Vyjádření k zamítnutí žádosti o prominutí zbytku trestu za události z 5.5.2011

Ihned po oznámení zamítnutí žádosti SK Slavia Praha – fotbal, a.s. o prominutí zbytku trestu za události z 5.5.2011 obdržel každý z nás, členů výboru Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – odbor přátel (dále jen OP) řadu telefonátů, e-mailů i sms-zpráv, které se vesměs vyjadřovaly  k tomuto rozhodnutí – od smutku přes rozhořčení až po pohrdání nad těmi, kteří svou necitlivostí takto rozhodli. Objevily se i názory o pomstě vůči Slavii…

Odbor přátel Slavie byl založen v roce 1964 jako první opravdové organizované fanouškovské hnutí u nás. Hlavním důvodem byla snaha o záchranu existence nejstaršího českého sportovního klubu, ale ruku v ruce s tím šla i snaha o propojení kultury a sportu, o fair play, slušnost a úctu k soupeři. Mezi prvními aktivními členy OP byli mimo jiné i známí charakterní umělci – například herci Martin Růžek, Jan Pivec  či Ladislav Pešek nebo operní pěvec Eduard Haken. Každé jejich vystoupení na slávistické půdě dokazovalo, jaké ideály ctí. Velmi dobře to vystihuje i jedna ze zásad, která je i na dnešních členských průkazech OP – „k barvám soupeře má úctu, k vlastním barvám lásku a zachovává ideály fair play“.

Po vzniku OP a na jeho příkladě byla postupně zakládána i další fanouškovská hnutí u nás. Mezi prvními byl i Spartaklub, kde působili mimo jiné podobní velikáni – Vaclav Voska či Martin Frič. I z jejich vystoupení byla znát zásada – na hřišti soupeři, mimo ně přátelé! Kam žel dnes všechno dospělo! I v tehdejších dobách sice docházelo tu a tam k nevhodnému chování diváků, ale trest byl řešen rovněž uzavřením domácího hřiště, ale i současnou povinností sehrát utkání v určité vzdálenosti od domácího působiště potrestaného klubu, takže ti nejvěrnější fanoušci mohli svůj klub sledovat a povzbudit v hledišti.

I dnešní OP se snaží navazovat na ideály někdejších představitelů OP a opravdový člen OP se těmto zásadám nikdy nezpronevěřil. Tím více nás všechny trápí naprostá necitlivost vůči drtivé většině slušných fanoušků, ale zároveň i určité rozdíly v posuzování přestupků a zmírňování jejich důsledků. Naši členové připomínají i několik případů z letošního roku, stejně jako i případ výtržností při finále Ondrášovka cupu, kde vše jaksi vyšumělo. Stalo se tak ve finále stejné soutěže, kdy byla Slavia postižena za výtržnosti některých svých fanoušků, zatímco řádění fanoušků obou finalistů zůstalo bez odezvy. A nelze se ubránit dojmu, že i při finále patřili k těm nejagresivnějším ti, kterým vůbec nejde o fotbal či o lásku k vlastnímu klubu, ale o možnost se vyřádit, naskytne-li se k tomu příležitost.

Plně chápeme, že v podobných případech se oprávněně jedná o kolektivní vinu a i ve vztahu k fanouškům o zásadu „jeden za všechny a všichni za jednoho“. Jarní trest znemožňující naši účast v hledišti jsme přijali se smutkem, ale s pochopením. A také s vírou, že pokud se v mezidobí neobjeví žádné další excesy, bude žádosti o prominutí zbytku trestu či o jeho změně na podmínku vyhověno. Derby Slavie s Bohemians proběhlo bez jakékoliv výtržnosti, bez rasistických či xenofobiích hesel, což bohužel o jiných utkáních vždy tvrdit nelze! Zamítnutí žádosti však v každém z nás jen potvrdilo názory o naprosté necitlivosti disciplinární komise především vůči té drtivé většině poctivých a slušných fanoušků. Všichni cítíme tu obrovskou bezmoc, ale těmito řádky chceme potvrdit moudré maďarské rčení „A szó is fegyvér – i slovo je zbraní“. Věříme, že z naší strany zbraní slušnou, ale přitom poukazující na necitlivost DK a rozporuplnost mezi slovy a činy – to jde vedení českého fotbalu opravdu o fanoušky? Je smutnou skutečností, že toto rozhodnutí vyvolává v celé slávistické obci nelibost vůči současnému vedení českého fotbalu, kde cítí, že opět platí, že „někteří jsou si rovnější mezi rovnými“.

RNDr. Michal Dobiáš, v.r.                                          Ing. Ladislav Adamec, v.r.
1. místopředseda OP                                                      předseda OP

SK SLAVIA PRAHA fotbalový oddíl – odbor přátel, o.s.
100 05 Praha 10, Vladivostocká 1460/2
V Praze dne 5.srpna 2011