Zápis č. 23

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 15. února 2011

v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kraft, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Kment

Hosté: Jiří Nedvídek

Př. Adamec úvodem přivítal internacionála Jiřího Nedvídka, hráče i trenéra Slavie Praha, který oslavil své 80. narozeniny. Jiřímu Nedvídkovi byl předán dárkový balíček. Zároveň byl pozván jako čestný host Slávistického večera, který se uskuteční 18. února 2011.

1. Fond na podporu Slavie

Př. Adamec otevřel otázku tzv. slávistického fondu, který by byl v režii fanoušků a měl by finančně pomoci Slavii Praha v časech nelehkých. Byly probírány různé varianty použití fondu, např. nákupy hráčů, nákupy akcií, formy půjček. Byl diskutován název fondu, způsob výběru finančních příspěvků a jejich správa.

Použití fondu se odvine i od výše vybrané částky. Realistický odhad se pohyboval v maximální výši 4 miliónů, což v souvislosti s nákupem akcií a možností ovlivnit chod společnosti, se jeví jako nedostatečné.

Neméně důležitou při rozhodování o fondu a jeho formě se jeví i moznost získání nového vlastníka společnosti a s tím spojenou změnu stavu společnosti SK Slavia Praha.

Všechny kroky musí být prokonzultovány s právníky, zkusíme oslovit např. JUDr. Baboráka.

Po zvážení všech souvislostí bylo rozhodnuto:

  • Zpracovat právní analýzu současně platné legislativy vztahující se k založení účelového finančního fondu v rámci občanského sdružení nebo v rámci nového subjektu typu nadace.
  • Zpracovat posloupnost konkrétních kroků, jak časových, tak věcných, pro realizaci záměru uvedeného v bodu 1.
  • Zjistit současný stav jednání, která mají za cíl najít pro společnost SK Slavia Praha fotbal a.s. nového strategického partnera, a v této souvislosti pak definovat možnosti z tohoto stavu jednání vyplývající.
  • Navrhnout způsob spravování finančního fondu a nabývání i čerpání prostředků v plném souladu s legislativou a s ohledem na právní postavení organizace fond spravující.
  • Stanovit účel a možnosti použití vybraných finančních prostředků ve variantách odrážejících způsoby užití zohledňující jejich výši a  kontext s předpokládanými možnostmi reálného stavu a vývoje.

Konečné rozhodnutí o realizaci účelového finančního fondu a jeho formě bude přijato až na základě zpracovaných podkladů, informací a aktuálního vývoje společnosti SK Slavia Praha.

2. Slávistický večer

Př. Chmelík podal poslední informace o přípravě Slávistického večera, který proběhne 18. února 2011 v prostorách hotelu IRIS v Edenu. Vše je organizačně připraveno včetně zajištění pořadatelské služby od pana Rýdla. Večera se neúčastní generální ředitel Miroslav Platil, který se omluvil, je v zahraničí.

Př. Havlíček zajistil 1. cenu do soutěže o ceny, jedná se o poznávací zájezd do Řecka od cestovní kanceláře Venus Trade & Tours. Podrobnosti a podmínky předání poukazu dohodne př. Chmelík se zástupcem cestovní kanceláře.

Program začne vystoupením zástupců FO-OP a Fanklubu a bude pokračovat následujícími body:

20:05 – Standa Procházka – píseň Věčná Slávie

20:10 – blahopřání bývalému hráči Jiřímu Nedvídkovi k 80. narozeninám

20:15 – předtančení, Tereza Šimáčková a Jiří Gross

20:25 – hudba k tanci a poslechu, Dance Band Plzeň

21:00 – Viktor Sodoma – Kluci zlatí a jiné zlaté songy

21:30 – informace o přípravě oslav 100. výročí narození Pepiho Bicana

21:40 – hudba k tanci a poslechu, Dance Band Plzeň

22:15 – vyhlášení výsledků MISS SLAVIA 2011

22:30 – mužský vokální kvintet Hlasoplet

23:00 – losování hlavních výher soutěže o ceny

23:20 – hudba k tanci a poslechu, Dance Band Plzeň

24:00 – benefiční dražba kultovního slávistického předmětu ve prospěch

Kliniky dětské hematologie a onkologie  FN v Motole

00:15 – popůlnoční překvapení-kouzelník

V závěrečném vystoupení kouzelníka, bude vyčarován „nový majitel Slavie“, přímo se účastní př. Vršecký.

3. Fotbalový tým FO-OP

Př. Adamec informoval o požadavku SK Slavia Praha fotbal na placení nájmu za pronájem hřiště pro zápasy a tréninky týmu FO-OP. Zástupci týmu dokonce již požadovanou částku zaplatili. Ovšem dle smlouvy o spolupráci mezi FO-OP a SK Slavia Praha fotbal a.s. je pronájem hřiště poskytován zdarma. Vzniklou situaci probere př. Adamec osobně s p Rosenem.

4. Stav hospodaření

Př. Eisenhut podal stručnou informaci o stavu hospodaření a počtu prodaných vstupenek na Slavistický večer.

5. Zájezd do Splitu

Informace o zájezdu do Splitu u příležitosti 100. výročí založení fotbalového klubu Hajduku Split podali účastníci zájezdu př. Dobiáš, Vršecký a Moulis. Přijetí i atmosféra ve Splitu od úvodní mše až po konečný ohňostroj byla skvělá. Oslavami žilo celé město, které bylo vyzdobeno, všude chodili lidé se symboly Hajduku. Vydařilo se i přípravné utkání, ve kterém Slavia zvítězila 2:0.

6. Odbočky

Informaci podal př. Dobiáš. Proběhly valné hromady v Klatovech, Žilově a Mníšku pod Brdy. Dne 22. února proběhne valná hromada v Příbrami. Odbočka v Chomutově vylepšila svůj web a plánuje rozhovor s Vlčkem.

7. Různé

Př. Dobiáš připomněl slib poskytnutý př. Marešovi. Bylo slíbeno umístění kontaktu na př. Mareše na webu FO-OP za účelem sjednávání zápasů internacionálů Slavie, což má na starosti právě př. Mareš. Realizaci zajistí př. Chmelík či Dobiáš.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne 15. března 2011 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 15. února 2011 Jan Chmelík.