POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Výbor FO SK Slavia Praha – odbor přátel svolává valnou hromadu na neděli 17.dubna 2010 od 13:00 hod. do přízemí hotelu SLAVIA v Edenu

Praha 10 –stanice MHD „Kubánské nám.“ – tramvaje č. 7,22,24) – před hřišti s umělou trávou

Účastníky valné hromady s právem hlasovacím jsou všichni členové FO-OP starší 18 let, kteří jsou členy FO-OP minimálně1 rok a mají zaplaceny příspěvky aspoň za rok 2010.

PROGRAM VH

1. Zahájení a volba pracovního předsednictva

2. Schválení programu a jednacího řádu VH

3. Návrh a volba mandátové a návrhové komise

4. Zpráva o činnosti FO-OP v roce 2010

5. Zpráva o hospodaření FO-OP v roce 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

6. Zpráva KK FO-OP

7. Zpráva mandátové komise

8. Slavnostní předání standarty Setkání odboček přátelům z Nečíně

9. Diskuse

10. Volba delegátů na VH SK SLAVIA Praha

11. Usnesení VH FO-OP

12. Závěr

RNDr. Michal Dobiáš Ing.Ladislav Adamec

1.místopředseda předseda

Věříme, že nedojde k posunu plánovaného termínu ligového utkání Slavia – Slovácko a účast na VH budete moci spojit s návštěvou naší Slavie!