Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady

Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s.

konané 3. 11. 2020 v době od 9:00 do 20:00 hod.

v souladu se zákonem č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a v souladu s platnými stanovami spolku a rozhodnutím výboru spolku o náhradním provedení valné hromady za rok 2019

Místo: Portál přátel Slavie na internetové adrese https://portal.odborpratel.cz


Oznámení o konání valné hromady bylo sděleno členům spolku v souladu se stanovami spolku 15 dní předem, dne 19. 10. 2020 na webu Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z. s. (dále jen „Odbor přátel Slavie“ nebo „FO-OP“), umístěného na internetové adrese www.odborpratel.cz.

Valná hromada začala shora uvedeného dne v 9:00 hod. na Portálu přátel Slavie (https://portal.odborpratel.cz). Každý člen Odboru přátel Slavie měl možnost hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení u jednotlivých bodů jednání samostatně. Každý bod jednání byl viditelně oddělen a obsahoval jak název bodu, potřebné přílohy, návrh usnesení, varianty hlasování, tak možnost hlasovat.

Možnost hlasování byla ukončena ve 20:00 hod. daného dne.


Body jednání valné hromady Odboru přátel Slavie:


Zpráva o činnosti FO-OP

Přílohy: 1. Zpráva o činnosti, 2. Příloha ke zprávě o činnosti: Akce FO OP v roce 2019

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s.“

Hlasování: Hlasovalo 108 členů, 106 bylo pro přijetí návrhu, žádný proti, 2 se zdrželi.


Koncepce rozvoje FO-OP

Přílohy: Koncepce rozvoje

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje koncepci rozvoje Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s.“

Hlasování: Hlasovalo 108 členů, 104 bylo pro přijetí návrhu, žádný proti, 4 se zdrželi.


Zpráva o hospodaření

Přílohy: Zpráva o hospodaření 2019 a návrh ekonomického zabezpečení pro rok 2020

Návrh usnesení: „Valná hromada Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s., schvaluje zprávu o hospodaření roku 2019″

Hlasování: Hlasovalo 108 členů, 92 bylo pro přijetí návrhu, žádný proti, 16 se zdrželo.


Ekonomické zabezpečení FO-OP

Přílohy: Zpráva o hospodaření 2019 a návrh ekonomického zabezpečení pro rok 2020

Návrh usnesení: „Valná hromada Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s., schvaluje ekonomické zabezpečení roku 2020″

Hlasování: Hlasovalo 108 členů, 92 bylo pro přijetí návrhu, žádný proti, 16 se zdrželo.


Zpráva kontrolní komise FO-OP

Přílohy: Zpráva kontrolní komise

Návrh usnesení: „Valná hromada Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s., schvaluje zprávu kontrolní komise“

Hlasování: Hlasovalo 108 členů, 92 bylo pro přijetí návrhu, žádný proti, 16 se zdrželo.


Schválení delegátů na valnou hromadu Sportovního klubu Slavia, spolek

Návrh usnesení: „Valná hromada Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s., pověřuje výbor k výběrů delegátů na valnou hromadu Sportovního klubu Slavia, spolek“

Hlasování: Hlasovalo 108 členů, 98 bylo pro přijetí návrhu, žádný proti, 10 se zdrželo.


Souhrnný přehled hlasování

NázevHlasovaloSouhlasNesouhlasZdržel se
Zpráva o činnosti FO-OP10810602
Koncepce rozvoje FO-OP10810404
Zpráva o hospodaření10892016
Ekonomické zabezpečení FO-OP10892016
Zpráva kontrolní komise FO-OP10892016
Schválení delegátů na valnou hromadu Sportovního klubu Slavia, spolek10898010

Přílohy:

  1. Zpráva o činnosti FO-OP
  2. Příloha ke zprávě o činnosti FO-OP, akce v roce 2019
  3. Koncepce rozvoje FO-OP
  4. Zpráva o hospodaření a návrh ekonomického zabezpečení pro rok 2020
  5. Zpráva kontrolní komise FO-OP

Veškeré přílohy jsou uloženy v sekretariátu Fotbalového oddílu SK Slavia Praha – Odbor přátel, z.s.

Hlasy sečetl, zápis sepsal:Zápis ověřili:
David OcetníkMUDr. Michael Janáček
člen výboru FO-OPpředseda výboru FO-OP
 JUDr. Vlastimil Váňa
1. místopředseda výboru FO-OP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..