Zápis č. 33

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 24. ledna 2012 v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni:                    Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Kraft, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise:

Sekretariát:                            Eisenhut

 

 

 

  1. 1.      Kontrola zápisu

 

Zajištění placené reklamy – reklama vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS byla vydána, faktura za zveřejnění v ČBL byla poslána, zatím nebylo zaplaceno. Sekretariát ještě pošle dohodnutý počet výtisku ČBL s reklamou na vydavatelství.

 

Rozhovor s Mixou – zatím se nedaří dohodnout termín. Úkol trvá.

 

 

 

  1. 2.      Aktuality

 

Př. Adamec referoval o dopadu nového loterijního zákona. Slavii v důsledku zákona schází 20 mil. na mládež, které poskytovala loterijní společnost SynotTip. Loterijní zákon se dotkne i FO-OP, kdy nelze čekat žádný příspěvek na činnost. Musíme iniciativně hledat zdroje jinde.

 

Př. Adamec dále referoval o schůzkách SDS, za FO-OP se zúčastňují př. Adamec, Riesner, Chmelík a Havlíček. Probírají se hlavně témata, která by měla být předmětem diskuse na setkáních s bratry Řebíčky. Tato setkání probíhají cca 1x za měsíc, na posledním setkání byli přítomni i zástupci politické strany Desítka pro domácí. Diskutovány byly možné způsoby, jak získat od městské části Praha 10 finanční prostředky, které v důsledku nového loterijního zákona doputují od státu do rozpočtu městské části. Na setkáních jsou většinou probírány některé novinky, např. co se týká realizace síně slávy, vztahů vedení a fanoušků nebo je řešena koncepce sportovní přípravy.

 

 

  1. 3.      Slávistický večer

 

Př. Chmelík seznámil přítomné o stavu příprav Slávistického večera, který nakonec proběhne v hotelu IRIS v Edenu 10. Února 2012. Právě s hledáním místa konání byly velké problémy.

 

Díky zajištěným sponzorským darům by měl být SV finančně pokrytý. Pronájem prostor hotelu včetně zajištění občerstvení, parketu a pódia by neměl překročit 50 tis. Kč. Za hudbu a doprovodné technické věci je odhadovaná výše výdajů 95 tis. Kč. Spolu s dalšími výdaji (např. OSA) činí  odhad výdajů 105 tis. Kč. Předpokládanými příjmy jsou příjmy ze vstupného a z vědomostní soutěže, odhadem 40 tis. Kč. Zbývající část výdajů pokryjí sponzorské dary.

 

Výbor FO-OP doporučuje stanovit výši ceny startovného ve vědomostní soutěži na 20 Kč za každý jeden start. V případě finanční ztráty celého Slávistického večera poskytne každý člen výboru dotační příspěvek ve výši 1000,-Kč.

 

V programu SV je počítáno s předtančením, informacemi o charitativních akcích, informací o oslavách výročí 100. narození Bicana, vystoupí Standa Procházka a půlnoční překvapení Peca. Rovněž je plánována přehlídka typů slávistických fanoušků.

 

 

 

  1. 4.      Stav hospodaření

 

Př. Eisenhut podal stručnou informaci o stavu hospodaření. Informoval o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu. V současnosti je na bankovním účtu 65 tis. Kč, v pokladně cca 6 000,-Kč. Členské příspěvky během prvních 14ti dnů zaplatilo cca 350 lidí. Byla zaplacena faktura za tisk ČBL.

 

 

  1. 5.      Odbočky

 

Informaci podal př. Dobiáš. Odbočka Mníšek chtěla pořádat v tomto roce Setkání slávistů vzhledem k jejich výročí vzniku a nelíbí se, že pořadatelství bylo dáno odbočce v Žilově. Ovšem dle informací v Mníšku přetrvávají problémy s ubytováním a odbočka Žilov se již na setkání připravuje. Výbor i z důvodu výročí v Mníšku schválil plán jednoho výjezdního zasedání do Mníšku (asi září, říjen), které by mohlo být spojeno i s některými doprovodnými akcemi.

 

Jinak proběhlo:

 

26.12.2011 – Turnaj ve stolním tenise v Mníšku

29.12.2012 – Výroční valná hromada v Brandýse nad Orlicí

31.12.2011 – Silvestrovská vycházka v Brandýse nad Orlicí

 

Plánuje se

 

27.1.2012 – Pět let Žilova

28.1.2012 – VČS Veleň

18.2.2012 – Karneval spolu s dětským karnevalem v Mníšku

21.2.2012 – VH v Příbrami

 

Perspektivně jsou plánovány i další akce např. dětský karneval v Rožďalovicích, kolínské ‚bowlení‘ či VH v Klatovech.

 

 

 

  1. 6.      Různé

 

Pro VH v Příbrami je třeba zajistit hráče na besedu, žádost byla směrována na Soňu Nouzákovou, zatím bez odezvy.

 

Př. Dobiáš informoval o úmrtí př. Kužela z Nové Paky.

 

Zemřel Jiří Raška, člen odbočky ve Frenštátě pod Radhoštěm a olympijský vítěz ve skocích na lyžích. Sekretariát zajistí na pohřeb květiny.

 

Př. Moulis referoval o VH v Žilově, zúčastnil se Pospěch a Soňa Nouzáková. Za FO-OP byli Dobiáš a Čapek.

 

Byla podána žádost o bezplatný pronájem hřiště s umělou trávou pro družstvo kopané FO-OP. Bezplatný pronájem vyplývá z uzavřené smlouvy mezi SK Slavia Praha fotbal a.s. a FO-OP. Zatím bez odpovědi. Sekretariát učiní dotaz.

 

Př. Dobiáš byl požádán o příspěvky do Poločasu, připraví sérii článků ‚Šest desetiletí slávistického fanouška‘.

 

Dne 23. února se dožívá 50 ti let Ivo Knoflíček, sekretariát zajistí dárkový balíček a pozvání na schůzi výboru.

 

 

Příští zasedání výboru FO-OP vzhledem k termínu VH v Příbrami proběhne mimořádně ve středu! 22. února od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

 

 

Zapsal dne 24. ledna 2012 Jan Chmelík.