Zápis č. 31

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 22. listopadu 2011 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček,  Kraft, Moulis, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluveni: Kment, Chmelík, Smetana, Kyzr, Janáček

Př. Adamec úvodem přivítal novou tiskovou mluvčí SK Slavia Praha – fotbal a.s. Soňu Nouzákovou a nabídl jí členství v Odboru přátel, které bylo  akceptováno.

  1. 1. Aktuality

Př. Adamec zrekapituloval události od poslední schůze. Zmínil:

Akce Slávistické Dušičky 2011 – akce proběhla v tichosti, bez předchozí propagace. Pro příště je nutno akci lépe organizačně a termínově naplánovat.

45. výročí ženské kopané – při příležitosti tohoto výročí byl předán finanční příspěvek 3000 Kč do rukou vedoucí mužstva Jaroslavy Rinnerové .

Dále bylo konstatováno, že přišla žádost jistého Petra Podroužka o případné věnování historických artefaktů Slavie nově vznikajícímu sportovnímu muzeu. Bylo rozhodnuto pozvat pana Podroužka na příští schůzi výboru, aby mohla představit svůj projekt.

  1. 2. Kontrola zápisu

Zajištění placené reklamy – do druhého letošního čísla ČBL jsou zajištěny 4 placené reklamy (Colas CZ, Lesy Horský, Vltava-Labe-Přes, SINGA) v úhrnné výši 52 tis. Kč. Tím budou z větší části pokryty náklady na tisk a distribuci časopisů (odhadované náklady 60 tis. Kč).

  1. 3. Jubilanti

Internacionál Petr Herda oslaví 27.listopadu 55 narozeniny. Při této příležitosti mu bude předán dárkový balíček před utkáním s Baníkem Ostrava v pondělí 28.11. Dalším jubilantem bude Josef Mixa, který 7.12. dovrší 70 let. Bude pozván na příští schůzi výboru 13.12, kde mu bude s gratulací předán dárkový balíček.

  1. 4. Odbočky

Př. Dobiáš informoval o dění na odbočkách.

22. října – Brandejské posvícení v Oucmanicích

28. října. – Kolinea cup v Kolíně

Připravuje se:

26. listopadu – turnaj starých gard v Brandýse n.L./Staré Boleslavi za účasti OP Slavia                                                                                 Nečín – senioři

26. listopadu – zájezd do Berlína na zápas Herta – Leverkusen

3. prosince – Kolínská kuželka v Kutné Hoře

3. prosince – Mikulášská v Příbrami

10. prosince – výroční členská schůze, beseda, Mikulášská v Rožďalovicích

29. prosince – výroční členská schůze Brandýs

31. prosince – Silvestrovská vycházka, Brandýs

31. prosince – tradiční fotbalový zápas Slavia – Sparta v Nečíni

  1. 5. Červenobílé listy

Př. Dobiáš informoval o stavu příprav druhého letošního čísla.

–         všechny články jsou shromážděny

–         čeká se na závěrečné 2 zápasy

–         tiskárnou byl předložen první nástřel, probíhá první lámání

–         jsou 4 reklamy, budou třeba dvě barevné dvoustrany

–         celkem 40 stran textu

–         uzavřeno bude 6.12., kdy půjde do tisku

–         po 6.12. dodá sekretariát př. Dobiášovi aktuální databázi k sestavení seznamu abonentů

–         rozesílání se předpokládá 30.12.

  1. 6. Různé

Proběhla obsáhlá diskuze, které se zúčastnili všichni přítomní, včetně Soni Nouzákové. Z probíraných témat:

–         organizace setkání fanoušků s vedením

k distribuci mezi fanoušky bude vydáno omezené množství oficiálních pozvánek

–         zájezdy mimopražských fanoušků na domácí zápasy Slavie

organizaci zájezdů je třeba dořešit z hlediska dopravy (volba tras, dopravní prostředky) a finančního zabezpečí (dotace na dopravu, volné vstupenky)

–         prodej suvenýrů v areálu stadionu a při zápasech Slavie

Příští zasedání výboru bude 13. prosince 2011.

Zapsal dne 22. listopadu 2011 Michael Eisenhut