Zápis č. 18 (2019)

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel, z. s. konaného dne 14. října 2019

v hotelu Iris Eden na Sinobo Stadium v Edenu

Přítomni:                    Chmelík, Janáček, Jonáš, Krob, Moulis, Ocetník, Smetana, Váňa, Vlnas 

Sekretariát:                Vršecký

Kontrolní komise:       Havlíček, Krula

Omluveni:                   Pomikal, Tomčišin, Veselý, Vavřina

 1. Schválení programu – Program byl schválen všemi hlasy.
 2. Schválení zápisu – Předchozí zápis byl schválen všemi hlasy.
 3. Informace předsedy
  1. Př. Janáček zmínil:
   1. Oslavy 55. let Odboru přátel Slavie
   2. 3. ročník  turnaje v malé kopané v Edenu „O Dědkův pohár“, 
   3. Program v Muzeu
   4. Univerzita Slavia
   5. Průvod odboček OP před ligovým zápasem s Mladou Boleslaví
   6. Videoklip
   7. Prodej suvenýrů
   8. Schůzku vedení FO-OP s vedením SK Slavia Praha – fotbal, a.s. (za FO-OP Chmelík, Ocetník, Váňa)
   9. Průběh valné hromady SK Slavia Praha, spolek – v konečném výsledku FO-OP doplatil na kandidaturu tří svých nominantů místo max. dvou, kteří mohli být do představenstva dle stanov SK Slavia Praha, spolek zvolení.
   10. V návaznosti na výsledky voleb na valné hromadě SK Slavia Praha, spolek podal př. Krob návrh, aby FO-OP v budoucnu kandidoval jen takový počet kandidátů, který odpovídá stanovám SK Slavia Praha, spolek. – Návrh byl hlasováním přijat.
   11. Na příští schůzi výboru FO-OP bude pozván zástupce FO-OP v představenstvu SK Slavia Praha, spolek.
   12. Úkol 18/1: Př. Janáček ve spolupráci se sekretariátem pozvou na příští jednání výboru př. Adamce.
 4. Informace hospodáře
  1. Př. Ocetník podal informaci o stavu finančních prostředků FO-OP:
 5. Informace zástupce kontrolní komise
  1. Zástupce kontrolní komise neuplatnil žádnou připomínku či podnět.
 6. Informace sekretáře
  1. Př. Vršecký informoval o počtu členů a odboček FO-OP. K datu schůze má FO-OP 5575 platících členů a 136 odboček.
  2. Pětitisícím členem FO-OP se stal př. Brixi.
  3. Úkol 18/2: Př. Vršecký osloví př. Brixiho; nabízí se možnost zavítat společně s předsedou př. Janáčkem při zápasu Slavie do VIP prostor.
 7. Kontrola úkolů
  1. Úkol 9/7: Pracovní skupina Chmelík, Janáček, Krula, Ocetník zkontroluje znění již přijatých dokumentů GDPR a navrhne jejich případné doplnění ve spojení s pravidly GDPR. Je třeba doplnit pravidla týkající se smluvních vztahů. Úkol trvá.  
  2. Úkol 16/1: Sekretariát rozešle konečné verze dokumentů GDPR členům výboru ke schválení. Hlasování proběhne formou per rollam. Úkol trvá.
  3. Úkol 9/8: Př. Ocetník zajistí pro zájemce vyhotovení vizitek FO-OP dle grafického návrhu př. Pomikala. Proběhne kontrola údajů pro vizitky. Úkol probíhá. 
  4. Úkol 10/2: Př. Jonáš zajistí činnosti vedoucí ke kompletní inventarizaci věcí v majetku FO-OP včetně věcí zapůjčených do slávistického muzea a věcí v archivu.
   1. Soupis exponátů v Slavia Museum je hotov, soupis věcí v archivu na stadionu Slavie by měl být zpracován do konce října.
   2. Následně je třeba odsouhlasit majetková práva k exponátům se zástupci akciové společnosti SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Je třeba upozornit se snahou o nápravu na nepřesný popis zapůjčených věcí do muzea, kdy jsou prezentovány chybně jako věnované. Úkol probíhá.  
  5. Úkol 10/6: Dotisk textu na členské karty FO-OP. Př. Ocetník bude spolupracovat na dotisku s ticketingovým manažerem fotbalové Slavie Filipem Němcem.  Na členských kartách nemusí být kódy pro potvrzení slev při nákupu na internetu, generování slevových kódů bude řešeno na portálu FO-OP. 
   1. Členské karty jsou stále ve výrobě vzhledem k technickým i logistickým problémům. 
   2. Na základě této skutečnosti výbor FOOP rozhodl o samostatném odeslání výtisků ČBL č. 1/2019 členům FO-OP, kteří je dosud neobdrželi, a to bez přiložené nové členské karty. Doposud běžnou praxí bylo posílat karty i ČBL společně. V tomto případě budou členské karty distribuovány dodatečně s prosincovým vydáním ČBL. Úkol probíhá.
  6. Úkol 17/1: Př. Chmelík zjistí možnosti pořízení tiskárny pro dotisk osobních údajů na členské karty včetně její ceny. Zároveň zjistí časovou náročnost k vytištění cca 6000 ks karet bez osobních údajů členů jen s potiskem grafického návrhu při zajištění potisku externí firmou. Úkol splněn.
   1. Proběhla diskuse ke zjištěným informacím. Výbor FO-OP schválil možnost dotisku osobních údajů na členské karty na sekretariátu FO-OP, dotisk osobních údajů by zajistili pracovníci sekretariátu. Karty pro dotisk by byly dodány již potištěné grafickým motivem navrženým př. Pomikalem.
  7. Úkol 18/3: Př. Chmelík svolá schůzku, na které se dohodne konečné řešení dotisku. Na schůzku budou pozvání Lukáš Vala, David Ocetník, Michal Eisenhut a Petr Vršecký. Cena pořizované tiskárny pro dotisk by neměla překročit 25 tis. Kč. 
  8. Úkol 11/4: Udělování ocenění pro členy FO-OP, které by mělo mít tři stupně, od bronzového po zlatý. Př. Janáček projedná grafické provedení s př. Pomikalem. Úkol trvá. 
  9. Máme k dispozici 60 medailí s deskami. Tři stupně ocenění zatím realizovány nebudou. Př. Váňa navrhne doprovodný text ocenění předávaný společně s medailí.
  10. Úkol 13/4: Sekretariát pozve na příští zasedání zástupce fotbalové Slavie. Úkol splněn.
  11. Úkol 15/1: Př. Ocetník zjistí všechny možnosti týkající se nájmu lodi a možných oslav na palubě. Úkol splněn. Termín plavby lodí po Vltavě byl stanoven na 14. listopadu 2019.
  12. Úkol 18/4: Př. Ocetník ve spolupráci se sekretariátem připraví seznam hostů, kteří budou pozváni. Maximální počet je 80 osob.  
  13. Úkol 16/2: Př. Vršecký po určení a schválení termínu pro Slávistický večer vykomunikuje zapůjčení sálu s vedením hotelu IRIS. Výbor navrhl termín 18. leden 2020. Úkol splněn, s termínem je možno počítat.V této souvislosti byla jmenována přípravná skupina ve složení př. Váňa, Pomikal, Krob, Moulis a Chmelík.
  14. Úkol 17/2:  Přípravná skupina se bude věnovat přípravě programové náplně (předběžně zmíněna témata: Středoevropský pohár, 60. léta minulého století spojená se vznikem Odboru přátel Slavie). Z hlediska organizačního je třeba zajistit hudební doprovod, ověřit možnosti cateringu a ubytování. Dále zvážit pozvání osobností z řad umělců. Úkol probíhá. Dále bude sledováno v rámci bodu programu schůze výboru FO-OP.
  15. Úkol 17/3: Př. Janáček ve spolupráci s př. Ocetníkem a Vršeckým bude sledovat proces schvalování smlouvy mezi FO-OP a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. Smlouva je posuzována zástupci akciové společnosti. Dle minulého vyjádření hosta Martina Bendy se předpokládá k danému tématu vzájemná schůzka. Úkol trvá.
  16. Úkol 16/4: Př. Ocetník připraví stěžejní body, které by měly být naplněny pro schválení účasti ve fotbalovém turnaji při akci Setkání slávistů. Úkol splněn.
  17. Úkol 16/6: Př. Ocetník zajistí průběžnou propagaci produktů spojených s FO-OP, které jsou nabízeny k prodeji ve Fanshopu. Úkol je průběžně plněn. Na webu FO-OP je nabídka průběžně aktualizována. Nadále nebudeme sledovat v seznamu nových úkolů.
 8. Slávistické dušičky 2019
  1. Akce proběhne v sobotu 2. 11. 2019. Počítá se s návštěvou Olšan a Vyšehradského hřbitova. Pokud by byla do akce zahrnuta Letná v souvislosti s počátky letenského působení Slavie a účastí na tam v sobotu probíhajících závodech na vysokých kolech „Pražská míle“,  byl by potřeba autobus. Konkrétní program bude ještě diskutován ve vzájemné mailové korespondenci.  
 9. Slávistický večer
  1. Termín a místo konání je potvrzené. 
  2. Př. Váňa zpracoval synopsi Slávistického večera pod názvem „Rock around the Cup“.
  3. Úkol 18/5: Př Váňa svolá schůzku přípravné skupiny. Schůzka by se měla zabývat uvedenými tematickými okruhy programu (viz úkol 17/2) i technickým zajištěním Slávistického večera.
 10. Informace o Červenobílých listech
  1. Hlavní tematické okruhy jsou odsouhlaseny a ve stádiu zpracování. Připravují se i doplňující rubriky. 
 11. Informace o webových stránkách FO-OP
  1. Portál FO-OP zaznamenal 2870 registrací. Návštěvníci portálu, členové FO-OP, si mohou zkontrolovat správnost svých údajů, přihlašovat se na zájezdy FO-OP, používat slevové kódy a prohlížet kalendář akcí.
  2. Předsedové odboček mají k dispozici seznam členů své odbočky.
 12. Informace o činnosti odboček
  1. Informace poskytl př. Moulis:
   1. Konalo se:
    1. 07.09.2019 – Praha             Area 114 pořádala 3. ročník  turnaje v malé kopané v Edenu„O Dědkův pohár“, 
    2. 07.09.2019 – Praha             V rámci oslav 55. výročí založení Odboru přátel Slavie  proběhly v  Slavia Museum vzpomínkové akce:
     1. výstava artefaktů z majetku odboček a členů FO-OP
     2. Univerzita Slavia
     3. beseda 
    3. 08.09.2019 – Česká Lípa     Plavba po Máchově jezeře s Vikingy 
    4. 14.09.2019 – Kardašova Ř.  Turnaj v nohejbalu
    5. 17.09.2019 – Milán            Výjezd na zápas Ligy mistrů s Interem Milán
    6. 28.09.2019 – Praha                        V rámci připomenutí 55. výročí založení Odboru přátel Slavie byl proveden před utkáním s Mladou Boleslaví slavnostní nástup odboček na plochu stadionu.
  2. Připravuje se:
   1. 26.10.2019 – Brandýs n. O. Posvícenské posezení spojené s Univerzitou Slavia
   2. Průběžně se připravují zájezdy na ligové i pohárové zápasy. 
 13. Různé
  1. V souvislosti s probíhající inventarizací věcí v majetku FO-OP byly diskutovány možnosti jejich převozu z archivu Slavie. V současnosti slouží archiv jako kancelář pro p. Petráka a je přístupný pro jeho návštěvníky. I z tohoto důvodu je potřeba nejpozději do konce října dokončit soupis věcí a věci převézt na místo pod kontrolou FO-OP. 
  2. Po úklidu sekretariátu FO-OP bude zvážena možnost přestěhovat věci do prostor sekretariátu.
  3. Př. Chmelík podal informaci o průběhu zasedání představenstva SK Slavia Praha, spolek. Proběhla volba orgánů spolku. Předsedou spolku byl zvolen MgA. Jiří Vrba, místopředsedy Ing. Josef Mixa a Ing. Josef Šrámek. Předsedou kontrolní komise byl zvolen př. Chmelík.
  4. Na zasedání byly probrány možnosti rozvoje spolku a vzájemné spolupráce. Jednou z možností rozvoje spolupráce bude operativní ustanovování komisí k jednotlivým řešením, do kterých budou moci jmenovat oddíly své zástupce. Bude třeba zpracovat plán práce představenstva, zlepšit komunikaci uvnitř spolku mezi jednotlivými oddíly i prezentaci spolku navenek vůči veřejnosti.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 20. listopadu 2019. Místo i čas budou upřesněny.

Zapsal dne 4. září 2019 Jan Chmelík.

Za správnost Petr Vršecký.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..