovský hřbitov je ze 16.století. Součástí Nové Bystřice je i Albeř, kde bylo vybudováno letní výcvikové středisko Univerzity Karlovy , kterým prošel každý absolvent UK a mj. vyrážel i na noční Landštejn.

ROSEČ – HOUBOVÝ PARK

Malá vesnička nedaleko Kardašovy Řečice, jižně od silnice do JH má jen něco přes dvě stě obyvatel. V sezóně se ale přes den počet lidí v obci zvyšuje na dvojnásobek. Do Roseče totiž během léta míří řada rodin s malými dětmi na návštěvu Houbového parku. Ten ovšem zdaleka nepředstavuje jenom houby! Za vše nechť hovoří malý recept na vznik parku. R.2006 koupil česko-nizozemský pár Bohunka a Bert Blaasovi v Roseči statek. A za vše „RECEPT“: To vezmete botanickou zahradu, dětské hřiště, pohádkový minisvět, dinopark, muzeum zkamenělin a model sluneční soustavy, přidáte něco hub a všechno to zamícháte. Hotovou směsí pak zalijete jihočeský statek. Zhruba tak by mohl znít kuchařský recept na Houbový park v Roseči. Fantastická a hravá zahrada se vzpírá jakémukoliv jednoduchému popisu. 

STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU

Město přibližně v polovině cesty mezi JHTřeboní,842 obyv., na Nežárce. Město je spojeno s památkou slavné pěvkyně Emy Destinnové(vlastním jménem Emilie Pavlína Věnceslava Kittlová, * 26.2.1878) Taá prostřednictvím svého přítele zakoupila v roce 1914 (oficiálně se majitelkou stala v roce 1920) zdejší zámek, a žila zde až do své smrti v roce 1930. Do r.2006 nebyl přístupný, nyní je připraveno několik prohlídkových okruhů

SLAVONICE

            Starobylé, již moravské město, městská památková rezervace při někdejší stezce do Vídně, od r.1272 městem, v pol.14.stol.opevněným. Největší rozkvět v 15.a 16.stol., po 30-leté válce úpadek. V uceleném historickém jádru je soubor měšťanských domů (pozdní gotika a hlavně renesance) , jejichž průčelí jsou členěna sgrafitovou, často figurální či malovanou výzdobou, uvnitř mázhauzy s různými druhy sklípkovýh kleneb. Zbytky masivního opevnění, 2 brány, 5 bašt s parkánovou zdí. Dvě renesanční kašny z 2.pol.16.století. Gotický kostel Nanebevzetí P.Marie z pol.14.století s barokní kaplí a renes.věží z r.1549 (vyhlídkový ochoz). Podzemní chodby, které plnily odvodňovací a obranné úkoly.

SOBĚSLAV

Historické město 18 km jižně od Tábora na soutoku Lužnice a Černovického potoka. Mezi hlavní pamětihodnosti patří:,

 • Děkanský kostel svatých Petra a Pavla,zal. kolem 1280.. Dvojlodní síňová stavba se sklípkovou klenbou nad dva štíhlé osmiboké sloupy, kostelní věž z roku 1487 je dnes symbolem Soběslavi.
 • Gotický kostel sv. Víta,založený kolem r.1380, síňové dvojlodí, sklenuté na dva štíhlé sloupy, s pětiboce zakončeným presbytářem s vnějšími opěráky a štíhlou vížkou na střeše. Kostel roku 1712 vyhořel a byl zrušen, obnoven v letech 1936–1938.
 • Rožmberský hradzaložený ve 13. století a rozšířený kolem 1390 Jindřichem z Rožmberkapředstavoval důležité obranné místo města. Součástí hradu je okrouhlá gotická věž Hláska se sklepením, kde byl roku 1394 vězněn český král Václav IV. Po husitských válkách hrad zpustl, r. 1706 byl proměněn na pivovar a pak sýpku. Dnes je jižní křídlo využíváno jako divadlo.
 • Smrčkův důmna náměstí (č. 107) z r.1565 se dvěma obloučkovými štíty. Dnes muzeum.. Dům Petra Voka (Rožmberský dům),renesanční patrová budova z 15. století
 • Bývalý hřbitovní kostel sv. Marka,raně barokní stavba se šindelovo střechou
 • Stará radnice na náměstíz konce 15 stol. se 2 barokními štíty, v přízemí informační centrum

TŘEBOŇ

            Městská památková rezervace, lázně (léčba revmatu rašelinou, areály Berta a Aurora) i rekreačním místem (rybník Svět – rozloha: 201,3 ha, vznik 1571–73, je dílem Jakuba Krčína z Jelčan „Nevděk“, tak zněl původní název rybníka, významně pomohl i při povodních v roce 2002); na jeho břehu je novogotická Schwarzenberská hrobka (1874-77) nedávno restituovaná pí Petzoldové. Počátky města sahají do 12.st., r.1341 je již označována jako město, 1376 královské. V r.1366 se poprvé vedle názvu Wittingau (Vítkův Luh) objevuje i jméno Třeboň. To se vlastníky panství stali bratři Rožmberkové, kteří se výrazně podepsali na historii města. Sláva a rozvoj města začaly bohatým rybníkářstvím, díky Štěpánku Netolickému, ale především Jakubu Krčínu z Jelčan! Rozsáhlý renesanční zámek ze 16.stol. Z arkádového ochozu radniční věže krásný rozhled. Měšťanské domy na náměstí a v okolí ze 16.-18.stol.. Divadlo je z roku 1833  Bývalý Augustiniánský klášter  z r.1367 je s kostelem vynikající ukázkou gotické výstavby města. Klášterní kostel  sv.Jiljí zdobí cenné gotické nástěnné malby, odsud pocházejí i oltářní deskové obrazy Mistra třeboňského, nyní v Národní galerii v Praze.

VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Důležitá železniční křižovatka (z trati Praha-ČB odbočují větve na České Velenice a na Jihlavu přes Kard.Řečici a JH. Leží při soutoku Lužnice a Nežárky a vzniklo spojením někdejšího Veselí a Mezimostí. Z památek jmenujme starou radnici (po požáru zbarokizována), sousední Weissův dům se sgraftty, dnes Blatské muzeum, kostel Povýšení sv,Kříže s románskými základy, zajímavá stavba sousedního Děkanství, nádherná secesní budova místní Sokolovny poblíž, Poštovský dům se 3 štíty rozdílné šířky,, Husův pomník

Věřím, že využijete tento přehled pamětihodností i prodloužený víkend k návštěvě některé z nich nebo sed sem vrátíte na rodinný výlet či dovolenou!

Redakčně neupraveno

2 thoughts on “MALÝ PRŮVODCE OKOLÍM KARDAŠOVY ŘEČICE

 1. Ketiv666

  ‪Já ještě doplním ke Kamenici nad Lipou, že v minulém roce v ní byl otevřen nový pivovar s pivnicí, kde můžete ochutnat nejen tradiční pivo (mimochodem chuťově výborné), ale i mnoho speciálů plus jako bonus je tam i výborná kuchyně http://www.pivovar-kamenice.cz/‬

  Reply
 2. Dr. Michal Dobiáš

  No, když už jsme u té Kamenice, já jsem nechtěl příliš rozptylovat téma, ale i tam bývala dobrá odbočka OP. A její člen, př.Hrbek, se před rokem 1989 tehdy stal DESETITISÍCÍM členem OP! Byl jsem u toho s tehdejším sekretářem OP př.Vladimírem Váchou (také Jihočechem). Ten měl za komentování hokejových vítězství se SSSR tehdy „zaracha“a funkce ve Slavii si vážil a my všichni jsme si ohromně vážili jeho práce i přístupu! Snad se na něj nezapomnělo! MD

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..