SLÁVISTICKÁ KUŽELKA V KUTNÉ HOŘE LETOS NEJZDAŘILEJŠÍ

TENTOKRÁT MIMOŘÁDNĚ PŘIBYLA TŘETÍ FÁZE – KŘEST SLÁVISTICKÉHO SNA * OPĚT SUVERÉNNĚ VÍTĚZÍ TOMÁŠKOVI Z BRANDÝSA/ORL.* VYDAŘILA SE I „DOHRÁVKA“ U KATA
Připomínat podrobněji tradiční Slávistickou kuželku, kterou už pošesté pořádali kolínští slávisté v Bowling-centru v Kutné Hoře, by bylo určitě nošením dříví do lesa.

Kutnohorské slávistické bowlingové turnaje se již nesmazatelně zapsaly vedle tradičního Setkání slávistů a Veleňské pentle do kalendáře našich odboček, protože na tato „koulení“ se vždy chystají slávisté z několika odboček. Zatímco jarní bowlení je soutěží tříčlenných družstev, na podzim se jedná o předvánoční soutěž smíšených dvojic, kde v pravidlech stojí, že jedním členem družstva má být muž a druhým žena. Ale jak už jsme psali v pozvánce, nikdo nezkoumá, v jakém jsou oba vzájemném poměru, vztahu či vazbě. A bývá to obvykle slabší pohlaví, které ovlivňuje celkové výsledky, a to jen a jen sportovně, svými výsledky neboli, jak se v žargonu říká, svými náhozy.
Letošní ročník byl tak trochu ve znamení třináctky – v upravené herně se totiž začínalo ve 13 hodin 13.12.2014. Časové rozpětí je tak trochu dáno tím, jak je v herně volno, a tak bylo nutno i přizpůsobit další program tomuto faktu…

Začněme tedy naše malé líčení vlastním turnajem dvojic.
I letošní Kuželka potvrdila, že bowling je na našich odbočkách určitým fenoménem. Od nenápadných, spíše společenských akcí až po skutečné pravidelné soutěžení, které například zaznamenáváme v rámci účasti našich východočeských odboček. A na jejich špičce tak figuruje jméno každoročního favorita těchto klání, Petra Tomáška z Brandýsa nad Orlicí, který vždy na Kuželce startuje se stejně zdatnou manželkou Danou. A stále je ještě živé jeho vítězství v turnaji seniorů v USA! Ale i zde přece platí, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! A pohled do listiny účastníků ale i do sálu ukazoval, že to opět platilo na 100%. Přímo s bowlingovými koulemi v ruce jsme mohli zahlédnout reprezentanty odboček z Veleně, Havlíčkova Brodu, České Lípy, Brandýsa nad Orlicí, České Třebové, nechyběla Chrudim a domácí Kolín, do symbolické návštěvní knihy jsme zaznamenali i účast Dr.Kyzra z nedalekých Opatovic I., jinak dlouholetého funkcionáře ústředí OP.

Při závěrečném hodnocení se rozdávaly ceny získané díky sponzorům nejen těm nejlepším, ale i odměny těm, kteří naopak našli štěstí v paralelní soutěži. To, že jako poslední (tedy absolutní vítězové) přicházeli manželé Tomáškovi, začalo být jasno hned po prvních hodech, kdy paní Dana dosáhla rekordního náhozu. A fakt, že celou soutěž ovládla „východočeská dvojčata“, dokázalo tradičním stříbrem duo Ludvík-Unzeitigová, rovněž z odbočky Brandýs nad Orlicí, a čest železničářské České Třebové pak zachoval „ajznboňák“ Milan Formánek spolu se spoluhráčkou Pírkovou!

Bowlení však představovalo až druhou třetinu dlouhého kutnohorského odpoledne. Úderem poledne se totiž objevil Ondřej Zlámal spolu s Davidem Kalivodou a štafetu „Křest Slávistického snu“ předali poprvé do východní části středních Čech. Krásná beseda, kultivované otázky i vzácný vztah obou aktérů k milované Slavii určitě nenechal lhostejným nikoho z přítomných! Knížky se prodávaly, doslova bombou byl zájem silné delegace Veleňských o celý balíček pro tamější členy odbočky! A aby nejeli oba vzácní hosté pod svatou Barboru a Vlašský dvůr jen tak na skok, byla jim hlavním organizátorem MUDr. Janáčkem nabídnuta účast i v bowlení, kdy všichni odhlasovali, že se jim poskytne výjimka z pravidla, že každou dvojici smí tvořit jen muž a žena A dodejme, že si jako nováčci nevedli špatně a skončili uprostřed tabulky. Prostě i zde platilo to vzpomínané „Kalivoda, olé!“

Jako každoročně pak následovala letos až třetí třetina programu – neformální posezení ve stylové historické restauraci Ukata. Tam se probralo kdeco o Slavii i o slávistickém životě. Často i ze života mučedníků zvaných slávista…Vzpomínalo se i na společné akce odboček a diskutovalo o tom, kam by měla směřovat další Setkání slávistů. Protože ti, kteří přijeli do Kutné Hory, patří k slávistům.

Dobi

[nggallery id=208]

One thought on “SLÁVISTICKÁ KUŽELKA V KUTNÉ HOŘE LETOS NEJZDAŘILEJŠÍ

  1. Pingback: Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí

Comments are closed.