Zakládáme tabla novorozených slávistů v Červenobílých listech

Máte doma letos narozeného slávistu či slávistku? Jste členy Odboru přátel Slavie nebo se jimi právě míníte stát a chcete se s námi o svou letošní domácí radost podělit?

Zašlete fotku na e-mail sekretariátu „fo-sk-slavia@volny.cz“ se základními personáliemi – jméno, příjmení, datum narození, bydliště či odbočka OP – a Vaše radost bude znásobena otištěním na tablu v prosincovém čísle Červenobílých listů i radostí nás všech, nás slávistů!

Redakce ČBL