Otevřený dopis vedení SK SLAVIA PRAHA – fotbal, a.s.

Vážené vedení SK SLAVIA PRAHA – fotbal, a.s.

S velkou pozorností jsme se v rámci našeho občanského sdružení seznámili s Otevřeným dopisem Fanklubu směrovaným na vedení SK SLAVIA PRAHA – fotbal, a.s. a s jeho argumenty a vyslovenými závěry plně souhlasíme.

Dovolujeme si uvedené argumenty ještě doplnit o naše poznatky a zkušenosti. Odbor přátel Slavie je tady pro podporu Slavie a možné organizování nejvěrnějších fanoušků SK Slavia již 45. rok. Každý, kdo do našich řad a tím i do řad Slavie vstupoval, si plně uvědomoval význam a důležitost Slavie nejen v rámci české historie a slovanské vzájemnosti, ale i v rámci propagace slušnosti a tolerance ve sportu! Fotbal byl a je pro nás hlavním hnacím motorem, ale exkluzivita OP spočívá i v plném začlenění OP do celé velké slávistické rodiny, do velkého sdružení všech oddílů, což se snažíme naplňovat i v rámci našich možností!

Jednou z hlavních našich priorit je i téměř padesát let trvající zaměření na organizované mimopražské členy, pro něž se vžil pojem odbočka. Je pro nás satisfakcí a malým poděkováním promítání seznamu měst a míst, odkud na ten který zápas fanoušci do Edenu přijeli. A drtivá většina z nich v rámci své odbočky. Protože naše odbočky vždy byly obětavými a pravidelnými odběrateli permanentek! Mezi permanentkáři najdeme členy z blízkých i vzdálenějších odboček, kde počet se odvíjí od minimálního počtu pěti kusů za odbočku, ať už se jedná o přátele Slavie z Brandýsa nad Orlicí, Veleně, Žilova, Nečíně, Rožďalovic, Lovosic, Podkrkonoší, Podkrušnohoří, Klatov, Svitav, Žirovnice, Mělníka, Příbrami, Mníšku pod Brdy, Chomutova, Lázní Bělohrad či Jičína, které jsme uvedli jen jako příklad. Pro ně je koupě permanentky výrazem lásky ke Slavii, ale i určité oběti – dovede si někdo představit všechny problémy, které musejí překonávat při méně vhodném začátku utkání? Všechny náklady na dopravu i problémy, které nastanou, následuje-li pracovní den! A podobně jsou na tom i Pražané, které nejistota začátku zápasu také omezuje. Přesto bylo v poslední sezóně zaznamenáno, že obsazenost minimálně poloviny míst na tribunách Synot Tip Arény je zajištěna majiteli stálých vstupenek neboli permanentek!

V posledních dnech a hodinách jsme zaznamenali nejen déšť meteorologický, ale doslova déšť připomínek slávistů z nejvěrnějších, členů OP. V oblasti permanentek zavládl smutek. Smutek z nepochopení života a myšlení řadového fanouška, který byl a je tahounem obsazenosti stadiónu. Právem se naši přátelé zmiňují o tom, že stěhování Bohemians do Edenu nebylo členům předneseno včas a především s pochopením k obyčejnému fanouškovi. A s příslušným vysvětlením, příslušnou omluvou! Ještě hůře snášejí-li fanoušci změny cen stálých vstupenek. Hovoří se, podle nás právem, o aroganci, nepochopení! Je skutečně fanoušek jen jedním ze zdrojů financování klubu, kterému se zaplácnou ústa darovaným plakátem či předanou lahvičkou Ondrášovky při semifinále Ondrášovka-cupu?

Věříme, že hlas obou nejsilnějších slávistických sdružení bude vždy vyslyšen, přihlédne se k němu, najde se opět cesta k tomu, že hnutí nejvěrnějších fanoušků se Slavii cítí, Slavii miluje a udělá pro ni v rámci možností vždy jen to nejlepší! Je to cítit i z většiny slávistických webů, které dokazují, že hlas lidu je opravdu tím hlasem Božím! Je dobře, že tlak ze strany fanoušků přispěl k návratu cen na původní hodnotu!

Jsme opět na začátku, věříme, že ne na konci…

Ve slávistické úctě
Výbor Fotbalového oddílu SK SLAVIA Praha – odboru přátel

V Praze dne 2.6.2010