Zápis č. 16

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 27. července 2010 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík,  Kraft,  Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Janáček

Sekretariát: Eisenhut

Hosté: Ondřej Zlámal, ředitel komunikace SK Slavia Praha fotbal, a.s.

 1. 1. Kontrola zápisu

 • Schůzka zástupců FO-OP se zástupci SK Slavia Praha – fotbal a.s. –  splněno, pan Rosen, předseda představenstva SK Slavia Praha fotbal, a.s. zavítal přímo na minulou schůzi výboru FO-OP.
 • Členská karta – Př. Chmelík zajistil finální formu digitalizace vhodnou pro grafické zpracování. Problém je pouze z digitalizací log sponzorů. Bude ještě řešeno. Úkol trvá.
 • Zatím není odezva ze Žirovnice ve věci založení odbočky FO-OP, př. Dobiáš vývoj sleduje.
 • Veřejné blahopřání před výkopem prvního domácího utkání Slavie s Mladou Boleslaví př. Maikovi k jeho narozeninám je připraveno. Se zástupci SK Slavia Praha fotbal a.s. byla akce projednána, byl koupen dárkový balíček. Za FO-OP poblahopřejí př. Adamec a př. Dobiáš.
 • Finanční podpora od SK Slavia fotbal a.s. zatím nebyla realizována. V této věci bude př. Havlíček kontaktovat pana Rosena.
 • Úkol pro všechny shánět reklamu do ČBL trvá.
 1. 2. Zpráva o hospodaření

Př . Eisenhut seznámil účastníky schůze se stavem finančních prostředků FO-OP v pokladně a na účtu, dále pak s historií výdajů i příjmů. Plánovaným výdajem je platba za vytištění letního čísla Červenobílých listů ve výši cca 50 tisíc Kč.

V diskusi byly probrány možnosti získání finančních příspěvků od sponzorských firem a osob. Př. Adamec spolu se sekretářem se pokusí oslovit některé z osob a uvažovaných firem.

 1. 3. Červenobílé listy

Př. Dobiáš informoval o stavu příprav vydání letního čísla. Vše je již uzavřeno a předáno do tisku. V závěru příprav v rámci konečných úprav bylo třeba některé články vyměnit, šlo o aktuální rozhovory, vše se zvládlo. Číslo bude obsahovat např. medailon internacionála Hlaváčka, přehled akcí odboček, článek o existujících klubech Slavia ve světě, rozhovory, představení mistrovských týmů Slavie v jiných sportovních odvětvích, osudy našich pohárových soupeřů.

Do tisku jde 2250 ks ČBL. Př. Vršecký, vzhledem k možnosti zajistit prodejce, nabídl zajištění prodeje jednotlivých výtisků, které případně po rozeslání členům FO-OP zbudou. Výbor v případě realizace odsouhlasil cenu ve výši 30,-Kč.

 1. 4. Odbočky

Př. Moulis seznámil s přítomné s akcí na odbočce v Žilově pořádanou na oslavu Slavie a samotné jejich odbočky, akce se zúčastnila i veřejnost.

Místní tým se dále zúčastnil pěti turnajů v malé kopané.

Př. Vršecký rovněž  zmínil účast Něčínské odbočky na turnajích v malé kopané. Zrekapituloval úspěchy jejich týmu, druhé místo na turnaji v Lázu a třetí místo v Hříměždicích. Kromě toho něčínská juniorka postoupila ze základní skupiny na turnaji v Mělníce, v týmu byl nejmladší účastník turnaje.

 1. 5. Celostátní setkání slávistů

Výbor konstatoval, že celostátní setkání slávistů v Rožďalovicích 26. června 2010 proběhlo na výbornou. Mnozí účastníci přijeli již v pátek. Sportovní i kulturní program, sociální zajištění i občerstvení, vše bylo na vysoké úrovni.

Příští setkání může proběhnout v Něčíně nebo v Kolíně, v obou případech ale bude záležet na obsazení obecního zastupitelstva po podzimních komunálních volbách.

 1. 6. Bojkot, požadavky

Výbor FO-OP projednal požadavky skupiny fanoušků ULTRAS a jejich bojkot domácích zápasů Slavie.

Výbor vyslovil nesouhlas s výzvou k bojkotu a s vlastním bojkotem domácích zápasů Slavie skupinou fanoušků ULTRAS. Bojkot Slavii poškozuje jak v mediálním světě tak i po sportovní a ekonomické stránce.

Výbor rovněž konstatoval, že některé z požadovaných bodů jsou ze strany vedení Slavie plněny. V této souvislosti byla zmíněna spolupráce a finanční podpora chorea i komunikace fanoušků „Tribuny sever“ s vedením Slavie i marketingovým oddělením. Tato skupina fanoušků má rovněž přímý odkaz na své stránky na oficiálním webu Slavie.

Požadavek na zveřejnění majetkové struktury akciové společnosti SK Slavia Praha fotbal nemůže být zcela naplněn, fanoušci nejsou akcionáři společnosti.

Výbor FO-OP podporuje a schvaluje:

 • Vybudování síně slávy v rámci daných možností
 • Zapůjčení historických relikvií ve vlastnictví FO-OP. V současnosti ve spolupráci s vedením Slavie již probíhá digitalizace některých písemností.
 • Prezentaci a umístění symbolů Slavie v areálu fotbalového stadionu včetně stožáru s vlajkou před stadionem a loga Slavie na fasádě stadionu.
 • Výstavbu pomníku Pepi Bicana před stadionem u příležitosti výročí sto let od jeho narození.
 • Pravidelná setkání fanoušků s představiteli Slavie

Výbor na závěr konstatoval, že cestou k realizaci zájmů fanoušků nejsou ultimáta a bojkot, ale vzájemná jednání a pochopení.

 1. 7. Různé

 • Př. Eisenhut podal informaci o klíčenkách s logem FO-OP. Bylo vyrobeno 100 ks. Prodejní cena pro členy FO-OP je 50,-Kč, pro nečleny 80,-Kč.
 • Př. Adamec informoval o možnosti využití dvou karet pro klubová sedadla při zápasech Slavie.
 • Př. Adamec seznámil přítomné s jednáním představenstva SK Slavia Praha, týkajícího se rekonstrukce hokejové haly Slavie v Edenu. Dle představitelů hokeje je pronájem O2 arény značně nákladný, rekonstrukce by se vyplatila. Na základě zpracované posloupnosti kroků, které je třeba vykonat, by mělo představenstvo rekonstrukci doporučit nebo zamítnout. V případě kladného stanoviska by s konečnou platností rozhodla valná hromada SK.

Na závěr vystoupil ředitel komunikace SK Slavia Praha – fotbal, a.s., pan Ondřej Zlámal. Ve svém vystoupeni zmínil:

 • stav prodeje permanentních vstupenek (zatím prodáno cca 2000 ks.)
 • ekonomickou situaci společnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s.
 • nástup nového generálního ředitele pana Platila
 • bojkot zápasů mužstva Slavie některými skupinami fanoušků
 • některá opatření a návrhy, které by vycházeli vstříc požadavkům fanoušků

Příští zasedání výboru proběhne 24. srpna od 17:30 hod. v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 22. června 2010  Jan Chmelík.