MNÍŠEK POD BRDY: NEJVĚTŠÍ AKCÍ ODBOČKY JE STÁLE KAŽDOROČNÍ KARNEVAL A DĚTSKÝ KARNEVAL – JAKO TOMU BÝVALO I ZA LEGENDÁRNÍHO MÍLY NÁHLÍKA!

Možná, že trochu navenek nenápadně působí odbočka v Mníšku pod Brdy. Ale podceňovat její činnost by bylo více než nespravedlivé! Dokazuje to každoroční, výborně připravená výroční valná hromada, která už po několik let nachází útočiště v prostorách mníšecké sokolovny, kde Vás při vstupu zaujmu četné symboly naší Slavie, jimž vévodí ona historická trojúhelníková vlajka Odboru přátel Slavie.

OP měl v Mníšku vždy dobrý zvuk a ubíhající léta na tom vůbec nic nezměnila. Mníšecká odbočka patří těm odbočkám, které si nedovedou představit začátek roku bez vlastní valné hromady. Již před deklarovanou počáteční 15. hodinou se tak do prostorů sokolovny scházeli mníšečtí slávisté, aby zatím neformálně diskutovali o všech novinkách, o článcích, které se milované Slavie bytostně týkaly. Pozornosti neušel rozhovor v deníku Sport s Františkem Chvalovským, který podle mnohých vypadal nadějně, jakož i odkaz na záznam a názory na diskusích. Ale už jsme toho na druhou stranu všichni zažili, kdy nakonec z očekávání nebylo nic.

Jako správná výroční schůze má i ta mníšecká základní body – zprávu o činnosti, plán činnosti, zprávu „revizorů“ i blahopřání jubilantům. Obvykle bývá v sobotu koncem ledna, aby se podařilo připravit vše na největší akci Mníšeckých a tou je po celou historii Slávistický karneval a následný karneval dětský. Tak tomu bylo i za nejznámějšího člena odbočky „baraba“ Míly Náhlíka, který přivážel nejen kamarády ze stavby metra, ale i četné hosty z řad slávistických umělců a sportovců.  Protože Míla Náhlík se zde právem cítil mezi svými, vždyť i Mníšek pod Brdy má bohaté hornické tradice, což potvrzují i současní členové stále aktivní odbočky. Bude tomu tak i letos, kdy se karneval  uskuteční  28. února, dětský rej pak den nato. Volba termínu je vždy velmi důležitá z několika důvodů, je třeba se přizpůsobit možnostem sálu, ale i tomu, jak se střádají směny těch, bez nichž si nelze akci přestavit, vedle vlastního průběhu jde totiž  i o výzdobu sálu před karnevalem a následný úklid.

Opět se na květen připravuje fotbalové derby s místními sparťany (to loňské skončilo 2:2), v plánu je i vánoční turnaj v ping-pongu i podzimní turnaj v nohejbale, jehož termín se teprve upřesní. A Setkání odboček v Hodoníně? Morava láká, jen není zatím jasné složení  a velikost minivýpravy..  Na odbočku, kterou lze zařadit mezi tzv. středně veliké, docela dost.

I díky tomu je velká pozornost věnována i pozvání hosta z SK Slavia Praha – fotbal, a.s. Letos přijel pan Miroslav Jirkal, asistent trenéra Beránky, tedy osoba nadmíru povolaná, protože jeho pozorovatelské schopnosti i cit pro hráčské individuality jsou známé a nadmíru ceněné. Pohovořil o předjarní přípravě, ocenil podzimní vzestup Škody a Zmrhala, vyslovil víru, že se výrazně projeví oba hráči původem z Afriky – Diop a Deli, vysoce vyyhodnotil i lidské i fotbalové vlastnosti ještě podzimní posily Kenii a má důvěru i v mladé hráče, kde by se měl chytit zejména Bazal, který se osvědčil na Žižkově.… Věřme, že většina očekávání se splní a na jaře budeme všichni chodit do Edenu s důvěrou a vracet se s radostí!

Dobi