Zápis č. 16

      1 komentář u textu s názvem Zápis č. 16

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 22. října 2014 v prostorách boardroomu SK Slavia Praha – fotbal, a.s.

Přítomni:                    Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Smetana, Váňa

Kontrolní komise:      Vavřina

Omluveni:                  Moulis, Horáček, Janáček, Vršecký

Hosté:                         Zástupci Tribuny Sever

 1. 1.      Schválení programu

Vzhledem k posledním událostem spojených s přerušením zápasů Slavie a zahájeným správním řízením se Slavií ze strany Ministerstva vnitra ČR byl zařazen bod programu ‚Diskuse se zástupci Tribuny Sever‘. Zbylé body programu zůstaly beze změny.

 1. 2.      Diskuse se zástupci Tribuny Sever

Př. Krob zhodnotil prohlášení Tribuny Sever (TS) zabývající se událostmi na stadionu Slavie v době zápasů ligového týmu. Prohlášení ohodnotil jako nepříliš zdařilé, vyznělo alibisticky a bylo z něj možno vyčíst, že aktivity s pyrotechnikou vedoucí k přerušení zápasů mohou pokračovat dále. Při pokračování těchto aktivit, byť by mělo být řízené, se však nedá další eskalace uhlídat. Obdobně se nad nedistancováním se TS od používání zakázané pyrotechniky pozastavili i další členové vedení OP.

Zástupci TS přiznali, že při derby se Spartou byly pyrotechnické projevy příliš masivní. Použití pyrotechniky vyplývá většinou z euforie po vstřelení branky a pravdou je, že může vést k excesům. Dalším zdrojem negativního počínání mohou být i provokace hráčů soupeře, jak se to stalo při zápase s Brnem.

Následně byly diskutovány různé projevy a plánované aktivity TS v budoucnosti. Diskuse se týkala nejen pyrotechniky, ale i vhodnosti či nevhodnosti toho kterého připravovaného chorea.

V části týkající se současné situace bylo konstatováno, že nyní je Slavia pod drobnohledem Policie ČR a ideálním cílem pro pokus, kam se v případě represe může dojít. Byla zmíněna i možná spojitost současného jednání policie s podaným trestním oznámením na zákrok Policie ČR na Čechově mostu při pochodu slávistů na derby se Spartou.

Závěrem setkání bylo zástupci TS řečeno, že pro zbývající část podzimních zápasů v Edenu jsou připraveni v rámci svých možností ohlídat nepoužívání pyrotechniky. Povede se diskuse o možném budoucím použití zábavní pyrotechniky v omezené míře, která by v žádném případě nezavdala záminku k sankcím ze strany Policie ČR nebo disciplinární komise FAČR. Nebude se podporovat používání dýmovnic ani petard. Choreo bude dáváno před použitím k oponentuře klubu.

Poté zástupci TS opustili jednání výboru.

 1. 3.      Schválení zápisu č. 15 ze zasedání výboru 15. 9. 2014

Zápis byl schválen všemi hlasy.

 1. 4.      Kontrola úkolů

Úkol 11/1: Př. Vršecký zjistí, zda byla ze strany SK Slavia Praha – fotbal, a.s. odeslána odpověď klubu FK Borac Banja Luka v souvislosti se zapůjčením Středoevropského poháru, pokud ano, co bylo jejím obsahem. Úkol trvá. 

Úkol 14/2 – Rozeslání případného doprovodného dopisu spolu s novými členskými kartami zajistí sekretariát po obdržení nových karet. Rovněž zajistí rozeslání potřebného počtu Poločasů k utkání s Hajdukem Split s články o historii Odboru přátel a v případě vydání i rozeslání zářiových ČBL. Úkol splněn.

Úkol 15/1 – Př. Váňa sepíše doprovodný dopis členům FO-OP. Úkol splněn.

Úkol 15/2 – Sekretariát zajistí odeslání dopisu i výtisku Poločasu členům FO-OP. Úkol splněn.

Úkol 15/3 – sekretariát sdělí organizátorům valné hromady SK Slavia delegáty na valnou hromadu a kandidáty do představenstva dle rozhodnutí výboru FO-OP. Úkol splněn.

Úkol 15/4 – Př. Pomikal zjistí, zda by bylo možné společnou akci pořádat v jiném termínu. Př. Pomikal záležitost projednal, termín nakonec zůstal nezměněn. Úkol splněn.

 1. 5.      Informace předsedy FO-OP

Př. Krob zmínil možnost snížit napětí mezi Policií ČR a Slavií stažením žaloby na zákrok policie na Čechově mostu. Výbor FO-OP rozhodl, že další postup se odvine od výsledku správního řízení vedeného se Slavií.

Př. Krob dále zmínil některé věci k dotažení. Na rozdíl od 1. pololetí, kdy se vše podařilo dokončit, je v tom druhém třeba některé věci zrealizovat a dotáhnout:

 • Elektronické číslo ČBL – mělo by být připraveno vyjít během listopadu 2014
 • Vydání ČBL – bude zmínka v samostatném bodu.
 • Tour de Slavia – pojede se na kolech 2. listopadu, odjezd v 10:00 od fanshopu v Edenu. Trasa vede po místech spojených s historií Slavie. Jednotlivá zastavení budou doprovázena výkladem Vladimíra Zápotockého. Je třeba akci propagovat. 

Úkol 16/1- př. Chmelík zajistí umístění upoutávky na Tour de Slavia na webové stránky FO-OP.

Na FB již bylo umístěno.

Dne 3. listopadu proběhne ve fanshopu křest knihy Ondřeje Zlámala. Kniha zachycuje vzpomínky na účast Slavie v Lize mistrů.

Dne 4. prosince je plánován křest knihy „Album slavných postav SK Slavia Praha“. Autorem je  Vladimír Zápotocký s dopracováním pomáhal př. Pomikal. Kniha obsahuje i připomenutí Odboru přátel. Na křest bylo pozváno 30 osobností.

V další části svého vystoupení zmínil př. Krob některé provozní věci.

Byla podána informace o stavu finančních prostředků. Finanční situace je stabilizovaná, poslední dva roky skončili se ziskem, ziskový výsledek se předpokládá i pro letošní rok.

Došlo ke zvýšenému výběru členských příspěvků a podařilo se snížit náklady na vydávání ČBL o 30%.

Možným ziskem může být v případě souhlasu členů FO-OP i spolupráce s firmou STEM/MARK při zpracování dotazníků, které tato firma zasílá registrovaným členům tzv. Českého národního panelu a za jejichž vyplnění platí.

Na sekretariát přišel děkovný dopis pana Diviše za přání k jeho 92. narozeninám. Po diskusi výbor FO-OP rozhodl, že nově budeme posílat blahopřání všem členům FO-OP nad 80 let.

Volby do zastupitelstva MČ Praha 10 nedopadly dobře. Na radnici se nedostal žádný zástupce politického uskupení Desítka pro domácí, které především hájilo zájmy sportovních klubů na Praze 10. Může se stát, že některé dotace plynoucí na slávistický sport se mohou zastavit.

Proběhla volební valná hromada SK Slavia Praha, o.s. Navzdory předběžným odhadům byli do představenstva SK zvoleni pouze dva zástupci FO-OP oproti třem kandidujícím. Vzhledem k tomu, že v současnosti není členem představenstva žádný člen výboru FO-OP, je třeba zajistit předávání informací o projednávaných věcech.

Úkol 16/2 – Př. Chmelík dojedná s př. Adamcem, který je členem představenstva SK Slavia Praha, o. s., poskytování informačního přehledu o projednávaných věcech na jejich zasedáních.

 1. 6.      Příprava valné hromady FO-OP

Valná hromada proběhne 1. listopadu 2014, a to i v případě, že Slavia bude mít na zápas s Příbramí uzavřeno hřiště a tudíž účastníci valné hromady nebudou moci toto utkání navštívit, jak bylo původně plánováno. Výbor FO-OP dále rozhodl o zajištění občerstvení pro účastníky ve výši 5 tis. Kč.

Výbor FO-OP projednal návrh obsazení orgánů valné hromady a jednotlivých komisí:

Pracovní předsednictvo VH: př. Krob, Smetana, Havlíček, zástupce SK Slavia Praha-fotbal, a.s. (zřejmě Adam Řebíček), zástupce SK Slavia Praha, o.s. (zřejmě Jiří Huptych)

Řídící schůze: př. Smetana

Zapisovatel VH: př. Chmelík

Mandátová komise: př. Dobiáš, Moulis, Vršecký

Návrhová komise: př. Váňa, Janáček, Donner

Pozvánky na VH spolu s jednacím řádem a programem byly rozeslány, zároveň byl termín konání zveřejněn na webových stránkách a v novinách.

Úkol 16/3 – Sekretariát zjistí možnost použití plátna a salonku v hotelu Slavie, případně i v jiné blízké lokalitě, pro zhlédnutí internetového přenosu zápasu Slavia vs. Příbram za předpokladu, že dojde na tento zápas k uzavření hřiště v Edenu.

Úkol 16/4 – Sekretariát zajistí přání našim jubilantům (př. Smetana st., př. Kyncl, př. Ondříček) k jejich životním výročím. Jubilanti budou po osobní dohodě buď pozváni na VH a zde jim bude popřáno nebo budou navštíveni zástupci FO-OP.

 1. 7.      Informace o Červenobílých listech

Vzhledem k předchozímu rozhodnutí výboru o zavedení tabla novorozených slávistů v ČBL, bude třeba tento záměr prezentovat veřejnosti. Výzva na poskytnutí fotky a základních údajů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště či odbočka OP) již byla zveřejněna na webu FO-OP.

Sbírají se údaje o Pláničkovi a Koškovi, o kterých by vzhledem k jejich letošním výročím narození měl být zveřejněn článek. Je třeba oslovit Dr. Zikmunda, který může poskytnout cenné informace o životě Koška.

Úkol 16/5 – Př. Pomikal bude kontaktovat Dr. Zikmunda ohledně spolupráce na článku o Koškovi.

Do 30. listopadu by měly být všechny materiály ke zveřejnění pohromadě. I když je počítáno s rozšířeným vydáním, tak vzhledem k objemu připravených materiálů bude muset redakční rada konkrétní materiály ke zveřejnění vybrat.

Nejpozději 7. prosince je třeba předat materiály k vytištění tiskárně.

 1. 8.      Informace o webových stránkách

Programátor webu pan Kabrna předal grafický návrh webu, který vychází z podkladů předaných př. Pomikalem. Je třeba určit převody dat ze starých rubrik do rubrik nově navrhovaných a posoudit předloženou novou grafiku pana Kabrny.

Úkol 16/6 – Př. Chmelík po dohodě se členy redakční rady webu určí termín schůzky k návrhu nového webu.

 1. 9.      Informace sekretáře FO – OP

Referoval př. Krob:

Byla podána informace o počtu platících členů (1746). Některé z odboček doposud nezaplatily.

Odbočka Lomnice nad Popelkou ukončila svou činnost.

Jsou tři zájemci o pořádání Setkání slávistů. Jmenovitě Strakonice, Klatovy a Hodonín. Vzhledem k tomu, že Hodonín byl již dvakrát odmítnut, měl by dostat přednost. Ovšem v tuto chvíli se čeká, jak dopadne povolební jednání o obsazení radnice. Až doposud měli pořadatelé podporu místních zastupitelů, což se může změnit. Rozhodnutí o pořadateli padne až dle vývoje situace.

Obdrželi jsme otevřený dopis fanoušků Baníku Ostrava, který by měl být doručen na FAČR a vyzývá ke společnému postupu fanouškovských sdružení ohledně adresného ticketingu. Poděkujeme za oslovení, nicméně připojovat se nebudeme, dle našich informací se identifikace fanoušků bude řešit jiným způsobem a v současnosti řešíme vlastní problémy.

Úkol 16/7 – Př. Váňa napíše odpověď fanouškům Baníku Ostrava, ve kterém bude poděkováno za oslovení a sděleno naše stanovisko.

Při tematických zastaveních v rámci akce Tour de Slavia potřebujeme mimo jiné přístup do prostor stadionu na Strahově, kde by měla proběhnout vzpomínka na postup do Ligy mistrů.

Úkol 16/8 – Př. Váňa napíše dopis majiteli stadionu – FAČR – s žádostí o umožnění časově omezeného  přístupu na stadion během Tour de Slavia dne 2. listopadu 2014.

 1. 10.  Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Proběhlo:

20. 9. 2014 – Rožďalovice – Návštěva sklípku na jižní Moravě

18. 10. 2014 – Rožďalovice – Posvícenské derby s následným grilováním

5. 9. 2014 – Brandýs n. O. – Cyklojízda obcí

6. 9. 2014 – Brandýs n. O. – Na kole kolem Brandýsa

12. 10. 2014 – Brandýs n. O. – Turnaj ml. žáků v kopané ve spolupráci s místní TJ, navazuje na memoriál St. Bartoše

18. 10. 2014 – Brandýs n. O. – Slávistické posvícení

16. 8. 2014 – Kolín – Cykloakce „Rovina u Kolína“

14. 9. 2014 – Kolín – Tenisový turnaj Kolínea cup

19. 9. 2014 – Strakonice – Ustavující schůze – obnovení odbočky, zúčastnil se př. Vršecký

20. 8. 2014 – Česká Lípa – Opékání špekáčků

13. 9. 2014 – Libiš – Návštěva Maikolandu

Připravuje se:

27. 10. 2014 – Kolín – „O perníkový Eden“ – bowlingový turnaj, konání v Pardubicích

17. 11. 2014 – Brandýs n. O. – „Brandejská koule“ – bowlingový turnaj

6. 12. 2014 – Rožďalovice – Výroční schůze

13. 12. 2014 – Kolín – „Kolínská kuželka“ – bowlingový turnaj

 1. 11.  Různé

V sobotu 1. 11. 2014 proběhne akce „Dušičky“, hlavním koordinátorem je př. Janáček. Předpokládá se návštěva hrobů slávistů na hřbitovech v Ďáblicích, na Vinohradech, Malvazinkách a Vyšehradě.

Př. Dobiáš informoval o připraveném medailonu př. Doc. MUDr. Smetany, dlouholetého předsedy a představitele Odboru přátel, který by měl vyjít v prosincovém čísle ČBL.

Adopce hrobu, př. Chmelík podal informaci od př. Čapka, který má kontakt na pana Hausdorfa, člena FO-OP, zabývajícího se renovací hrobů. Využitím jeho služeb při renovaci by došlo k finanční úspoře.

Př. Váňa informoval o podmínkách, které musí být splněny pro možnost instalace pamětní desky na domě kde žil J. W. Madden. Bude potřeba získat souhlas majitele domu a vyjádření památkářů, neboť dům je v památkové zóně.

Příští zasedání výboru bude v úterý 18. listopadu 2014, místo konání bude ještě upřesněno.

Zapsal dne 22. října 2014 Jan Chmelík.

One thought on “Zápis č. 16

 1. Pingback: Proběhla valná hromada Odboru přátel | ODBOR PŘÁTEL

Comments are closed.