Zápis č. 45

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 19. února 2013  v restauraci PH Slavia Praha


Přítomni: Adamec, Dobiáš, Chmelík, Kment, Moulis, Smetana, Vršecký

Kontrolní komise: Horáček, Janáček

Sekretariát: Eisenhut

Omluven: Havliček, Kraft, Kyzr

Hosté: Krob, Pomikal, Myšinskij

 

  1. 1.      Kontrola zápisu

 

Setkání slávistů 2013 – př. Dobiáš a př. Čapek se zúčastní VH ve Šternberku na Moravě, která mimo jiné probere možnost pořádání Setkání slávistů ve Šternberku. Pokud nedojde k dohodě je možno uspořádat setkání v Hodoníně. Zástupce odbočky v Hodoníně se účastnil zasedání výboru FO-OP a předložil projekt Setkání. Setkání se bude konat poslední víkend v červnu. Úkol trvá.

Oslavy 50. výročí založení OP – bylo projednáno v samostatném bodu.

Slávistický večer – př. Chmelík seznámil se současným stavem možného konání Slávistického večera. Na základě této zprávy rozhodl výbor FO-OP tentokrát Slávistický večer nepořádat a nahradit ho jinou akcí v jiném termínu pořádanou FO-OP. Výbor FO-OP navrhuje uspořádat v Praze jízdu parníkem po Vltavě, která může být spojena s nějakým tematickým okruhem či tancem. Př. Dobiáš připraví dopis odbočkám, který by zmapoval zájem odboček o tuto akci. Př. Chmelík a př. Krob zjistí finanční a věcné podmínky konání akce s parníkem. Úkol trvá.

Fúze FO-OP a Fanklubu – Výbor Fanklubu na svém zasedání odmítl návrhy FO-OP, fúze se nyní nekoná. Byla podána informace o zrušení slev na zájezdy pořádané Fanklubem pro členy FO-OP. Dále bylo konstatováno, že Fanklub při výrobě svých suvenýrů používá některé chráněné značky registrované FO-OP.

Výročí př. Daliby – pan Miloš Daliba bude pozván na příští zasedání výboru FO-OP, kde mu bude předán dárkový balíček. Zajistí sekretariát.

 

  1. 2.      Oslavy 120. výročí vzniku Slavie v ND

 

Na odbočkách panuje rozladění z počtu účastníků za FO-OP na večeru v ND. Výbor opět konstatuje, že akci nepořádal, původně z 1000 pozvaných, kde figurovali internacionálové, trenéři, osobnosti veřejného života i zahraniční hosté, obdržel pouze tři pozvánky. Osobní pozvánku obdrželi někteří členové výboru (př. Dobiáš a Moulis) Po dotazu u pí Soni Nouzákové bylo obdrženo několik dalších pozvánek.

Proběhla diskuse o možnosti ovlivnit počet pozvánek. Po zhodnocení došel výbor k názoru, že opravdu nebylo v silách výboru distribuci vstupenek ovlivnit.

 

  1. 3.      Odbočky

 

O akcích informoval Př. Dobiáš:

3.2.  VH Mníšku, spojeno s maškarním bálem

15.2. Sněmovala naše početně největší odbočka v Klatovech, příští rok k oslavě 3. výročí založení by rádi pořádali Setkání slávistů

9.2.  Turnaj ve stolním tenise v Nečíni

Připravuje se:

24.2.          VH odbočky ve Šternberku. Mělo by se rozhodnout o pořádání Setkání slávistů v letošním roce

1.3.            VH odbočky Žilov – bude spojeno s výjezdním seminářem Univerzity Slavia

9.3.            Maškarní bál v Rožďalovicích

9.3.            VH Veleň, od 14:30 hod., restaurace ‚U Arazimů‘

14.3.          Beseda s generálním ředitelem SK Slavia Praha – fotbal, a.s. panem Kusým v Brandýse nad Orlicí. Zřejmě padnou otázky ohledně akce v Národním divadle.

23.3.          Bowling v Kutné Hoře, pořádá odbočka Kolín

 

  1. 4.      Univerzita Slavia

 

Př. Krob informoval o vznikající spolupráci s radnicí Prahy 10, týkající se Univerzity Slavia. Radnice by měla povolit zasedání univerzity Slavia na půdě škol na území Prahy 10 v období květen a červen 2013. Tato iniciativa přispěje k propagaci Slavie.

Př. Chmelík při této příležitosti zmínil přípravu akce spojenou s Univerzitou Slavia. Jedná se opět o akci sloužící k propagaci Slavie využitím geocachingu. Tzv. „kešku“ a certifikát o absolvování „postgraduálního studia“ Univerzity Slavia získají osoby, které zodpoví správně otázky o Slavii a pomocí jich vyluští souřadnice, kde je keška umístěna. Předpokládá se využít k tomuto účelu Fanshop.

 

  1. 5.      50. výročí vzniku Odboru přátel

 

O současném stavu a iniciativě př. Čapka informoval př. Dobiáš. V souvislosti s hodnocením večera v ND ku 120. výročí SKS si výbor OP uvědomuje, že i na základě připomínek z odboček je nutné se soustředit na důkladné a důsledné přípravy vlastního výročí – 50 let OP v příštím roce.

Výbor FO-OP odsouhlasil záměr, že ihned po zvolení nového výboru by měla být sestavena koordinační skupina OP-50, která se zaměří na 3 hlavní okruhy – historicko-publicistický (vydání zvláštní publikace – zejména na její rozsah a obsah), kulturní (příprava vhodných kulturně-společenských akcí) a propagační (zvážit, které suvenýry – vlaječky, odznaky a další předměty pro výročí připravit). Výbor považuje všechny dosavadní úvahy za přípravné; zatím je do výročí cca 19 měsíců čas, ale ihned po volební VH je nutné činnost koordinační skupiny zahájit. Sestavení skupiny bude úkolem nově zvoleného výboru.

 

  1. 6.      Zprávy sekretariátu

 

Př. Eisenhut seznámil zúčastněné se stavem finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.

Očekávaným příjmem je platba za zveřejněnou reklamu v ČBL. K polovině února zaplatilo členské příspěvky 464 členů.

Na straně výdajové se předpokládají běžné provozní výdaje.

 

  1. 7.      Volební Valná hromada FO-OP

 

Výbor FO-OP určil termín  VH na víkend 20 – 21. dubna 2013, kdy by podle rozpisu měla hrát Slavia domácí zápas. O konkrétním dnu se rozhodne podle předpokládaného termínu zápasu. Bohužel vzhledem k televizním přenosům a z toho plynoucím přesunům zápasů, nelze přesně určit výkop zápasu.

Schválení doporučené kandidátky, jednacího a volebního řádu bude tématem příštího zasedání výboru FO-OP.

  1. 8.      Různé

 

Př. Vršecký informoval o možnosti získat vouchery na čaje do čajovny. Vouchery by měly být cenami na mládežnických turnajích.

Podána informace o možnosti zviditelnění FO-OP v souvislosti s účastí zástupců FO-OP na akci k 130. výročí Jedličkova ústavu. Akce proběhne 26. června a bude ji natáčet televize. Vzhledem k plánovanému termínu Setkání slávistů není toto datum vhodné.

Př. Krob a Pomikal požádal o zjištění společnosti, která vyrábí propagační slávistické míče a má s FO-OP platnou smlouvu o použití loga FO-OP. Bylo konstatováno, že společnost se jmenuje HS-Sport a sídlí na Praze 10. Fanshop by měl zájem o spolupráci a převzetí této výroby pod své aktivity s možnou finanční kompenzací pro FO-OP. Výbor FO-OP i na základě výborné spolupráce se zástupci Fanshopu souhlasí s převzetím výroby těchto míčů pod správu Fanshopu.

Příští zasedání výboru FO-OP proběhne v úterý 19. března 2013 od 17:30 hodin v restauraci PH Slavia Praha.

Zapsal dne 19. února 2013 Jan Chmelík.