Zápis č. 15

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 22. června 2010 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík,  Kment,  Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Sekretariát: Eisenhut

Hosté: Tomáš Rosen, předseda představenstva SK Slavia Praha fotbal, a.s.

 1. 1. Kontrola zápisu

 • Síň slávy – záměr nebyl zatím realizován, v případě realizace podpoříme.
 • Schůzka zástupců FO-OP se zástupci SK Slavia Praha – fotbal a.s. –  probíhá změna ve vedení, dnešního zasedání se účastní předseda představenstva akciové společnosti pan Rosen.
 • Členská karta – byl schválen návrh motivu brankáře na červeném pozadí. Př. Chmelík zajistí finální formu digitalizace vhodné pro grafické zpracování.
 • Kontakt s internacionály byl navázán. K 85. narozeninám  panu Hlaváčkovi poblahopřáli a dar předali př. Adamec, Dobiáš a Riesner. Úkol splněn
 • Devadesátiny př. Voždy. Poblahopřát na Moravu jeli př. Chmelík, Janáček a Čapek. Akce se vydařila. Oslavenci byl předán dres a míč s podpisy hráčů. Na webu byl zveřejněn článek. Úkol splněn.
 • Proběhla VH SK Slavia Praha o.s., delegáti byli zajištěni. Úkol splněn
 • Př. Eisenhut prověřil cenu  známek do průkazky. Je třeba odebrat minimální množství 10 tisíc ks v ceně 5 tisíc Kč. Úkol splněn. Proběhla debata, zda pokračovat v průkazkách a lepit známky, či přejít pouze na členské karty. Rozhodnutí bylo odloženo, známky zatím jsou. Jedna z možností je, nechat v této věci rozhodnout příští valnou hromadu FO-OP.
 • Úkol pro všechny shánět reklamu do ČBL trvá.
 1. 2. Události

Př. Dobiáš informoval o své návštěvě v Žirovnici, kde dříve působila odbočka FO-OP. Jejich sdružení samo o sobě funguje, ale neúčastní se akcí FO-OP a ani nejsou jeho členy. Př. Dobiáš se zúčastnil jejích posezení, prodiskutoval s nimi případné členství v FO-OP a zanechal jim přihlášky do FO-OP pro případ, kdyby se rozhodli opět vstoupit do našich řad.

Př. Dlouhému z Bělé pod Bezdězem byl zaslán dopis k jeho 80. narozeninám.

Výbor rozhodl, že před výkopem prvního domácího utkání Slavie s Mladou Boleslaví, zřejmě 1. srpna 2010, bude veřejně poblahopřáno př. Maikovi k jeho narozeninám a bude mu předán dar.

 1. 3. Zpráva o hospodaření

Př . Eisenhut seznámil účastníky schůze se stavem výběru příspěvků. Následně byli přítomní seznámeni se stavem disponibilních finančních prostředků jak v pokladně, tak i na bankovním účtu.

V souvislosti s výší vybraných příspěvků proběhla diskuse na téma zajištění růstu členské základny. Propagace formou rozdávaných letáků není příliš úspěšná, potenciální členové projevují zájem o vstup do FO-OP spíše na základě účasti na některých akcích pořádaných FO-OP.

 1. 4. Odbočky

Př. Dobiáš seznámil s akcemi na odbočkách:

Proběhlo:

 • 15. května – II. ročník turnaje v malé kopané v Dobříči. Součástí akce byla charitativní sbírka pro nemocnici Motol
 • 29. května – akce v Žirovnici, proveden nábor.
 • 29. května – oslava devadesátin př. Voždy na Hané
 • 5. června – Veleňská pentle, fotbalový turnaj s programem na celý den
 • 6. červen – interní „Maikoland“ lounské odbočky. Účastnili se Jan Luža, Verbíř st. Bohužel poslední aktivní hráč Slavie se této akce účastnil naposledy před 10 lety.
 • 12. červen – „Kolínea“, akce v Kolíně, výborná atmosféra, výlet lodí po Labi, účast ale jen 25 osob. Na akci byl přítomen bývalý hráč Klusáček. Probíhala soutěž o ceny.

Plánuje se:

 • Především celostátní setkání slávistů v Rožďalovicích 26. června.
 1. 5. Červenobílé listy

Př. Dobiáš informoval o stavu příprav vydání letního čísla. Kromě obvyklých rubrik bude číslo obsahovat medailon internacionála Hlaváčka, přehled akcí odboček, zajímavý článek o existujících klubech Slavia ve světě, několik rozhovorů př. Čapka a představení mistrovských týmů Slavie v jiných sportovních odvětvích. V čísle bude i článek o našich soupeřích v pohárech od šedesátých let minulého století, jejich osud a současný stav.

V souvislosti s finanční situací navrhl př. Adamec omezit vydávání ČBL na dvě vydání v roce a to na zimní v době zimní přestávky (leden) a letní číslo před zahájením ligy (červenec).

Př. Dobiáš není proti tomuto návrhu v době, kdy nebudou finanční prostředky. Ovšem je třeba zvážit, že ČBL jsou jednou z mála věcí, které můžeme našim členům nabídnout.

Př. Havlíček souhlasí se dvěma čísly, jedno číslo dokáží nahradit informace zveřejňované na webu FO-OP.

 1. 6. Celostátní setkání slávistů

Výbor vzal na vědomí zprávu př. Dobiáše o přípravách celostátního setkání slávistů v Rožďalovicích 26. června 2010. Vše je pečlivě připraveno, zahájení proběhne v 9:00 hod. Program, pravidla turnaje i mapky s příjezdovými cestami jsou vyvěšeny na webu FO-OP.

 1. 7. Různé

Př. Adamec podal zpřesňující informaci o historii dotace od SynotTipu, reagoval tak na písemný projev př. Moulise, týkající se neinformování o této dotaci na výboru. Př Adamec dojednal s panem Fráňou účelovou dotaci na činnost FO-OP, ovšem dohodnutý termín výplaty nebyl dodržen a s přihlédnutím k určité nejistotě zda se dotace uskuteční, nebyla informace předem na výboru podána. Vzhledem k pozdní výplatě a povinnému termínu vyúčtování byl výbor informován až po částečném použití prostředků, které byly kromě jiného v rámci nutnosti rychlého využití přislíbeny a následně i použity na financování celostátního setkání slávistů v Rožďalovicích.

Př. Moulis informoval o předání výtěžku 4 500,- Kč z charitativní sbírky pro nemocnici v Motole, která proběhla v rámci turnaje v Dobříči. Předání zorganizovala Soňa Hamalová, za žilovskou odbočku, organizátora sbírky, ji předal osobně on sám.

V závěru schůze vystoupil host pan Tomáš Rosen, předseda představenstva SK Slavia Praha fotbal, a.s., kterého na zasedání pozval př. Havlíček. Jeho projev uvedl př. Adamec, který ocenil jeho přítomnost a zmínil zájem na rozvoji spolupráce mezi FO-OP a akciovou společností Slavia Praha fotbal.

Pan Rosen zdůraznil význam komunikace s fanoušky, bez kterých nelze fotbal zdárně provozovat. Rovněž on, jako vrcholný představitel akciové společnosti, má zájem na pravidelném setkávání se a na vzájemné užší spolupráci i včetně přiměřené finanční pomoci například na podporu vydávání Červenobílých listů. Úkolem pro sekretariát FO-OP je se aktivně zapojit do vzájemné komunikace, aktuálně reagovat na podněty, včetně jednání souvisejících s případnou finanční podporou.

Přítomným byly poskytnuty informace ze sportovního prostředí klubu. Pan Rosen rovněž přislíbil návštěvu na příští schůzi výboru FO-OP a představení nového generálního ředitele akciové společnosti pana Platila.

Závěrem byly zodpovězeny některé dotazy týkající se působení Bohemians 1905 v Edenu, angažování trenéra Jarolíma a možnosti příchodu některých testovaných hráčů pro příští sezónu.

Příští zasedání výboru proběhne 27. července od 17:30 hod. v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 22. června 2010  Jan Chmelík.