Zápis č. 7

ze zasedání výboru FO SK Slavia Praha – Odboru přátel konaného dne 20. prosince 2013 v restauraci Neklid

Přítomni:                    Dobiáš, Havlíček, Chmelík, Krob, Pomikal, Váňa, Vršecký

Kontrolní komise:      Horáček, Janáček

Sekretariát:                           Vršecký

Omluveni:                  Moulis, Vavřina

  1. 1.      Schválení programu

Program byl schválen všemi hlasy.

  1. 2.      Schválení zápisu č. 6 ze zasedání výboru 25. 11. 2013

Zápis byl schválen všemi hlasy.

  1. 3.      Informace předsedy FO-OP

Podána zpráva o stavu rozpočtu, rozpočet FO-OP za rok 2013 skončil přebytkem.

Př. Krob dále referoval o možnostech získání sponzorských příspěvků, již nyní tyto příspěvky v podstatě kryjí jedno vydání Červenobílých listů.

Př. Krob ve spolupráci se sekretariátem zpracoval a podal u Městské části Praha 10 žádost o účelovou dotaci na aktivity v oblasti tělovýchovy, sportu a volného času. V případě úspěchu by získané finanční prostředky byly významnou položkou v souvislosti s financováním Setkání slávistů v Praze.

  1. 4.      Informace sekretáře FO-OP

Sekretář př. Vršecký informoval o stavu finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně.

Byl slíben příspěvek od sponzorů .

Byla podána informace o nákladech na vydání ČBL a jejich distribuci.

7.-8. 6. 2014 proběhne turnaj mládeže v kopané na atletickém stadionu Slavie. Je zde možnost spolupodílet se na pořadatelství a uspořádat tento turnaj pod jménem Odboru přátel, což by mohlo přinést finanční zisk.

SK Slavia Praha (p. Pína) stále platí skladové prostory dříve využívané FO-OP pro uskladnění archiválií. Po kontrole současného obsahu skladových prostor se případně od ledna 2014 platba zastaví.

Od SK Slavia Praha bychom měli obdržet finanční příspěvek na členy OP do 18 let (finanční příspěvek sportovním klubům a TJ na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let).

Bylo provedeno šetření ohledně akcí v rámci oslav 50. výročí vzniku Odboru přátel. Nabízí se možnost zakoupení celého představení Klapzubovy jedenáctky, které by proběhlo 11. dubna 2014 v pražském divadle Minor.

Úkol 7/1 – sekretář př. Vršecký zajistí rezervaci tohoto představení.

Probíhá jednání s majitelem stadionu v Edenu o pronájmu stadionu na Setkání slávistů v termínu 21. června 2014.

V souvislosti s oslavami 50. výročí vzniku Odboru přátel máme možnost vydat stříbrnou pamětní minci. Byla obdržena nabídka mincovny v Kremnici, cena jedné mince 545,-Kč za předpokladu vyražení jednoho tisíce kusů. Výbor se staví k nabídce rezervovaně – na tuto akci, kdy náklady by přesáhly půl milionu korun, by bylo třeba sehnat sponzora. Není jisté, jaká by byla návratnost této investice. Druhou možností je vydat obyčejnou medaili v hodnotě 80,-Kč/kus. Obě možnosti budou zváženy.

Při zájezdu na Slovácko došlo k mírnému znečištění autobusu, autobus byl následně vyčištěn a uklizen k úplné spokojenosti majitele. Spolupráce bude pokračovat.

Všechny odbočky FO-OP zaplatily členské příspěvky, což představuje v současnosti 1837 platících. Zaznamenali jsme nárůst počtu odboček (vznik jedné byl iniciován fotkou v ČBL).

Při následných akcích po Setkání slávistů ve Šternberku byla poškozena putovní standarta. Viník poškození by se rozhodně měl podílet na renovaci či pořízení nové. Standarta bude prohlédnuta a na příštím jednání výboru se rozhodne, zda ji renovovat či pořídit novou.

Úkol 7/2 – prohlédnutí stavu standarty a zjištění ceny případné renovace zajistí sekretář př. Vršecký.

Úkol 7/3 – př. Havlíček zjistí, zda nelze uplatnit pojistnou událost.

Sekretariát bude ve dnech 31. prosince 2013 a 2. ledna 2014 uzavřen.

  1. 5.      Informace o činnosti odboček

Informaci poskytl př. Dobiáš.

Proběhly tyto akce:

7.12. Memoriál Petra Dünghübela v sálové kopané, pořádala odbočka Žilov v Horní Bříze, vítězí odbočka Klatovy.

7.12. Mikulášská zábava odbočky Příbram v restauraci U Simony.

7.12. Výroční schůze + beseda + Univerzita Slavia v Rožďalovicích. Účastnili se trenér Koubek, hráč Dostál, dále za FO-OP př. Krob, Dobiáš, Pomikal a Čapek, za SK Slavia Praha – fotbal, a.s. Soňa Nouzáková.

14.12. Kolínská kuželka smíšených dvojic z odboček, pořádala odbočka Kolín v Kutné Hoře, výborná úroveň, vítězí Tomáškovi z Brandýsa n. Orlicí.

Chystá se:

27.12. Výroční valná hromada v Brandýse n/O, která by měla být volební. Akce bude spojena s výjezdním zasedáním Univerzity Slavia.

Plánuje se řada vánočních setkání, např. pochod štolou v Příbrami nebo silvestrovská vycházka v Brandýse nad Orlicí, která mívá zastávku na místním hřbitově spojenou se vzpomínkou na brandýské slávisty.

  1. 6.      Informace o Červenobílých listech

Př. Pomikal rozdal přítomným poslední návrh obsahového a grafického řešení čísla 2/2013 ČBL. Členové redakční rady většinu textů sami připravili a celek následně redigovali. Nové číslo se věnuje historii slávistického fandění. ČBL vyjdou v lednu 2014. Zřejmě v prostorách fanshopu by měl proběhnout křest daného čísla ČBL. Členové výboru mohou navrhnout osobnost, která by se křtu mohla účastnit.

  1. 7.      Různé

Př. Havlíček informoval o možnosti uspořádat společenskou akci v restauraci Na Vlachovce. Tato možnost bude ještě zvážena.

Diskutován návrh postupu prací u čísla 1/2014 ČBL.

Úkol 7/4 – redakční rada ČBL zpracuje harmonogram postupu prací pro příští vydání.

Termín a místo příštího zasedání výboru FO-OP bude oznámeno.

Zapsal dne 20. prosince 2013 Jan Chmelík.