Zápis č. 12

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 2. března 2010
v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni:            Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Kraft, Moulis, Smetana,Vršecký
Kontrolní komise:    Horáček, Janáček, Kyzr
Sekretariát:            Riesner, Eisenhut

1.    Odboč2.    ky

Př. Dobiáš informoval o dění na odbočkách.
Uskutečnilo se:
4. 2.  Beseda v Kolíně, z hostů se zúčastnili Knoflíček a Dvořák, za výbor FO-OP Janáček a Smetana.
5. 2. Beseda v Mníšku, zúčastnil se Pavel Novotný. Připravují se další akce jako dětský ples, karneval. Za dva roky plánují uspořádat ke svému 10. výročí vzniku setkání slávistů.
13. 2. Veleň, zúčastnili se zástupci i jiných odboček, bohužel nedorazil avizovaný Šmicer.
19. 2. Beseda s diskusí v Žilově, z hostů přítomni Zlámal a Mareš.
23. 2. Akce v Příbrami, jako host kromě Zlámala i zástupkyně marketingu a.s. sl. Tkačelová
27. 2. Nečín, proběhl maškarní karneval

Plánuje se:
Maškarní rej v Rožďalovicích 6. 3. 2010

Dále bylo řečeno k tématu odbočky, členská základna a aktivita členů:
Př. Riesner: K dnešnímu dni evidujeme 52 odboček, z toho je 12 odboček aktivních i navenek, připravují a organizují akce přesahující jejich půdorys.
Př. Dobiáš: Na webu byl zveřejněn kalendář akcí na odbočkách.
Př. Riesner: Informoval o stavu výběru příspěvků na rok 2010. Se stavem je spokojen.
Př. Kment úvaha nad další aktivizací odboček, možná i formou pobídky ke zveřejnění svých akcí
Př. Havlíček: K zapojení odboček do činnosti mohou sloužit i různé formy soutěží a kvízů s vyhodnocením na stadionu.
Př. Smetana: Je třeba odbočky informovat o všech akcích, vzájemná komunikace je kromě lidského faktoru (obětavý člověk na odbočce) důležitým předpokladem pro zvýšení aktivity.
Př. Moulis: Preferuje konkrétní pozvánky pro jednotlivé odbočky na pořádané akce
Př. Dobiáš: Důležité je zajistit z centra (sekretariát) servisní službu pro odbočky dle jejich potřeb.

3.    Aktuality

Př. Dobiáš pohovořil o zahajovacím kole ligy a našem zápase s Bohemians Praha.
Př. Riesner informoval o posledních zprávách ohledně zraněných fotbalistů Hlouška a Trappa. U Trappa je předpoklad brzkého návratu, u Hlouška může jít o vážnější poranění, hrozí poranění vazů s minimální půlroční absencí. Hloušek pojede na vyšetření do Mnichova.

4.    Kontrola zápisu minulé schůze

„Síň slávy“ na chodbě před kancelářemi FO-OP a FK, zatím není realizováno.
Pan Trepeš a Ondra Zlámal byli v archivu FO-OP, po dohodě byly některé archiválie převezeny do skladu na stadionu, písemnosti by se měly digitalizovat, poté by mohly být zapůjčeny na výstavku. Některé exponáty i nepísemného charakteru by bylo možno přidat do již stávající expozice v prostorách stadionu.
Činnost sekretariátu-plánované programové zpracování administrativy splněno, nově se může do programových prací zapojit i osoba nového sekretáře.
Oprava jména internacionála Andrejkoviče na webu provedena. Úkol splněn.
Parkovací karta pro př. Ročně zajištěna. Úkol splněn.
Zajištění reklamy pro Červenobílé listy, v nejbližším vydání reklama nebude, úkol trvá

5.    Sekretariát

Př. Adamec představil nového sekretáře, novým sekretářem FO-OP by měl být pan Michal Eisenhut. Po představení mu předal slovo.
Pan Michal Eisenhut přednesl několik osobních informací, je původem chemik, provozuje živnost na softwarové poradenství.
Př. Riesner informoval o stavu předání agendy sekretáře. Nový sekretář byl seznámen s hlavními body činnosti, protokolárně byly předány písemnosti. S technicko administrativní prací by neměl být problém, některé činnosti je třeba si „zažít“. Zbývá v bance vyřídit podpisové vzory, vyzvedávání pošty je vyřízeno.
Úkolem pro př. Riesnera je představit nového sekretáře pracovníkům SK Slavia Praha fotbal a.s.
O osobě nového sekretáře FO-OP bylo hlasováno. Výbor přijetí nového sekretáře odsouhlasil všemi hlasy.

6.    Schůzka s vedením SK Slavia Praha fotbal a.s.

Př. Adamec informoval o jednání s pí Alicí Tomasovou, se kterou dohodl termín schůzky na 10. března 2010. Následně jmenoval jednací tým ve složení Adamec, Dobiáš, Havlíček a Kment.

Byla diskutována základní témata, která by se na schůzce s ředitelem Doležalem měla projednat. Z diskuse, již se zúčastnili téměř všichni členové výboru, vyplynula hlavní témata k projednání:
Zhodnocení současných vztahů
Naše pomoc pro a.s., např. v oblasti distribuce vstupenek, suvenýrů a propagace Slavie.
Naše požadavky na a.s., např. uskutečňovat pravidelné schůzky s vedením a.s., zajištění odkazů (linků) na oficiálním webu Slavie na stránky FO-OP, eventuální materiální podpora
Upřesnění témat provede př. Dobiáš a rozešle členům výboru k připomínkám

Jednací tým se sejde 10. března 2010  ve 13:45 na sekretariátu FO-OP.

7.    Jednací řád, plán práce

Př. Kment předložil a okomentoval zpracovaný materiál, který by měl zlepšit činnost výboru i celého FO-OP. V materiálu navrhl postupy v oblastech:
Úkoly pro výbor plynoucí z VH FO-OP
Jednací řád výboru FO-OP
Sekretariát FO-OP
Spolupráce s SK Slavia Praha – fotbal a.s.

Výbor projednal návrhy týkající se jednacího řádu výboru. Navrhované body byly přijaty v plném rozsahu.
Bod týkající se spolupráce s SK Slavia Praha fotbal a.s. bude předmětem již dohodnuté schůzky s vedením SK, náměty budou využity.
Zbylé dva body byly členy výboru diskutovány, zatím bez konkrétního závěru.

Č8.    ervenobílé listy

Př. Dobiáš seznámil přítomné s přípravou vydání ČBL. Vydání je hotové, obsahuje cca 24-28 stran, je počítáno s doplněním některých čerstvých aktualit. Z obsahu zmínil rozhovor s Lužou, články o Skopečkovi a medailonek J. Šálka. V čísle je více prostoru pro akce na odbočkách spolu s fotografickou dokumentací. Vydání neobsahuje žádnou reklamu.
Výbor odsouhlasil březnové vydání ČBL.

9.    Různé

Př. Dobiáš informoval, že na základě žádosti př. Maika sepsal žádost na ARTES ohledně jeho ocenění.  Př. Maik se v červenci dožívá 75 let.
Př. Smetana navrhl poblahopřát př. Maikovi u příležitosti tohoto jubilea přímo na stadionu před některým utkáním Slavie, termín je nutno dohodnout s ředitelem Doležalem.
Př. Havlíček navrhl zajistit na této akci i účast starostky v Libiši, která je bydlištěm př. Maika.
Př. Dobiáš zorganizuje setkání členů výboru FO-OP s př. Maikem. Ve věci akce na stadionu nebyl konkrétní úkol stanoven.

Př. Kyzr ve vztahu k SK Slavia fotbal a.s. navrhl zpracovat a nabídnout koncepci činnosti.  Měly by vzniknout komise pro různé oblasti činnosti, je třeba podchytit umělce pro akce FO-OP. Vzpomněl na léta 60. minulého století, kdy toto vše fungovalo.
Př. Adamec: Co se týká nás a umělců, my jsme se snažili vícekrát navázat s nimi kontakty, bohužel atmosféra ve společnosti není totožná s atmosférou konce 60. let minulého století, umělci mají jiné možnosti svého zviditelnění, v jejich rozhodování hraje roli i finanční stránka věci.

Př.Havlíček vyjádřil přesvědčení, že nový sekretář nezklame.

Př. Janáček poděkoval sekretariátu za spolupráci při přípravě besedy v Kolíně. Kladně ohodnotil web, nicméně mu chybí slíbené zkrácené zápisy ze zasedání výboru. Rád by také prezentoval akce FO-OP pomocí světelné tabule na stadionu při utkáních, je třeba toto dohodnout s O. Zlámalem.
Doplnění webu o zkrácené zápisy zajistí př. Chmelík nejpozději do konce příštího týdne (12.3.)
Prezentace akcí na stadionu bude jedním z bodů jednání s vedením Slavie 10.3. 2010.

Př. Chmelík připomněl potřebu návrhu designu členské karty pro nové soutěžní období 2010/11. Zkusí oslovit v této věci některé lidi ze svého okolí.

Př. Moulis diskutoval možnost zajištění vstupenek na zápasy s Teplicemi a výhledově se Spartou. Na utkání se Spartou by mohl zajistit vstupenky na základě objednávky př. Čapek, který tou dobou již bude zpět z lázní. V případě Teplic bude možno rezervovat vstupenky přes internet, protože toto utkání není rizikové. Jiné možnosti lze i konzultovat s př. Čapkem, který by se měl objevit na zápase s Českými Budějovicemi.

Př. Smetana požaduje při schůzce s vedením Slavie (10. 3.) projednat naši spoluúčast při akcích na stadionu. Podporuje i bod jednání o prezentaci našich akcí.

Př. Adamec připomněl televizní natáčení o historii Slavie. V pořadu se zřejmě angažovali členové Fanklubu,  z FO-OP se nezúčastnil nikdo.

Valná hromada FO-OP se překládá z 10. dubna na 18. dubna 2010. Sekretariát zajistí prostory v hotelu Slavia v Edenu u zimního stadionu.

Další zasedání výboru FO-OP proběhne 13. dubna 2010 v 17:30 hod.

Zapsal dne 2. března 2010  Jan Chmelík.