SEŠÍVANÍ DRŽÍ SPOLU – HNUTÍ ZA ZÁCHRANU SLAVIE – PRŮBĚŽNÉ INFO

Další osud milované Slavie jistě nenechává klidným žádného slávistu v celé naší vlasti i po širém světě. Je dobře, že se do hnutí významně zapojuje i náš odbor přátel a tudíž ani náš web nechce a nemůže zůstávat stranou.

Událostí, dopisů i dalších materiálů je tolik, že, pokud by se umisťovaly pouze do jednotlivých článků, tak na hlavní obrazovce překryjí všechny ostatní události konané i připravované. A že jich není málo: VH OP, zdařilé akce na odbočkách, připravované 11.Setkání slávistů v Nečíni, naše upřímné blahopřání úspěšným mistrovským kuželkářkám, hokejistkám a opětně suverénním vítězkám házenkářské Interligy. A obdivovali jsme i statečný boj fotbalistek při nerozhodném derby se Spartou.


Ale vážné obavy o bytí i nebytí milované Slavie jsou rozhodně tématem č.1 a musí mít  i na webu Odboru přátel svoji prioritu! Jak to zařídit? Dohodli jsme se, že všechny události kolem SDS „sesypeme“ do jednoho článku chronoligicky, jak šly události po sobě, od nejnovější po nejstarší a v případě aktuální zprávy či výzvy se vše zvýrazní i na topu Malého vápna. To bude asi nejlepší řešení toho, jak dodržet na webu dvojnásobně platné pravidlo „Sejde s očí, sejde z mysli!“ Snad se nám to podařilo a pochopíte nás. Některé materiály přebíráme ze spřátelených slávistických webů, ale to snad není na škodu!

10.5.2011

PPROHLÁŠENÍ SDS KE SPOLEČNOSTI NATLAND

Po dnešní schůzi, na které se SDS sešlo se zástupci Natland Group, vydáváme následující prohlášení.

Po dlouhé době předstoupil před nás, slávistické fanoušky, někdo, kdo sám sebe označil jako zájemce o koupi majoritního podílu v našem klubu SK Slavia Praha.
Po dlouhé době se zájemce nestydí za to, že by vlastnil nejstarší český klub, v pravdě rodinné stříbro celé České republiky a má zájem komunikovat s jejími příznivci.
Po dlouhé době jsme my, slávističtí fanoušci, tímto subjektem vnímání jako partneři.

Ano, je zde ještě stále spousta neznámých. Jednání dále probíhají a nic není podepsáno.
Ano, indicie jsou možná rozporuplné: Natland Group je společnost sídlící na Kypru. Na druhé straně Natland provozuje basketbalový oddíl v Pardubicích, odkud máme na jejich působení velice pozitivní reference.

Ano, může se objevit spousta zaručeně nových a pravdivých spekulací o novém majiteli.

My považujeme za primární odpověď na jedinou otázku: je Natland Group ochoten vyrovnat dlužné částky věřitelům SKS, ať již z České republiky nebo ze zahraničí a zajistit tak pro SK Slavia Praha licenci k profesionálním soutěžím pro rok 2011/12?
Dle informací samotného Natlandu – Ano!

Termín, kdy by mělo být vše vyřešeno, je zároveň termínem ukončení licenčního řízení.

SDS si váží toho, že někdo chce vložit prostředky do našeho klubu.
SDS oceňuje, že navzdory všem faktům, včetně událostí z 5. května, zájem Natlandu trvá.
SDS se vší vážností prohlašuje, že pokud Natland splní svůj slib, získá pak podporu a spolupráci našeho sdružení a subjektů, které jej tvoří.

SDS bude situaci detailně monitorovat a okamžitě informovat všechny fanoušky SKS!

Sešívaní drží spolu!

29.04.2011

SLAVII ZANIKNOUT NENECHÁME!

Hnutí Sešívaní drží spolu iniciovalo zaslání dalšího otevřeného dopisu předsedovi ČMFS Ivanu Haškovi. SLAVII ZANIKNOUT NENECHÁME!

Vážený pane předsedo,

s velkým znepokojením sledujeme v posledních dnech a týdnech dění okolo SK Slavia Praha – fotbal a.s. včetně různých scénářů možného vývoje do budoucnosti. Přestože do poslední chvíle budeme věřit v úspěšné řešení vzniklé situace, považujeme za nutné sdělit Vám následující:

Pane předsedo, pokud by z legislativních nebo ekonomických důvodů mělo zaniknout členství SK Slavia Praha fotbal a.s. v Českomoravském fotbalovém svazu, vnímáme jako morální povinnost přihlásit se k nástupnictví. Je otázkou cti našeho sportovního klubu s bezmála stodvacetiletou historií slávistický fotbal očistit, zajistit jeho existenci a postavit znovu na nohy. Je to náš závazek vůči mnoha generacím příznivců Slavie Praha, logická volba, která je současně v souladu s předpisy ČMFS. Zde se odvoláváme na platné znění článku č. 11 Organizační směrnice pro činnost členských klubů ČMFS, odstavec 1. a 2.

SK Slavia Praha o.s. je opětovně připravena poskytnout fotbalu odborné i ekonomické zázemí a tréninkové plochy ve sportovním areálu v Edenu, který je v našem vlastnictví.

Vážený pane předsedo, jsme přesvědčeni, že ve spolupráci s našimi členy i příznivci a v úzké součinnosti s ČMFS musíme fotbal ve Slavii zachránit a zachovat jeho existenci pro příští generace.

S pozdravem

Ing. Jiří Huptych            předseda SK Slavia Praha

Ing. Ladislav Adamec    předseda fotbalového oddílu – Odboru přátel SK Slavia Praha


Pro přehlednost zde přikládáme znění zmíněného článku Organizační směrnice:

Převod práv člena ČMFS

1.  V případě zániku členství může výkonný výbor ČMFS v zájmu prospěchu fotbalu rozhodnout, že členská práva převede na jinou právnickou osobu, která se stane členem ČMFS na místo subjektu, jehož členství v ČMFS zaniklo. Přednostně však toto právo nabídne tomu, komu náleželo před jeho převodem na člena, jehož členství zaniklo, pokud takový subjekt ještě existuje.  V takovém případě družstva zaniklého člena pokračují dále v soutěžích a stávají se družstvy nového klubu, na nějž byla členská práva převedena.

2.  V zájmu prospěchu fotbalu je možné, aby za obdobných podmínek, jež jsou uvedeny v odst. 1, Výkonný výbor ČMFS převedl na jinou právnickou osobu, která se tím stane členem ČMFS, členská práva a povinnosti dvou nebo několika dosavadních členských klubů, jejichž členství v ČMFS tímto převodem zanikne s tím, že takový akt  není v rozporu s ustanoveními článků 5-8 této směrnice. Změny v  registraci hráčů se v takovém případě uskuteční podle článku 5 odst. 3 písm. c) registračního řádu.

Další informace rovněž zde (http://euro.cz/id/l2jl6bp8fm/detail.jsp?id=6971)

18. 04. 2011  – SBÍRKA

– Hnutí Sešívaní drží spolu vnímá očekávání fanoušků Slavie a intenzivně zvažuje možnost založení finanční sbírky pro pomoc Slavii, její případnou formu a cíle. Nejpozději do konce týdne bychom rádi zveřejnili detaily. Zároveň bychom rádi varovali slávistickou veřejnost před možným zneužitím současné situace různými podvodníky. Neposílejte peníze na žádnou „sbírku“, pod kterou nebudou podepsány známé slávistické fanouškovské organizace.

18. 04. 2011  – FANOUŠCI PROTESTOVALI PROTI MAJITELŮM

Na začátku druhého poločasu proběhly avizované protesty proti údajným majitelům Slavie. V článku najdete i video z celých protestů.
Dopředu byl naplánovaný přesun fanoušků ze všech tribun na východní, čímž měli fanoušci dát najevo svou soudržnost a vyjádřit společně názor na současné vedení. Plán se povedl, na severu zůstalo jen pár lidí, na hlavní víc, ale východ se velmi slušně zaplnil.

Na konci přestávky přišli na hřiště dřív slávističtí fotbalisté a společně s rozcvičujícími se hráči se odebrali za zvuků staré slávistické hymny před východní tribunu. Tribuna začala skandovat pokřik „Sešívaní, sešívaní“, rozvinuli transparent „Sešívaní drží spolu“ a poté skandovali „My jsme Slavie, vy nejste nic“ a hráči se přitom drželi kolem ramen a dali tak jasně najevo, že aktivity fanoušků podporují. Po rozehrání zápasu pak tribuna pokračovala ve skandování „Sisák ven“ a dalších variací na Sisáka. Následovalo choreo, fanoušci rozvinuli velkou červenou kartu a vedle jména Sisák, Kroužecký, Franc. Podařenému choreu, jehož účelem byla jasná výzva pro současné majitele, aby situaci řešili, zatleskali zbývající diváci na stadionu.
Pokřik „Sisáku, ty si hovado“ zazněl i těsně před děkovačkou. Všechny aktivity fanoušků ocenil na tiskovce i trenér Michal Petrouš. „Chci poděkovat divákům za fandění v první půli, i za nástup do druhé půle, běhal mi mráz po zádech. Jsem rád, že fanoušci vyjádřili, že spolu držíme.“ Ke společné akci řekl slova chvály i kapitán Lukáš Jarolim: „Fanoušci chtěli podpořit nás, my zase je, snad to bude něčemu prospěšné.“

17. 04. 2011  – JIŘÍ VRBA – JE NUTNO POSTUPOVAT TRANSPARENTNĚ

Jednou z hlavních tváří iniciativy Sešívaní drží spolu je Jiří Vrba, mimo jiné bývalý tiskový mluvčí a marketingový ředitel Slavie. V rozhovoru pro SN objasňuje motivy a cíle sdružení.

Jaké jsou hlavní cíle sdružení a jaké má vlastně možnosti?
Je důležité, aby všechno kolem Slavie proběhlo čistě, transparentně, aby nevznikly okolnosti, které by klub poznamenaly na roky dopředu. V prvním dopise Ivanu Haškovi jsme upozornili na možnosti různých scénářů převodů členství v ČMFS, které se tu evidentně připravovaly. Situace se vyvíjí a po týdnu se dá s velkou pravděpodobností vyloučit, že by se něco takového mohlo stát. Svaz s čerstvou zkušeností s kauzou Bohemians stejnou chybu nezopakuje, garance Ivana Haška je pro nás v tomto ohledu dostačující. Ale i tak tu budeme dál na stráži a budeme vyvíjet tlak na všechno podezřelé.

Jaké jsou tedy podle vás možnosti vývoje situace do budoucna?
Každý den přibývají nové informace, situace se překotně vyvíjí. V současné situaci vidíme dvě varianty:
1) Katastrofická varianta. Přišla by s vyhlášením konkurzu na akciovou společnost a pádem do nižších soutěží. Kam až, to by se teprve ukázalo. Bereme i tuhle možnost vážně a připravujeme model financování základního chodu klubu až do převzetí novým majitelem. Jsme připraveni se na téhle „záchranné síti“ spolupodílet. Určitě bychom v takovém případě oslovili nejširší slávistickou veřejnost.
2) Optimistická varianta. Spočívá v tom, že se situace vyřeší vstupem nového vlastníka. I tuto možnost vnímáme stále jako reálnou, i když času strašně rychle ubývá.
Současně je ale jasné, že situace se současnou akcionářskou strukturou je neudržitelná, Slavia potřebuje nového, silného majitele.

Vstup nového majitele by znamenal konec činnosti sdružení Sešívaní drží spolu?
Ne nutně, současná situace nám totiž ukázala jednu důležitou věc. Že majitelům klubu se daří někdy lépe, někdy hůř, přicházejí a odcházejí. A s hráči je to víceméně stejné. Takže zůstáváme jen my, fanoušci. My jsme těmi nositeli tradice, stejně jako třeba sešívané červenobílé dresy s hvězdou na srdci. Musíme si ve struktuře klubu vydobýt takové místo, abychom právě my byli těmi garanty kontinuity. Vemte si, že i při nejlepších úmyslech může obchodní společnost skončit v konkurzu a všechny naše hrdé symboly a tradice se stanou předmětem vypořádání bez možnosti, jakkoliv to ovlivnit. Se Slavií se kšeftovat nesmí. Jsme to my, jsou to ty unikátní dresy, je to příslušnost k místu. Pracujeme na právním zakotvení takové varianty a chceme o ní jednat s majiteli.

Jak by taková „pojistka“ mohla vypadat?
Představujeme si ji jako třeba nadaci která by spravovala práva k podobě dresů a jménu klubu. Současně by vytvořila pravidla, jakousi slávistickou ústavu, která by definovala podmínky za jakých se mohou používat a naopak kdy oprávnění k jejich použití končí. Přesný právní názor se teprve tvoří.

Na to by ale majitel klubu musel přistoupit…
Moudrý majitel by neměl důvod k takové variantě nepřistoupit. Naopak by to posílilo vztah fanoušků ke klubu. Myslím, že po bezmála 120 letech existence Slavie, která si prošla mnoha turbulencemi, jsme k takovému kroku dozráli.

Jaká je vlastně pozice sdružení Sešívaní drží spolu? Favorizujete nějaké řešení krize Slavie?
Budeme respektovat každé řešení, které přijde transparentní cestou. Jsme přísně neutrální, nestojíme na straně Enicu, Eside, ani nikoho jiného, jde nám jen o dobro a budoucnost Slavie. Musíme ji předat dalším generacím v co nejlepším stavu. Naše možnosti jsou sice omezené, ale určitě ne bezvýznamné.

15.4.2011 Provolání iniciativy „Sešívaní drži spolu“ k fanouškům .

Všichni, kterým není jedno, co se se Slavií děje, přesuňte se po skončení prvního poločasu zápasu se Slováckem na východní tribunu! Zde při zahájení druhého poločasu proběhne choreografie a po celý zbytek utkání zde budeme společně fandit.

Slávisté, ukažme „majitelům“, kolik nás je a že jsme jednotní. Postavme se jim tváří v tvář a řekněme, že MY JSME SLAVIE a nepřipustíme žádné tunelování. Dokažme, že fanoušci tu nejsou od toho, aby drželi hubu a krok. Držme při sobě, v tom je naše síla. Červenobílá síla!

OP SK Slavia Praha

Fanklub Slavia

Tribuna Sever

Slávistické noviny

Desítka pro domácí

15.4.2011 SEŠÍVANÍ DRŽÍ SPOLU V BOJI ZA ZÁCHRANU NAŠÍ MILOVANÉ SLAVIE. ODKUD SE VZALI?

Druhá schůzka hnutí „Sešívaní drží spolu“ proběhla opět za hojné účasti uskupení sdružujících fanoušky Slavie.

Projednala mimo jiné:

  • společnou formu protestu při utkání Slavia – Slovácko zaměřenou proti jakýmkoliv machinacím s klubem a jménem Slavie
  • prozkoumání možnosti právních kroků proti osobám, které zapříčinily současný katastrofální stav
  • otevřela otázku možnosti finanční pomoci klubu ze strany fanoušků a její formu

Současně hnutí Sešívaní drží spolu důrazně vyzývá neznámého majitele, aby co nejrychleji připravil klub k transparentnímu prodeji. Dále, aby do pravomocného rozhodnutí soudu nebo dohody s ENIC nečinil žádné kroky, které by Slavii zavedly do izolace a dalších právních sporů v budoucnu.

My jsme Slavie, vy nejste nic!

Odkud se vzala iniciativa SDS?

My všichni, kteří máme sešívané srdce, už dlouho cítíme nepříjemné mrazení v zádech v souvislosti se situací v naší milované Slavii. Ale jako v každém jiném  klubu, i tady jsou  fanoušci různí. Někteří jsou pyšní na svou dlouholetou příslušnost v Odboru přátel a pravidelně se zúčastňují jeho akcí, jiní aktivně fandí na Tribuně Sever, další jezdí na výjezdy s Fanklubem, horlivě čtou Slávistické noviny nebo se scházejí jen v jednotlivých skupinkách slávistických kamarádů. Někteří fanoušci jsou notoricky na každém zápase, byť to byl jen přípravák v Horní Dolní a jiní zase ze zásady do Edenu nevkročí, dokud tam bude Bohemka.

A pak je taky spousta těch, kteří sice aktivní moc nejsou, ale vždycky drží palce Slavii proti rudé spartě a fandí aspoň u televize. Nejvíc fandů se pak vyrojí, když se výrazně daří, jako tomu bylo před nedávnem.

V současnosti se ale naopak výrazně nedaří, takže zůstali jenom ti nejvěrnější. A ve zlých časech je třeba držet pohromadě. Prvním počinem, kdy se dvě hlavní fanouškovské organizace SKS daly dohromady, bylo uspořádání Slávistického večera v Edenu. Už ten se konal pod heslem Sešívaní drží spolu a objevil se tam první text My jsme Slavia, nad nímž účastníci ze všech skupin fans živě diskutovali.

Později vzešla další iniciativa z hnutí fanoušků Prahy 10 Desítka pro domácí, které už má první zkušenosti z politického života. Byli svoláni zástupci dalších fanouškovských  skupin, abychom zjistili všechny společné atributy a  poradili se, jak dát najevo svou vůli.

A tak vznikla pracovní skupina:

Ladislav Adamec, Jiří Havlíček, Petr Vršecký, Jindřich Riesner, Petr Kment a Jan                  Chmelík z Fotbalového oddílu – odboru přátel

Tomáš Dvorský, předseda Fanklubu

Miroslav Pomikal, Jiří Vrba, Petr Vozobule a Martin Krob z Desítky pro domácí

Lukáš Vala a Marek Vlnas za Tribunu Sever

Richard Šubrt, Jana Kaufnerová a Ondřej Kreml ze Slávistických novin

Jaroslava Rinnerová za ženský fotbal

Radmila Štěpánková za notorické „chodiče“

Vladimír Čech za „vzdorující nechodiče“

Za osobu pro kontakt s veřejností a médii byl vybrán Jiří Vrba

9.4.2011 Plné znění textu určeného současným tajemným majitelům Slavie a dávaného na vědomí současnému vedení.

Pokračujeme v záchraně slávistické hrdosti a bojujeme proti nečistotě!

V Praze 8. dubna 2011

Jsme hrdí fanoušci Slavie,

nejstaršího českého fotbalového klubu a na srdcích nám všem leží jeho budoucnost. Chceme Slavii předat dalším generacím v co nejlepším stavu. Stejně jako se radujeme se svým milovaným klubem v dobách úspěchů, neopouštíme ho ani v dobách těžkých. Bohužel nevíme, kdo jste Vy. Nejste hrdí majitelé Slavie. Zdá se, že se stydíte vlastnit rodinné stříbro českého fotbalu, odkaz mnoha generací slávistů před Vámi. Neznáme Vaše plány, neznáme Vaše úmysly.

Jediné, co známe, je výsledek Vašeho „hospodaření“: nekonečné soudní spory se společností ENIC, prázdná klubová pokladna, dluhy vůči hráčům i obchodním partnerům, zakládání nových Slavií kdesi v cizině.

Vaše machinace poškozují pověst našeho klubu a celého českého fotbalu. Vaše jednání je jednou z příčin poklesu přízně sponzorů i fanoušků. Vaše konání blokuje příchod strategického partnera, schopného zajistit rozvoj Slavie.

Obracíme se na vás jako zástupci fanoušků, kteří jsou tím pravým bohatstvím Slavie, nositeli tradic a pozitivních hodnot, její duší: Odejděte! Stačí, co jste napáchali doposud. Nechceme, abyste dál škodili našemu klubu a špinili jeho jméno.

Práva na svébytnou komunitu fanoušků nikdo nevlastní a nejdou převádět žádným trikem. Nezapomínejte, že klub bez fanoušků neznamená nic – a my na vaší straně nestojíme, nás si nikdo nemůže koupit ani naše bohatství vytunelovat. Slavia je pojem, Slavia je tradice, Slavia je symbol. MY jsme Slavia! Vy nejste nic!

Jsme tady a není nás málo…

Za hnutí fanoušků Slavie „Sešívaní drží spolu“:

Fotbalový oddíl – Odbor přátel SK Slavia Praha
Fanklub SK Slavia Praha
Tribuna Sever
Slávistické noviny
Desítka pro domácí, politické hnutí fanoušků

8.4.2011 – DOPIS ADRESOVANÝ  ČMFS

JUDr. Ivan Hašek předseda ČMFS
v Praze 7. dubna 2011

Vážený pane předsedo,

dovolujeme si Vás pozvat na utkání našeho milovaného klubu Slavie Praha!

Je to možná rozhodující zápas o přežití nejstaršího českého fotbalového klubu. Pravděpodobně se nebude hrát fair, nestrannost sudích není zajištěna. Neví se přesně, proti komu Slavia nastupuje. Jejím soupeřem je kdosi, vydávající se za jejího majitele (tento fakt je dlouhodobě zpochybňován společností ENIC, která za podivných okolností ztratila majoritu v klubu).  Soupeř Slavie nemá tvář, nemá klubové barvy, nejspíš ani čest.

ČMFS nedávno přijal za svého člena společnost E-Side. Na stejné adrese v Londýně, kde sídlí  její mateřská společnost, má sídlo i jakási společnost „Slavia Praha Limited“.  Máme pádný důvod se domnívat, že se schyluje k pokusu o převedení práv k hráčům a povinností vůči ČMFS (možná včetně stávajícího registračního čísla) současné Slavie na připravený nový subjekt. Koneckonců Legislativní oddělení ČMFS s tím má zkušenosti díky dalšímu vršovickému klubu.

Tyto machinace mohou pověst našeho klubu a celého českého fotbalu poškodit na dlouhá léta dopředu. Nelze vyloučit, že po takovém „převodu“ bude Česká republika čelit další mezinárodní arbitráži kvůli nedostatečné ochraně zahraniční investice. Skandály zmítaný český fotbal utrpí další ránu, která mu přízeň sponzorů rozhodně nezvýší.

Pane předsedo, po svém zvolení jste deklaroval, že chcete být osobně informován o možném korupčním dění v českém fotbale. Věřte, že raději se svým klubem spadneme na samé dno, prožijeme hubená léta bez pohárů, titulů a sportovních úspěchů, než abychom přihlíželi tomu, jak nastupuje „nová“ Slavia – Slavia, která okradla své partnery, společníky, věřitele.

Obracíme se na Vás jako na garanta čistoty českého fotbalu a fotbalového prostředí. Pomozte nejširší slávistické veřejnosti zvítězit v zápase pro Slavii nejtěžším – zápase o svou tvář, hrdost a čest.

Věříme, že se tohoto zápasu nezúčastníte jen jako divák, ale že uslyšíme Váš hlas na straně práva, na straně fanoušků. Věříme, že si nebudete chtít připsat asistenci u gólu z pětimetrového ofsajdu. Věříme, že nedovolíte, aby sudí odpískal pokutový kop jen proto, že se to někomu hodilo.

Nenastupujeme jako outsideři. Naopak. Jsme síla, kterou není snadné porazit. Protože pravou duší každého fotbalového klubu jsou jeho fanoušci.  My jsme Slavia! Nedopusťte, aby se v českém fotbale objevila nějaká další.

Za hnutí fanoušků Slavie  „Sešívaní drží spolu“:

Fotbalový oddíl SK Slavia Praha – Odbor přátel

Fanklub SK Slavia Praha

Tribuna Sever

Slávistické noviny

Desítka pro domácí, politické hnutí fanoušků