Zápis č. 43

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 18. prosince 2012  v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni: Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Kment, Kraft, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Janáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluven: Kyzr

Hosté: Krob, Pomikal

 

 1. 1.      Kontrola zápisu

 

Setkání slávistů 2013 – př. Dobiáš informoval přítomné o možnosti konat Setkání slávistů ve Štenberku na Moravě. O uspořádání akce mají zájem, nicméně definitivně potvrdí její uspořádání až po valné hromadě místní odbočky v únoru. Tato možnost je lákavá i z hlediska možnosti pořádat Setkání na Moravě. Př. Dobiáš byl pověřen korespondencí, předběžně jim již byly poskytnuty základní informace. S logistikou jsou ochotni pomoci i zástupci minulých pořadatelů, př. Vršecký a Moulis. Vývoj budeme sledovat. Úkol trvá.

Oslavy 50. výročí založení OP – plánují se články v ČBL, předávání plaket a vydání odznaku. Vše v přípravách. Úkol trvá, provedeme kontrolu v polovině roku 2013.

Slávistický večer – př. Chmelík oznámil změnu termínu. Únorový termín je nevhodný vzhledem k probíhajícím prázdninám. Předběžně byl stanoven termín 22. nebo 23. březen 2013, pravděpodobně opět hotel IRIS. Stále však se nedaří zajistit finanční prostředky, na nichž závisí rozsah celé akce. Je také možné uspořádat jen posezení s reprodukovanou hudbou. Úkol trvá.

Blahopřání – př. Adamec poblahopřál bývalému předsedovi fotbalového oddílu SK Slavia Praha panu Kynclovi. Př, Adamec a Dobiáš popřáli a poděkovali na ploše stadionu hráči Vlčkovi u příležitosti jeho rozlučky s aktivní kariérou. Úkol splněn.

 1. 2.      Aktuality

 

Př. Adamec se zamyslel nad možnými posilami A týmu Slavie. Mluví se o Reinochovi či Rosovi, ale jsou to pouze spekulace. Nad dalším působením Latky visí otazník, počítá se ale spíše s odchodem.

 1. 3.      Odbočky

 

Př. Dobiáš informoval o dění na odbočkách.

Uskutečnilo se:

 • Kolínská slávistická kuželka – sobota 1. prosince v Kutné Hoře, jednalo se o turnaj smíšených dvojic
 • Členská schůze odbočky Rožďalovice – sobota 8. prosince v Rožďalovicích v místní slávistické klubovně. V rámci schůze proběhly tři akce:

–         Výroční schůze

–         Univerzita Slavie

–         Beseda s trenérem Radou

 • Bowling v Brandýse nad Orlicí, tzv. Brandýská koule
 • Bowlingový turnaj pořádaný Českou Třebovou společně s Brandýsem n. O.

Odbočka v Brandýse plánuje hned po novém roce svoji valnou hromadu.

Odbočka v Kroměříži oznámila, že požadované členské známky v pořádku dorazily, vše OK.

 

 1. 4.      Představení kandidátů do výboru FO-OP

 

Vzhledem k blížící se volební valné hromadě FO-OP byli na zasedání výboru pozváni př. M. Krob a M. Pomikal, jakožto možní kandidáti do výboru FO-OP v následném funkčním období.

Př. Adamec seznámil hosty s hlavními okruhy činností výboru, jeho personálním obsazením i oblastmi činnosti celého FO-OP.

Oba kandidáti vyjádřili ochotu kandidovat a pomoci, k tomuto rozhodnutí přispěl i postoj FO-OP v období krize. Ve svém vystoupení naznačili své představy.

 1. 5.      Červenobílé listy

 

O stavu informoval př. Dobiáš. ČBL jsou již vytištěny a distribuují se. Bylo vydáno více než 2000 výtisků. Na titulní straně je olympijská vítězka Knapková,

 1. 6.      Zprávy sekretariátu

 

Př. Eisenhut seznámil zúčastněné se stavem finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.

Očekávanými plánovanými výdaji jsou doplatek za členské karty a náklady na ČBL včetně distribuce.

V letošním roce překročila suma příjmů za členské příspěvky příjmy za loňský rok. Dále jsou očekávány sponzorské příspěvky i platby za zveřejnění reklamy v ČBL.

Př. Eisenhut po dohodě s př. Adamcem ukončí svou činnost na sekretariátu ke konci dubna, tj. po valné hromadě FO-OP. Jeho nástupcem se stane př. Vršecký, který vyslovil s touto funkcí souhlas.

 1. 7.      Web

 

Na webu FO-OP byly zveřejněny další dva články. Bylo doplněno heslo převzaté od Karla Havlíčka Borovského: „Moje barva červená a bílá, dědictví mé – poctivost a síla.

 

 1. 8.      Fúze FO-OP a Fanklubu

 

Byl opětovně projednán pracovní materiál týkající se fúze FO-OP s Fanklubem. Byly probrány následující okruhy:

 

 • Název nového subjektu
 • Organizační uspořádání
 • Finance a závazky
 • Logo
 • Způsob registrace (průkazky, karty)
 • Členské příspěvky
 • Evidence členů, databáze
 • Webová prezentace
 • Vydávané tiskoviny (ČBL)
 • Sekretariát
 • Výsledek fúze, změna stanov

 

Ke každému bodu proběhla diskuse, většinovým názorem se stal názor, že Fanklub by se v případě fúze měl stát odbočkou FO-OP s vlastní právní subjektivitou. Není to žádná novinka, FO-OP v současnosti sdružuje jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Tento typ fúze by z hlediska administrativy byl nejjednodušší. Odbočky nemusí být určeny jen místně, např. Rožďalovice, ale mohou vznikat i uskupení účelová. Byl zmíněn případ připravované odbočky Tribuna sever.  Př. Kment a Chmelík budou informovat o tomto názoru zástupce Fanklubu

 

 1. 9.      Různé

 

Př. Eisenhut informoval o požadavku SK Slavia Praha nahlásit kandidáty na sportovce roku 2012. Výbor FO-OP navrhuje veslařku Knapkovou a hokejistu Hertla.
Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 22. ledna 2013 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

 

Zapsal dne 18. prosince 2012 Jan Chmelík.