Zápis č. 44

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 22. ledna 2013  v restauraci PH Slavia Praha

Přítomni:  Adamec, Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluven: Kment, Kraft, Kyzr, Moulis

Hosté:  Krob, Pomikal – omluveni

 

  1. 1.      Kontrola zápisu

 
 

Setkání slávistů 2013 – př. Dobiáš informoval o stavu možného konání Setkání slávistů ve Štenberku na Moravě. Situaci nepřetržitě monitorujeme. Na únorovém zasedání výboru by mělo být jasněji. Pokud se setkání bude konat zde, je předpoklad bohatého kulturního doprovodného programu. Úkol trvá.

Oslavy 50. výročí založení OP – byla podána informace o úmyslu př. Čapka, který je rozhodnut poskytnout vlastní finanční prostředky na vydání pamětního časopisu k uvedenému výročí. Úkol trvá, průběžně kontrolujeme.

Slávistický večer – př. Chmelík seznámil se stavem možného konání Slávistického večera. Přetrvává problém s financováním. Neosvědčila se ani nabídka finanční kompenzace pro případné sponzory. Stále je i ve hře jiný typ této akce, např. zaměřený na určité výročí spojené se Slavií a pořádaný v termínu odpovídajícímu tomuto výročí. Úkol trvá.

Červenobílé listy – vytištěno celkem 2300 kusů, proběhla distribuce, zbývající výtisky je možno vyzvednout nebo zakoupit v sekretariátu FO-OP. Úkol splněn.

Fúze FO-OP a Fanklubu – př. Chmelík informoval o schůzce se zástupci Fanklubu, na které byly tlumočeny názory výboru FO-OP na jednotlivé okruhy této fúze. Výsledkem setkání je konstatování, že v devíti z jedenácti probíraných bodů by šlo dospět ke shodě. Bohužel, v oblasti organizačního uspořádání (odbočka, neodbočka) a v názoru na název uskupení po fúzi, ke shodě nedošlo. Bez vyřešení těchto bodů nelze v přípravách fúze pokračovat. Situace bude nadále sledována.

Nahlášení kandidátů na sportovce roku SK Slavia Praha – navrhovaní sportovci (Knapková, Hertl) byli nahlášeni. Byl předán článek do ročenky o činnosti FO-OP. Úkol splněn.

  1. 2.      Aktuality

 

Př. Adamec informoval o přípravách slávistického víkendu (25-27. ledna 2013) a jednotlivých plánovaných akcích k 120. výročí vzniku „sportovní“ Slavie. Byl probrán počet pozvánek na galavečer v Národním divadle pro členy FO-OP. Tuto akci pořádá SK Slavia Praha – fotbal a.s. a tudíž na počet pozvaných nemá výbor FO-OP žádný vliv. Původně dostal FO-OP k dispozici tři pozvánky, které byly směrovány na předsedu a oba místopředsedy. Po informaci ředitelky Soni Nouzákové o možném navýšení počtu vstupenek pro FO-OP na tuto akci, poskytl předseda seznam osob v pořadí dle výborové hierarchie. Kdo bude následně pozván, je již záležitostí pořadatele. Na pozvánku pro 1. místopředsedu př. Dobiáše půjde jednatel př. Chmelík, př. Dobiáš dostal osobní pozvání.

K tématu pozvánek a jejich počtu na galavečer proběhla diskuse. Byly tlumočeny některé názory z odboček. Výbor FO-OP opět konstatuje, že do konečného rozhodnutí o počtu pozvánek a jejich jmenovitému určení nemá možnost zasahovat, je plně v režii pořadatele, tj. SK Slavia Praha – fotbal, a.s.


  1. 3.      Odbočky

Př. Dobiáš informoval o vzniku tří nových odboček v severních Čechách a sice Jablonné v Podještědí, Chotěšov u Lovosic a Vilémov u Šluknova.

Dále informoval o činnosti na odbočkách. Uskutečnilo se:

 

  • 4. ledna valná hromada v Brandýse nad Orlicí
  • 19. ledna trojboj ve Cvikově mezi Slavií a Spartou

 

Připravuje se:

  • 9. února – Turnaj v ping-pongu v Dřevníkách, pořádá odbočka Nečín
  • 23. února – maškarní ples

  1. 4.      Web

 

Př. Dobiáš podal informaci o nových článcích a rozhovorech na webu, zmínil i současná pravidla pro zveřejnění příspěvku na webu. Výbor vzal zprávu na vědomí.

  1. 5.      Zprávy sekretariátu

 

Př. Eisenhut seznámil zúčastněné se stavem finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.

Finanční závazky za vydání a distribuci Červenobílých listů byly uhrazeny, rovněž i doplatek za členské karty byl uhrazen.

Začínají přicházet první členské příspěvky na rok 2013.

  1. 6.      Různé

 

Dne 27. ledna 2013 se dožívá 75. let pan Miloš Daliba. Sekretariát zajistí dárkový koš. K jeho jubileu vznikl rozhovor,  který byl již publikován na našem webu.

 

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 19. ůnora 2013 od 17:30 v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 22. ledna 2013 Jan Chmelík.