Zápis č. 24

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 15. března 2011 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Kraft, Moulis, Smetana,Vršecký

Kontrolní komise: Janáček, Kyzr

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Horáček

Hosté: Zdeněk Ročeň

1. Kontrola zápisu

Fond na podporu Slavie – po vyslechnutí stanovisek k této věci rozhodl výbor FO-OP odložit vyhlášení sbírky pro tzv. Fond na podporu Slavie. V současné době není znám vlastník Slavie a ani jeho strategie. Je předpoklad, že k věci vlastníka a k další vizi vývoje se vyjádří ředitel Platil na valné hromadě FO-OP, kam bude pozván. Vývoj věcí bude nadále sledován. Úkol trvá.

Slávistický večer – akce proběhla, hodnocena pozitivně. Moderátorovi večera Vl. Čechovi byl jako ocenění předán dárkový koš v hodnotě 2000,-Kč. Výbor FO-OP zároveň vyjádřil nesouhlas s postupem ÚMČ Prahy 10, kterému na základě jeho vyhlášky bylo nutno zaplatit částku 20% ze vstupného. Př. Chmelík se pokusí zjistit, zda nelze požádat o vrácení této platby. Př. Chmelík rovněž předloží sekretariátu podklady pro konečné vyúčtování akce a vyrovnání se s Fanklubem.

Placení nájmu fotbalového týmu FO-OP – v této věci měl jednat př. Adamec s p Rosenem, předsedou předsednictva společnosti SK Slavia Praha fotbal a.s.. P Rosen mezitím na tuto funkci rezignoval. Při budoucím jednání s představitelem společnosti bude FO-OP trvat na platnosti smlouvy uzavřené mezi SK Slavia Praha fotbal a.s. a FO-OP, která umožňuje využívat tréninkové hřiště společnosti bezplatně.

Kontakt na J. Mareše – umístění kontaktu na webových stránkách FO-OP za účelem sjednávání zápasů internacionálů zajistil př. Dobiáš. Úkol splněn.

2. Sté výročí narození Josefa Bicana

Připravují se oslavy 100. výročí narození J. Bicana. Př. Dobiáš a Smetana vyjádřili znepokojení nad počínáním pana Starého, který byl sice pověřen vyřízením některých administrativních záležitostí spojených s oslavou, který ale tyto aktivity prezentuje jako aktivity pouze Fanklubu. S touto prezentací nelze souhlasit. Fanklub byl pověřen být garantem fondu, který bude založen na podporu oslav, ale není jediným subjektem, který přípravy oslav organizuje. Zároveň bylo konstatováno, že nejsou svolávány schůzky přípravného výboru, ve kterém mají FO-OP reprezentovat právě př. Dobiáš a Smetana.

Př. Adamec a Chmelík hovořili s předsedou Fanklubu Tomášem Dvorským, př. Adamec dále i se zástupcem SK Slavii Praha fotbal v přípravném výboru panem O. Zlámalem. Bylo konstatováno, že vše je zatím ve fázi příprav, v následných prezentacích činností by měl být zmiňován i FO-OP a další činnosti by měly být s FO-OP konzultovány. Je však třeba uznat, že i přes nešťastnou formu prezentace p Starý svoji práci odvedl dobře.

Pokud nebude v nejbližší době (14 dní) svolán přípravný výbor, budou jeho svolání iniciovat zástupci FO-OP, př. Dobiáš a Smetana případně př. Adamec osloví v této věci O. Zlámala. Na zasedání přípravného výboru by měla být podána zpráva o doposud provedených aktivitách a celkovém stavu příprav.

3. Činnost sekretariátu

Byla projednána činnost sekretariátu v oblasti komunikace mezi členy výboru a sekretariátem týkající se hlavně předávání zpráv o pořádaných akcích, které jsou spojeny s činností FO-OP. Členové výboru vyjádřili s touto oblastí činnosti sekretariátu nespokojenost. Př. Čapek nezištně pracuje pro FO-OP, ale v oblasti komunikace a předávání zpráv není vždy vše v pořádku.

V této souvislosti byl sekretář př. Eisenhut pověřen předat př. Čapkovi příslušné instrukce. Informace o veškerých akcích, které přijdou do e-mailové pošty, budou přeposílány předsedovi, místopředsedům a jednateli FO-OP. Rovněž tak i informace obsažené v poště v listinné podobě nebo přijaté v telefonním styku, které se týkají akcí spojených s činností FO-OP, budou dávány na vědomí předsedovi, místopředsedům a jednateli FO-OP. Uvedení členové výboru dle závažnosti zapojí do činnosti další členy výboru nebo pracovníky sekretariátu.

Za plnění pravidel komunikace je z rozhodnutí výboru odpovědný sekretář př. Eisenhut, kterému je př. Čapek podřízen.

4. Stav hospodaření

Př. Eisenhut podal stručnou informaci o stavu hospodaření. Je třeba vypracovat zprávu o čerpání dotace od společnosti SynotTip spolu s jejím vyúčtováním.

Př. Eisenhut rovněž informoval o snižujícím se počtu známek FO-OP do členských průkazů. Vytištění 10 tisíc známek bude stát 5 tisíc korun. V rámci diskuse byla nastolena potřeba členských průkazů.

Př. Dobiáš a Kraft se jednoznačně vyjádřili za zachování průkazů se známkami.

Př. Havlíček preferoval členské karty.

Obecně mladší členové FO-OP dávají přednost členským kartám, které se využívají i při uplatňování slev ve Fanzone, starší generace si ale přeje zachování průkazek.

Výsledkem diskuse:

Členské průkazy budou zachovány, objedná se 10 tisíc ks známek bez hodnoty, zajistí sekretář př. Eisenhut. Členům platícím 300,-Kč bude vylepena známka bez hodnoty spolu se známkou s hodnotou 50,-Kč. Členům platícím 100,-Kč bude vylepena známka bez hodnoty.

Členskou kartu FO-OP obdrží každý člen FO-OP, který bude mít zaplacen příspěvek do 30. 6. 2011. Grafický návrh karty na sezonu 2011/2012 zajistí př. Chmelík.

K problematice průkazek a karet bude vedena i diskuse na VH FO-OP.

5. Blahopřání k narozeninám

Na výbor se dostavil př. Zdeněk Ročeň, který oslavil 60. narozeniny. Za FO-OP mu poblahopřál a poděkoval za práci pro FO-OP předseda př. Adamec, zároveň mu předal dárkový balíček. Př. Ročeň poděkoval a zmínil 3 mezníky jeho práce pro FO-OP:

  • Byl zakládajícím členem Odboru přátel a spolupracoval např. př. Růžkem, Hájkem a dalšími.
  • Za éry Korbela pracoval jako sekretář FO a jednatel společnosti SK Slavia Praha s.r.o.
  • Podařilo se společně s př. Mixou zaregistrovat současné logo FO-OP i přes odpor některých představitelů SK Slavia Praha

6. Odbočky

Informaci podal př. Dobiáš.

  • 22. února proběhla VH v Příbrami
  • 27. února se uskutečnil maškarní ples v Nečíně.
  • 5. března pořádala odbočka v Rožďalovicích dětský rej a maškarní bál, rovněž proběhla VH ve Veleni

Chystá se:

  • 19. března proběhne akce v Příbrami a Žirovnici. V Brandýse n. O. bude uspořádán turnaj v mariáši.
  • 26. března Kolínská kuželka
  • Duben – zábavy v Sudově Hlavně a Lovosicích

Některé odbočky zveřejnily svá nová loga a emblémy. Naskýtá se možnost je zveřejnit na webu.

Př. Vršecký zmínil přípravu letního slávistického setkání v Nečíně. Do 15. dubna by měly být zpracovány pravidla pro finanční příspěvky účastníků.

7. Červenobílé listy

Př. Dobiáš ve stručnosti informoval o přípravě letního čísla. Předpokládá se vydání před začátkem ligy na přelomu června a července. Článkem přispěje i př. Macháček. V ČBL by měla být zveřejněna loga odboček.

8. Různé

Valná hromada FO-OP se bude konat v neděli 17. dubna od 13:00 v hotelu Slavia v Edenu. Na příští schůzi výboru je třeba připravit materiály VH a odsouhlasit návrhy na obsazení komisí.

Př. Adamec zmínil přestup hráče Hoška do Senice, který byl vynucen špatnou finanční situací společnosti SK Slavia Praha a.s.

Členové výboru diskutovali současný stav „A“ týmu Slavie Praha i společnosti SK Slavia Praha a.s. vzhledem doposud neznámému současnému i případně budoucímu majiteli.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 12. dubna 2011 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 15. března 2011 Jan Chmelík.